Yritysoikeus, yleispalaute


Kuva Margit Mannila

Yritysoikeus

Yritysoikeuden kurssista


Aivan aluksi sellainen huomautus, että kurssi on hylätty niiden osalta, jotka eivät ole 
palauttaneet arviota omasta oppimisesta.  Hoida asia siis viipymättä kuntoon, että saat 
arvioinnin.

Yrittäjyys ja yritysoikeus opintokokonaisuus on nyt sitten finaalissa. Kiitos aktiivisesta 
osallistumisesta ja onnittelut kaikille kurssin suorittaneille. Kuten kurssin aikana huomasitte, 
oikeustieteen opinnot poikkeavat täysin yrittäjyyden opinnoista eivätkä ne ole millään tasolla kevyitä.
Asiaa on todella paljon ja kaikki asiat linkittyvät monessa eri kerroksessa toisiinsa. Joku kirjoittikin,
että aina kun sai yhden lain laitettua, niin huomasi, että tähän liittyy vielä tämä ja tuo ja tuo. 
Vastaavasti yrittäjyys on enemmän luovaa oman ajattelun haastamista ja valmentautumista 
henkisesti työtehtävissä ja elämässä eteen tuleviin asioihin.   

Juuri sen takia, että yritysoikeuden osuus on haastava, on todella, todella hienoa  nähdä, että 
olitte pääsääntöisesti paneutuneet hyvin yritysoikeuden tehtävään. Ope on todella ylpeä teistä!

Sitten asiaan. Arvioinnissa niuhotin, ja tulen jatkossakin niuhottamaan, lähdemerkinnöistä 
(14.12.2018). Olisin voinut niuhottaa niistä vieläkin enemmän. Haluan, että te käsitätte niiden  
merkityksen ja opettelette aina viittaamaan teksteissänne käyttämäänne lähdeaineistoon. 
Uskokaa pois, että opinnäytetyön tekeminen on huomattavasti sujuvampaa, kun ottaa haltuun 
viittaustekniikan. Etenkin te, jotka olette ilmoittaneet hakevanne yliopistoon, suhtautukaa
 viittaustekniikkaan vakavuudella. 

 • Jos et ole päässyt läpi tehtävästä tarkista siis se, onko analyysi omasta oppimisestasi
  palautettu.
 • Jos se on lähetetty, niin tarkistakaa ryhmätyöstä, että siellä on perustiedot yrityksestä
  määritelty ja enemän kuin yhtiömuotoon liittyvä laki. Tärkeintä on että osoittatte käsittävänne,
  että yksi asia johtaa aina toiseen. Käytännössä kukaan ei kykene havaitsemaan kaikkia lakeja,
  mitä toimintaan liittyy.

Vastauksista  

Aivan aluksi huomautan, että tehtävä lähtee liikkeelle siitä että määritellään, mistä on kysymys. 
Tehtävänannossa lukee seuraavasti:

Kirjaa tehtävän alkuun käsittelemäsi yrityksen taustatiedot lyhyesti:
Yrityksen nimi
Toimiala
Yhtiömuoto
Liikevaihto
Henkilömäärä

Jos on ollut tunnilla vähänkin hereillä, ymmärrät miksi tämä tehdään näin. Lähtökohtatiedot 
on oltava. Lyhyesti.

Kiinnitä huomiota

 • Muutamalta puuttuu vielä analyysi omasta oppimisesta. Ilman sitä ei voi saada arvosanaa.
 • Harva oli määritellyt yrityksen tehtävän alussa, vaikka pyysin lähtemään siitä liikkeelle. 
  Tämä rajaamisen puute näkyikin sitten vastauksissa.  Luonnollisesti tämän rajauksen 
  puuttuminen laskee arvosanaa/on peruste hylätä tehtävä, sillä en voi tietää, onko opiskelija 
  käsittänyt tiettyjen raja-arvojen merkityksen suhteessa sovellettavaan säännökseen. 
  Esimerkiksi vaikkapa työnsuojelun yhteistoiminta 30.3.2007/334: Laki yhteistoiminnasta 
  yrityksissä koskee vähintään 20 henkeä työllistäviä yrityksiä. Joten 4 hengen yrityksiä tämä ei 
  koske. Huomaatteko tästä, miksi nuo reunaehdot ovat tärkeitä? 
 • Lähdeviitteet täytyy löytyä tekstistä ja sen lisäksi lähdeluettelosta. Lähdeluettelossa 
  ei riitä pelkkä linkki, vaan siinä tulee olla myös asiakirjan nimi/otsikko.  Tässä kohtaa en ole 
  yhtään armollinen. Lähdeluettelon ideana on palvella lukijaa, jotta lukija löytää halutessaan 
  tiedon mahdollisimman helposti.
 • Työsuojeluvaltuutettu ja kaksi varavaltuutettua valitaan työpaikalla, jossa työskentelee
  säännöllisesti vähintään kymmenen työntekijää, joten työsuojeluvaltuutettua ei ole yrityksissä, 
  joissa on 4 työntekijää. Eli sellaisen väittäminen on lähtökohtaisesti väärin, jos henkilöstön 
  kohdalla on vaikkapa tuo luku 4.
 • Y-lomake asiakirjoineen puuttui muuten ihan kaikilta. (Yhdeltä ryhmältä löysin
  liiketoimintasuunnitelman lopusta! 18.12.2018)
 • Nimet (etunimi sukunimi)  kaikkiin papereihin ja opiskelijanumero. Ei esim. ryhmä 5 tai ryhmä
  6 tai pelkkiä etunimiä.
 • Oikeustieteessä täytyy olla tarkkana. Käytä vain uusinta lakia. Se löytyy Finlex-sivustolta. 
  Käytänössä esimerkiksi jo yhden kirjaimen ero saattaa muuttaa juridisesti asian aivan toiseksi: 
  avioliitto vs. avoliitto.
 • Kun käytät mallipohjaa poista sieltä turhat sivut ja ohjeeseen liittyvät tekstit. 
  On suurta huolimattomuutta jättää sinne kaikki ylimääräinen teksti.

Positiivisia huomioita


 • Joissakin paperissa oli osattu ottaa huomioon mm. verotililaki ja ylipäätään verolait. 
  Tosin nämä puuttuivat pääsääntöisesti.
 • Positiivista oli myös se, että pankkitilin avaamiseen oli huomattu ottaa kantaa joissakin 
  paperissa.
 • Paikoin positiivista oli se laaja-alaisuus, jolla asioita olette kyenneet lähestymään.
  Olette ymmärtäneet että yrittäjyyden lainsäädäntöön liittyy lakeja laajasti eri osa-alueilta! 
  Tästä ope tykkäsi.
 • Reflektoinnin taitonne ovat parantuneet hurjasti syksystä.  Se on tärkeää. 
  Tämä on vain yksi tehtävä muiden joukossa.
 • Kurssin lopussa uskalsitte jo ottaa reippaasti kantaa asioihin! Erinomaista. 
  Tällaista henkistä kasvamista on mukava seurata.
 • Tiedonhakutaitonne ovat kehittyneet. Sen huomaa erityisen selvästi teksteistänne. 
  Olette osanneet myös mainiosti tiivistää tekstejänne.
 • Monet toteavat oppineensa lakien lukemista ja soveltamista. Se on hyvä asia,
   sillä lakitekstejä tulee vastaan kaikkialla.
 • On myös ihan omaa arkielämää varten hyvä, että Finlex tulee tutuksi.
 • Hienoa että teillä on ollut rohkeutta tiivistää asioita riittävästi.

Uusinnat

Jos haluat uusia yritysoikeuden osuuden/korottaa arvosanaa, ilmoittanette osallistuuko 
koko ryhmä korottamiseen vai vain sinä.  Hyväksyttyä arvosanaa saa korottaa kerran.
Hyljättyä kaksi kertaa. Aikarajat uusinnoille löytyvät Moodlesta.

Vielä tiivistetysti:

Sähköpostien lähettämisen sijaan tarkistakaa seuraavat asiat töistänne, jos olette saaneet
hylätyn:
Yrittäjyys

1.   Tarkista ovatko viittaukset kunnossa oppimispäiväkirjassa? Katso opinnäytetyöohje. Tee sen mukaan. Älä kehitä omintakeista viittaustekniikkaa. Viittaa vain niihin lähteisiin, joita olet käyttänyt.
2.       Jos et ole osallistunut ryhmätehtävän tekemiseen olet todennäköisesti saanut ryhmän jäseniltä palautetta. Silloin olen myös lähestynyt sinua suoraan sähköpostilla. Tällaisessa tapauksessa teet LTS:n ihan omatoimisesti ja mietit kohdeyrityksen ihan itse. Palautat tehtävän linkkiin uusinta I.
 

Yritysoikeus
1.      Tarkista oletko palauttanut oman oppimisen analyysin? Se on tavanomaisin syy siihen, että arvosanasi on 0.
2.       Oletko osallistunut tehtävän tekemiseen? Jos olet jättänyt osuutesi hoitamatta, on ryhmäsi antanut sinun osallistumisestasi palautetta ja tällaisessa tapauksessa olen lähestynyt sinua sähköpostilla suoraan. => teet oikeudellisen suunnitelman omatoimisesti. Palautat sen uusinta I-linkkiin.
3.       Tarkista onko oikeudellisessa suunnitelmassasi määritelty yrityksen taustatiedot? Laittamalla taustatiedot, rajaat työmäärääsi.
4.     Tarkista onko oikeudellisessa suunnitelmassasi vain 2-5 lakia. Se ei vielä riitä tehtävän läpäisyyn.Kaikkia ei todellakaan tarvitse yrittää etsiä, mutta täytyy osoittaa ymmärtävänsä, kuinka laajasta osa-alueesta on kyse. ( Tarkoituksena ei ole, että kopioit tehtävään yksittäisten lakien sisällön sanansta sanaan, vaan muistilappu laeista, jotka liittyvät nimenomaiseen yritystoimintaan, jota LTS-tehtävässä olette käsitelleet.)

Lähteet


Ammattikorkeakouluasetus 1129/2014: 7 - 8. Valtioneuvoston asetus ammattikorkeakouluista
1129/2014. http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2014/20141129 (12.12.2017).

Mannila, M. (2016). Apporttiomaisuus. Perheyrittäjyys. (13.12.2018).
Mannila, M. (2016). Hinnoitteluun liittyvää aineistoa. Perheyrittäjyys. (12.12.2018).
Mannila, M. (2016). Linkkikooste yrittäjyyden oppimisen tueksi. Perheyrittäjyys. (12.12.2018).
Mannila, M. (2017). Lähdeviittaukset ja viittaustekniikka. Perheyrittäjyys. (12.12.2018).

Edit 
20.12.2018 30/(35)
18.12.2018 5

Comments