Suositeltua ja luettua
Education is not the learning of facts,but the training of the mind to think. 
- Albert Einstein


Books:Colleague recommended / Julkaisuja joita kollegat suosittelevat:

Fuchs Christian  (2012). Some Reflections on Manuel Castells’ Book "Networks of Outrage and Hope. Social Movements in the Internet Age".  (Abstract)Félix Guattari: Kaaosmoosi

Félix Guattari: Kolme ekologiaa
Luettua 2015 - Luettua listaus aloitettu (12/2015).

Ahlroth, Aki. (2017). Järkytä avoimuudella. Alma Talent. (5/2017). Minulla oli ilo kirjoittaa arviointi tästä teoksesta. Julkaistu tässä blogisa otsikolla Järkytä avoimuudella-Viihdyttävä ja viiltävä.

Alasuutari, Pertti (1994). Laadullinen tutkimus. Vastapaino. Tampere.

Allen, James.  Ajatuksen voima.Basam Books. Heksinki. TallinnaRaamatutükikoja OÜ.

Allen, James. (1912). Valoa elämän vaikeuksissa. Basam Books. Helsinki. TallinnaRaamatutükikoja OÜ.

Baumeister, Roy, F. & Tierney, John. (2012). Tahdonvoima. Ihmisen suurin vahvuus. Basam Books. Tallinna Raamatutrükikoja OÜ. (2/2016).

Coelho, Paul. (2015). Maktub. Bazar. Keuruu. Sytyttäisikö joku tulen puolestamme? (1/2016).


Gustafsberg, Harri. (2014). Mielen valmentamisella optimaaliseen suoritukseen. Kustannus Siipipyörä. Helsinki. Printon Printing Huouse, Tallinna.

Grönfors, Terttu. (2010). Työssä oppiminen - avain tuottavuuteen. Kauppakamari. Helsinki. Hansaprint Direct Oy, Vantaa. (3/2016).

Järvinen Katarina (2014). Kaikella kunnioituksella. Irtiottoja vanhempien vallasta. Kirjapaja.

Daniel Kahneman (2015). Ajattelu, nopeasti ja hitaasti. Terra Cognita.  Kirja on saatavana englanniksi PDF-muodossa tästä linkistä. (26.4.2016).

Lindholm-Kärki, Anne. (2014). Unet tienä luovuuteen. Löydä sisäinen unitaiteilijasi. Basam Books. (1/2016). (1/2016).

Oksanen, Jukka. (2014). Motivointi työväineenä. PS-kustannus. Jyväskylä. Bookwell Oy. Juva. (1/2016).

Paunonen-Ilmonen, Marita. (2001). Työnohjaus. Toiminnan laadunhallinnan varmistaja. WSOY. Helsinki. (6/2016).

Pelin, Risto. (2011). Projektihallinnan käsikirja. Projektijohtaminen Oy Risto Pelin. (6/2016).

Pommelin, Petri. (2016). Matkan varrelta. Tarinoita kehittäjän silmin. BoD. Helsinki.  (27.11.2016).

Salomaa, Paula. (2013). Narsismi arjessa. Vastauksia henkilökohtaisiin kysymyksiin. Viisas Elämä. Basam Books. Helsinki. Tallinna Raamaturtükikoja OÜ. (1/2016).

Wendelin, Lasse. (2013). Ihmisen aika. Johtajan sisus ja sielu. 2. painos. Kauppakamari. Helsinki. Meedi Zone OÜ, Viro. (3/2016).

Yousry, Menis. (2011). Avaa muistisi kätköt  & löydä todellinen itsesi. Ars Vivendi. Jelgavas Tipografia, Latvia. (1/2016).

(Edit 1.6.2017)