Tieteen kieliHirsjärvi, Remes & Sajavaara (1997, 259-284) käsittelevät teoksessaan tieteellistä kieltä. Luvun otsikko, vuoden 1997, painoksessa on Tyyli ja kieliasu. Kirjoittajat toteavat, että kirjoittaminen on yhteistyötä lukijan kanssa. Ja he jatkavat, "Kirjoitus on tarkoitettu luettavaksi, ymmärrettäväksi ja keskeisiltä ajatuksiltaan myös muistettavaksi. Kirjoittajan on näin ollen paneuduttava lukijan asemaan, jotta hän saisi viritetyksi tämän kiinnostuksen ja pystyisi pitämään sitä yllä. Kirjoittajan pitäisi siis saada lukija vuoropuheluun kanssaan tekstin välityksellä." (Emt. 259.) Kirjoittajat tiivistävät tieteellisen tyylin olevan yksinkertaisen selvää, täsmällistä ja vakuttavaa. Samalla he toteavat, että lukijan luottamusta ei saisi pettää ajattelun riittämättömyydestä tai välinpitämättömyydestä kertovalla koukeroisuudella, hämäryydellä, ilmaisun turhalla abstraktiudella tai temppuilevalla sanahelinällä.

Olen suositellut opiskelijoille mainittua, Hirsjärven, Sajavaaran ja Remeksen, teosta hankittavaksi omaan käsikirjastoon. Teoksesta on soveltaen hyötyä kaikessa kirjoittamisesta, joka tehdään määrämuotoon. Mikään lukuromaani teos ei mielestäni kuitenkaan ole. Paremminkin sitä kannattaa käyttää hakuteoksena, lueskellen sieltä täältä, niistä asioista/näkökulmista, jotka milloinkin askarruttavat. Tosin muistan itse joskus tenttineeni teoksen aiemman version kasvatustieteiden opintojeni yhteydessä. Enkä ole varma, oliko tenttimisestä mitään konkreettista hyötyä opintojeni kannalta (saatuja opintoviikkoja lukuunottamatta). Teos tuli kyllä luettua kannesta kanteen, mutta en tiedä, kykeninkö sitä siinä vaiheessa opintojani ymmärtämään sisältöä niin syvällisellä tasolla, että sen tenttiminen olisi ollut konkreettisesti hyödyksi kandintyöni näkökulmasta.

Tieteentekijän kielitaitovaatimuksiin kuuluu lisäksi hyvä englannin kieli. Keskeiset kansainväliset tieteelliset julkaisut ovat englanniksi ja jos aikoo ns. pätevöityä akateemisiin virkoihin, kansainvälisillä julkaisuilla, niiden laadulla ja määrällä, on huomattavaa merkitystä.


Oppaita tieteellisen tekstin tuottamiseen


Belcher, Wendy Laura (2009). Writing your journal article in 12 weeks. Aquide to academic publishing success. Sage. (sopii erityisesti jämäkästä, projektimaisesta tyylistä tehdä asioita -tyyliselle kirjoittajalle.) Ks. linkki tästä. (esimerkiksi Amazonin kautta voit tilata tämän kirjan.)

(16.5.2018).


Hirsjärvi, S. Remes, P. Sajavaara, P. (2001.) Tutki ja kirjoita. 6.-7. painos. Helsinki: Tammi. On jokaisen tutkimuksen tekijän perusteos, jossa on hahmoteltu tieteellisen tutkimuksen runko.


Huff Anne Sigismund (2008.) Designing Research for Publication. Sage. (Amazon)Huff Anne Sigismund (1998.) Writing for Scholarly Publication by

Kielijelppi (16.5.2018).

Kinnunen Merja & Löytty Olli (toim.). (2007.) Tieteellinen kirjoittaminen. 2. painos. Tampere: Vastapaino.
-Merja Kinnusen ja Olli Löytyn toimittama,Tieteellisen kirjoittamisen opas, on selväjärkinen kirja. Kirjassa useampi kirjoittaja tarkastelee tieteellistä kirjoittamista. Teoksessa on konstailematon ote. Se pyrkii avaamaan tieteellisen kirjoittamisen saloja aloittavalle tutkijalle ymmärrettävällä tavalla. Kokeneempi kirjoittaja saa havainnoilleen vahvistusta.

Teksti rakentuu lause kerrallaan, kokeneellakin kirjoittajalla.

Kieli on tilannesidonnaista. Tieteen kieli on rakentunut ja rakentuu siinä kontekstissa, jossa se syntyy ja toimii. Ohessa referaatti Liisa Tainon kirjoittamasta artikkelista, jonka olen kirjoittanut vuonna 2009: Tieteellisen tekstin sukupuolet .(Mannila 2009. 16.5.2018.)Linkkejä ja lukemista

Cambridge Dictionaries (16.5.2018).

English Synonym Dictionary (16.5.2018).Männikkö Timo, Tieteellinen kirjoittaminen. (16.5.2018).

Tieteellinen kirjoittaminen (16.5.2018).the Writing Center (16.5.2018).

The Owl Family of Sites (16.5.2018).

Tieteellisen kirjoittamisen kurssi (HY) (16.5.2018).
Your Dictionary (16.5.2018)

Linkkejä (Lähde: Oulun yliopisto)
KIRJOITUSOHJEITA • WWW-lähteisiin viittaaminen tutkielmassa

 • Elektroninen viittaaminen yleisesti
 • TIETEELLISET SARJAT JA NIISSÄ JULKAISU
  Jokaisella sarjalla on omat kirjoitussääntönsä perehdy niihin ja noudata niitä.  
  KIELENHUOLTOA YMS
  ARTIKKELITIETOKANNAT
  HYÖDYLLISTÄ TIETOA

  Virtanen, M. Tieteellisen kirjoittamisen estetiikasta (16.5.2018)

  Edit  


  16.5.2018 - lähteet tarkastettu
  5.9.2015 
  Auta minua pitämään sivusto ajan tasalla. Jos huomaat, että joku linkki ei toimi, laita viesti kommenttikenttään.

  Comments