Miten aloitan gradun? Hajanaisia ajatuksia gradun tekemisestäKuva Margit Mannila
 


Ihana kauhea gradu

Gradu (Pro Gradu) on lyhyt sana/sanapari, josta voi tulla opiskelijalle iso ja ikuinen painajainen. Gradun tekemisestä ja tekemättä jättämisestä liikkuu erilaisia tarinoita. Etenkin syistä, miksi työ on jäänyt kesken. Syy ei koskaan tietenkään ole tekijässä itsessään. (Tutkimussuunnitelmasta tässä blogissa.)

Gradu on syventäviin opintoihin kuuluva itsenäinen työ, jossa harjoitellaan tieteellisen tutkimuksen tekemistä. Sen tekemiseen joutuu käyttämään aikaa ja energiaa suhteellisen paljon.
Olet ehkä kuullut tarinoita ohjaajista, jotka eivät noteeraa opiskelijoita, orjapiiskureista, jotka ovat niskassa jatkuvasti, ohjaajista joille ei mikään kelpaa. Ja jotka eivät etenkään ohjaa "kunnolla". Mieti mitä tarkoitat kunnolla ohjaamisella. Onko se mielestäsi sitä, että ohjaasi hakee sinulle lähteet, kopioi ja etsii puuttuvia tiedostoja, lukee työtäsi viikon välein jne.Legendoja vahvistetaan sekä gradun tekijöiden puolelta että gradun ohjaajien puolelta. Nimittäin yleensä jo ensimmäisellä graduluennolla ohjaaja selittää jotakin erilaisista graduntekijätyypeistä ja todennäköisesti sanojensa tueksi hän näyttää opiskelijoileen nelikentän jossa ääripäät konkretisoituvat. Tekijän tuska kasvaa. Selviänköhän?

Oletko koskaan kuullut opiskelijoista, jotka eivät ota ohjaajan neuvoja vakavasti? (Sama pätee väitöskirjan tekijöihin.) Opiskelijasta, joka suuttuu, kun ohjaaja sanoo, että työssäsi on vielä paljon tekemistä, että teoreettinen viitekehyksesi (tämä on hyvä linkki, josta selviäää mm. teoreettinen viitekehys, hypoteesi ja keskeiset käsitteet) ei ole looginen tai että ole asemoinut tutkimuksesi paikkaa tieteellisessä keskustelussa. Ehkä et. Et ole myöskään ollut kuuntelemassa niitä keskusteluja, joita ohjaajat käyvät keskenään, ihmetellessään, kuinka saisivat matin tai maijan tekemään gradua antamansa ohjauksen mukaan.

Kun ohjaaja esimerkiksi pyytää sinua lukemaan valmiita graduja, niin ota se pyyntö tosissasi. Hän ei tee sitä kiusataksesi sinua, vaan auttaakseen sinua hahmottamaan millaisesta työstä pro gradu-työssä on kysymys. (Kannattaa muuten tutustua Opettajankouluttajan päiväkirjaan, jota blogin kirjoittaja pitää ohjaajan ja kouluttajan näkökulmasta). Jos tosissasi maltat istua hetkeksi alas, etsiä käsiisi muutaman valmiin gradun, säästyt todennäköisesti monenlaiselta turhalta ja varsin turhauttavalta tekemiseltä.

Uskallan väittää, että jo viidennen silmäilemäsi gradun jälkeen, alat oivaltaa millainen on hyvä ja millainen on huono gradu, hahmoat samalla paremmin, mistä gradussa on kysymys, osaat todennäköisesti rajata tutkimuksesi paremmin jne. Tämä kaikki auttaa sinua tutkimuksesi punaisen langan etsimisessä ja löytämisessä. Ja toivottavasti hahmottaa sinulle tutkimuskysymyksen merkityksen.

Uskallan myös väittää, että osallistumalla ahkerasti graduryhmien työskentelyyn säästät omaa aikaasi, opit muiden töistä ja muiden esittämistä kysymyksistä ja saat työsi valmiiksi, pääset töihin ja voit keskittyä täysille muuhun elämään kuin keskeneräinen gradu ei kaiherra takaraivossasi loppuelämääsi.

Uskallan lisäksi väittää, että ohjaajasi kommentteja ja viestejä on helpompi tulkita, kun tutkimuksen tekemisen käsitemaailma on sinulle edes jokseenkin tuttu. Ohjaus muuttuu ymmärrettäväksi, kun itse ymmärrät olennaisimmat tieteen tekemiseen liittyvät käsitteet, joita ohjaajasi puheessaan käyttää. Et voi hankkia niitä päähäsi esim. lataamalla niitä vain yksinkertaisesti tiedostona CD -rompulta tai jostakin netin tietokannasta. Sinun on oikeasti ymmärrettävä mitä tutkimuksen tekemiseen liittyvät käsitteet tarkoittavat. Joudut opiskelemaan ja sisäistämään ne aivan itse, ohjaajasi ei nimittäin voi tehdä sitä puolestasi.
Kirjallisuutta:

Hakala, Juha T.: Uusi graduopas: Melkein maisterin entistä ehompi niksikirja. Päivitetty laitos teoksesta Graduopas. Helsinki: Gaudeamus Helsinki University Press, 2008.

Karisto, Antti & Seppälä, Ullamaija: Maukas gradu: Valmistusvihjeitä tutkielman tekijöille. Tampere: Vastapaino, 2004.

Kinnunen, Merja & Löytty, Olli (toim.): Iso gee: Gradua ei jätetä!. 2. painos 2007. Tampere: Vastapaino, 1999.


Kinnunen, Merja & Löytty, Olli: Tieteellinen kirjoittaminen. 2. painos 2007. Tampere: Vastapaino, 2002.


Esimerkkejä oppaista, graduista ja kuinka päästä alkuun


Sanna Kantosen gradu vuodelta 2004 PÄIJÄT-HÄMEEN YHTEISTYÖRYHMÄ RAKENNERAHASTO-OHJELMIEN HALLINNOINNISSA Kolmikantayhteistyön ja rakennerahastolain tavoitteiden toteutumisen tarkastelua. Tampereen yliopisto. Politiikan tutkimuksen laitos, Valtio-oppi. Pro-gradu -tutkielma.

Tampereen yliopiston kirjasto (27.10.2017)

Maisteripaja Laajakulma. Lapin yliopiston blogi. (27.10.2017)

Oulun yliopiston graduopas (27.10.2017)


Yleisen kirjallisuustieteen pro gradu-tutkielma, Helsingin yliopisto. (27.10.2017)Gradun voi tehdä luovasti oman tieteenalansa sisällä melkein mistä vaan.
Tässä esimerkkejä:
Bloggaaminen (27.10.2017).

(Edit 27.10.2017)

Comments