Haastehakemus

Kuvat Margit Mannila



Haastehakemus
Haastehakemuksen sisältö perustuu Oikeudenkäymiskaaren 4/1734 5:3 §:ään. (14.11.2018).

Oikeuspaikkana on Vaasa, sillä vastaajan kotipaikka on Vaasa.

VAASAN KÄRÄJÄOIKEUDELLE

Asia 

Haastehakemus (OK 5:3) hinnanalennus irtaimen kaupassa

Kantaja 
Katri Kantaja

Asiamies/prosessiosoite
Asianajaja Anne Aalto
Vaasanpuistikko 11 AB 11
65100 Vaasa
040-123 4567
anne.aalto@asianajajaaalto.fi

Vastaaja
 Veikko Vastaaja (synt. 1.1.1985)

Asiamies/prosessiosoite
Asianajaja Alma Autio
Kirkkopuistikko 11 AB 12
65100 Vaasa
040-123 45678
alma.autio@aaltoasiaa.fi

Oikeuspaikka
Vaasan käräjäoikeus on toimivaltainen, koska se on vastaajan kotipaikan yleinen alioikeus.

Vaatimukset
1. Vastaaja on velvoitettava suorittamaan kantajalle xxx xxx,xx euroa 10 % viivästyskorkoineen 1.9.2017 lukien.

2. Vastaaja on velvoitettava suorittamaan kantajalle xxx xxx,xx euroa 10 % viivästyskorkoineen 10.11.2017 lukien.

3. Vastaaja on velvoitettava korvaamaan kantajan oikeudenkäyntikulut täysimääräisesti korkolain mukaisine viivästyskorkoineen siitä lukien kun käräjäoikeuden tuomion asettamisesta on kulunut kuukausi. Tähänastiset oikeudenkäytikulut ovat  1430 euroa.

PERUSTELUT

Tähän tulee tapahtumaselostus ja kantajan vaatimusten perustelut.



Vaasa 14.11.2018

Anne Aalto
asianajaja
Vaasa







Comments