Yhdistystoiminta

Maatamme sanotaan usein yhdistysten luvatuksi maaksi. Yhdistystoiminta on lailla säädeltyä ja sitä säätelevä laki on nimeltään yhdistyslaki 26.5.1989/503.(Finlex). Perustettu yhdistys rekisteröidään yhdistysrekisteriin, jota hallinnoi Patentti- ja rekisterihallitus. Yhdistyksen nimen perässä olevat kirjaiment ry tarkoittaa rekisteröityä yhdistystä. Yhdistys voi olla myös rekisteröimätön.

Yhdistyksen ja henkilöyhtiön säännöt ovat hyvin pitkälle samoja. Henkilöyhtiöissä omistaja vastaa yhtiönsä toiminnasta koko omaisuudellaan. Samoin on asianlaita REKISTERÖIMÄTTÖMÄSSÄ yhdistyksessä. Tämä on mielestäni sellainen asia, jota ihmiset eivät ole tiedostaneet kovin hyvin. Toisin sanoen, kun yrittäjä vastaa yrityksen sitoumuksista koko omaisuudellaan, vastaa rekisteröimättömän yhdistyksen nimenkirjoittajat yhdistyksen velvoitteista myöskin omalla omaisuudellaan.

"Rekisteröity ja rekisteröimätön yhdistys

Aatteellinen yhdistys voi toimia rekisteröitynä tai rekisteröimättömänä.

Rekisteröidyt yhdistykset ovat oikeuskelpoisia. Ne voivat omistaa omaisuutta, tehdä sopimuksia, laatia tarvittaessa erilaisia anomuksia ja hakemuksia. Rekisteröidyn yhdistyksen jäsenet eivät vastaa henkilökohtaisesti yhdistyksen velvoitteista

Rekisteröimätön yhdistys ei ole oikeuskelpoinen, se ei voi hankkia nimiinsä omaisuutta eikä voi olla toisen yhdistyksen jäsenenä. Sen perustaminen ja toiminta on vapaamuotoista eikä hallitus voi toimia yhdistyksen puolesta sen muita jäseniä sitovasti. Rekisteröimättömän yhdistyksen toiminnasta vastuun kantavat ne henkilöt, jotka ovat osallistuneet vastuun aiheuttavaan toimintaan." (PRH)


Kansaonen, E. & Salla, R. 2002. Perustietoa johtokuntatyöskentelyyn.
Papunetin sivustoilla on selkokielellä erilaisia asioita. Sieltä löytyvät ohjeet myös yhdistystoimintaan.
Myös Kylätoimikuntien sivustolla kerrotaan yhdistystoimman laeista. Lisäksi Partiolaisilla on pitkät perinteet kokousten järjestämisestä. Ehkä olet osallistunut siihen tai ollut aktiivinen Lukiolaisten liiton toiminnassa. Niistä sinulle on kertynyt jo paljon hiljasta tietoa kokouksista ja yhdistyksistä.

Tietosuojavaltuutetun toimiston kannanottoja yhdistystoimintaan.

Yhdistystoiminnassa on usein huomattava määrä kokouksia. Kokouksista pidetään yleensä pöytäkirjaa.
Lakien ja yleisten yhdistystoimintaan liittyvien asetusten lisäksi yhdistystoiminnan kokouskäytännössä otetaan huomioon yhdistyksen säännöt. Kokouksista löytyy oheita myös täältä. Sivustolla on on muutakin puhevistintään liittyvää asiaa.

Yhdistystoiminnassa joudutaan ylläpitämään erilaisia rekistereitä jäsenistä.
Tiedot ovat tarkoitettu vain siihen käyttöön, johon niitä on kerätty.
Tietosuojalaki säätelee kaikkea kerättyä tietoa.
Tietosuojavaltuutetun sivustolla kannattaa vierailla, kun ei ole varma, miten toimia.

Verottajan näkökulma yhdistyksiin löytyy kohdasta Verotusohje yleishyödyllisille yhdistyksille ja säätiöille
Myös verottajan muihin ohjeisiin kannattaa tutustua. Yhdistyksissä järjestetään varsin usein arpajaisia.

Kirjallisuutta:
Halila, H. 1993. Toimivaltajako yhdistyksissä.
Halila, H. 1988. Yhdistyksen jäsenluettelo.
Halila, H. - Tarasti, L. 1996 Yhdistysoikeus.

Riitesuo, R. 2001. Erottaminen ja kurinpito yhdistyksessä.
Riitesuo, R. 2004. Yhdistyksen kokousmenettely.

Comments