Case Study Tapaustutkimus

Case Study - Tapaustutkimus

Tutkimuksessa on hyvä soveltaa sellaisia menetelmiä, joiden avulla saadaan vastauksia tutkimuskysymyksiin. Vastaavasti on hyvä välttää lukkiutumista tyylipuhtaasti tiettyihin tutkimussuuntauksiin analyysimenetelmineen. Erilaisten, myös oman tieteenalan ulkopuolisten tapaustutkimusraporttien lukeminen on erinomainen keino tutustua tapaustutkimuksen moniulotteisuuteen. Näin toteaa tutkimusjohtaja Johanna Leskinen (2005) Monenlaisen tapaustutkimuksen esipuheessa.

Tapaustutkimus voi olla määrällistä tai laadullista tutkimusta.

Erikson, P. & Koistinen, K. 2005. Monenlainen tapaustutkimus. Helsinki: Kuluttajatutkimuskeskus. (pdf)


Jokinen & Kuronen Tapaustutkimus
Pentti Ruotion sivut erinomaiset sivut mm. Tapaustutkimuksesta


Viitaniemi, Juhani Tapaustutkimus (Luentokalvot)


Esimerkkejä opinnäytetöistä

Netta Iivari Discourses on ‘culture’ and ‘usability work’ in software product development

Buendina Jonathan Analysis of the sponsoring impact on the man media and local spectators: A case sudy of Caprabo lleida Basketball.

Di Bella Massimo 1998. A case study of fifteen sports culbs in the city of Jyväskylä: A descriptive Analysis.

Hautala, Mari & Lamminen Tiina 2004. Semmoinen siitä tuli Hitlerinki hommista. Ihmissuhteiden merkitykset skitrofreenistyyppisen psykoosin yhteydessä.

Horn, Susanna 2002. A Case Study of the Motives and Effects of the UBS and Nordea Mergers

Kautto-Knape Erja 1998. Nuoren sosiaalinen sopeutumattomuus: Tapaustutkimus.

Komulainen, Kati 2000. Organizational communication in a multinational organization.

Comments