Lähdeviittaukset ja viittaustekniikka


 Kuvat Margit Mannila

Peruskaava, miten lähde merkataan lähdeluetteloon löytyy tästä kuvasta:

https://www.kamk.fi/loader.aspx?id=442dea4a-7a87-4ecb-a8fc-da1e634aaa04
 Lähde Kajaanin ammattikorkeakoulu (4.10.2017).


Miksi viitataan?
Kirjoittajalla on tekijänoikeus tekstiinsä. Lähdeviittauksen tarkoituksena on  kertoa lukijalle, mistä tieto on peräisin, mitä olet käyttänyt oman ajattelusi taustalla ja kuinka ajatuksesi ovat siitä muotoutuneet lisäksi viittaaminen helpottaa lukijaa löytämään alkuperäisestä lähteestä kohta, johon kirjoittaja/lähdettä käyttänyt on viitannut. (Ks. esim. Kielijelppi.)
Lähdeluettelo on kirjoitelman lopussa oleva aakkosjärjestyksessä oleva lista lähteistä, joita on käytetty kirjoittamisessa. Lähteet merkitään lähdeluetteloon seuraavan mallin mukaisesti. Esimerkiksi Vaasan ammattikorkeakoulun opinnäytetyöohjeessa on esimerkkejä, miten eri tyylisiin lähteisiin viitataan.  

Noudata aina oman oppilaitoksesi viittausohjetta, sillä arviointi suoritetaan sen mukaan.

Kun kirjoitat tekstiä ja teet siinä viittauksen  aiempaan tutkimukseen (lähdemateriaaliisi) osoitat viittauksen keston pienillä yksityiskohdilla. Jos lainaat teoksesta vain yhden lauseen tulee viittaus kirjoittaa niin, että teoksen kirjoittajan nimi (nimet) ovat sulkeen sisällä ja mahdollinen sivunumero tulee pilkulla erotettuna teoksen julkaisuvuoden jälkeen. Käytetyt lähteet ilmaistaan sekä itse tekstissä että lähdeluettelossa (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2001, 318). 🔻 Eli tässä kohdassa on otettu yksi lause kirjasta. Jos ollaan ihan ortodoksisen tarkkoja, tässä pitäisi olla myös lainausmerkit, sillä lause on suoraan kirjasta.

Tekstiviite ohjaa lukijan kirjoituksen lopussa olevaan lähdeluetteloon, josta hän saa lähteestä tarkemmat bibliografiset tiedot. Lähdeluetteloon ei merkitä sellaisia julkaisuja, joita tekstin kirjoittaja ei ole omin silmin lukenut tai jos on lukenut, mutta ei ole tekstissä viitannut. Kirjallisuuden harkittu valinta, huolellinen tukinta ja lähdeviitteiden merkitseminen tekstiin kuuluu huolelliseen tutkimuksentekoon. Niin tutkielman tarkastajien kuin muiden lukijoiden pitää voida erottaa, mikä tekstissä on tutkijan omaa panosta ja mikä aines on muualta saatua. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2001, 318319.)🔺 Ja tässä on siis otettu useampi lause samaisesta teoksesta. Sivunumeroiden välissä olevalla viivan pituudella on merkitystä. Pidemmän viivan saat Word tekstinkäsittelyohjelmassa painamalla näppäinyhdistelmän Ctrl - (miinus).


Lähteet ja lukemisto
Hirsjärvi, S., Remes, P. & Sajavaara, P. (2001). Tutki ja kirjoita. 6.7. painos. Helsinki. Kustannusosakeyhtiö Tammi.

Lähdeluettelo ja viittaustekniikka. Kajaanin ammattikorkeakoulu. (4.10.2017).

Lähteeseen viittaaminen. Kielijelppi. Helsingin yliopisto. (10.10.2017). 

Vaasan ammattikorkeakoulu. Opinnäytetyö ja mallipohja. (10.10.2017). 


Edit 
28.8.2017
15.11.2017

Comments