TEM/ Heikot signaalit-hanke; tarjouskilpailu Kuva Margit MannilaOlen tässä perehtyessäni lauman käyttäytymiseen, työpaikkadynamiikkaan ja tulevaisuuteen ja tulevaisuuden tutkimukseen törmännyt vähän kaikenlaiseen. Tässä on yksi kiintoisimmista esimerkeistä. Työ- ja elinkeinoministeriössä on nimittäin päätetty kehittää ohjelma, jonka avulla voidaan analysoida ja kerätä heikkoja signaaleja. Nyt ollaan siis tarjouspyytövaiheessa. Ne kaikki, joilla on nyt pokkaa myydä hatullinen tai pari uskottavan kuuloista huu-haata hyvään hintaan, niin kannattaa laittaa tarjous pikimmiten liikkeelle. Viis siitä, onko itsellä mitään kriittistä osaamaista tietotekniikasta ja heikoista signaaleista, kyllä työ tekijäänsä neuvoo ja aina voidaan saada tekijöitä. Riittää kun osaa puhua hyvin (= lue uskottavasti.) Tällaiset projektit ovat lisäksi sellaisia, että niillä on taipumus ennemmin tai myöhemmin karahtaa kiville. Useimmiten syy on siinä, että lauman kriitikkoa ei kuunnella, koska hän on yleensä asiasta aivan päinvastaista mieltä kuin ryhmän pomo. Joten periaatteessa valituksi tulevalla, kävi jutussa hyvin tai hyvin huonosti ei ole mitään menetettävää.

Ajatus on siis sinänsä varsin kaunis ja kannatettava. Tarvitsemme tähän työhön ennenkaikkea niitä, jotka ajattelevat eri tavalla kuin valtavirta ja jotka ovat riittävän reippaita, jotta uskaltavat sanoa sen isojenkin kenkien äärellä. Kun materiaalia on sitten kerätty (toivottavasti ei kuvitella, että ohjelmasta tulee singnaalinsuodatusautomaatti, tosin siltä se tässä vaiheessa jossakin määrin, ja tuon toimeksiannon perusteellakin vähän näyttää), se täytyy analysoida suhteessa johonkin. Pystyykö kone tekemään sen, vai saattaako käydä niin, että ohjelman äly ei riitä tai vaikka kaikki olisi kunnosta teknisesti ja periaatteellisesti, niin käy kuitenkin niin, että tukintaan tarvittava kyvykkyys puuttuu.


Tulevaisuuden tutkija Elina Hiltunen on siteerannut tekstissään Brian Coffman on määritelmää heikoista signaalieista:
Heikko signaali on:
- idea tai trendi, joka vaikuttaa yritykseen tai yrityksen toimintaympäristöön
- uusi ja yllättävä signaalin vastaanottajan näkökulmasta
- joskus vaikea huomata "kohinan" ja muiden signaalien keskeltä
- uhka tai mahdollisuus yritykselle
- usein aliarvioitu ihmisten taholta, jotka tietävät asiasta
- omaa viiveajan, ennen kuin kypsyy ja muuttuu valtavirraksi
- edustaa mahdollisuutta oppia, kasvaa ja kehittyä (Brian Coffman, 1997, MGTaylor, http://www.mgtaylor.com/mgtaylor/jotm/winter97/wsrintro.htm.)
Valtiovallan ja tässä tapauksessa TEM:in virkamiesten kannattaisi ehkä myös pohtia syvällisesti, sitä mitä Elina Hiltunen kirjoittaa: Heikkojen signaalien kalastukseen en voi olla kommentoimatta vielä seuraavaa. Pohdi sitä, mitä sinä teet tiedolla heikoista signaaleista tai mitä tulevaisuuden tutkimuksen seura voisi näillä signaaleilla tehdä. "Heikko signaali" sanana voi olla nyt IN, mutta itse signaalit ovat mitättömiä, jos niiden merkitystä ei pohdita eli jos niitä ei siis syntetisoida ja analysoida. Harva meistä kalastelee vain kalansaaliin toivossa. Tarkoitus on kai keittää myös se makoisa soppa.

Kirsti Karttunen on siteerannut Hiltusta: Hiltusen heikkosignaali-testissä (muutos totutussa) 1) saat kollegat nauramaan 2) kollegat vastustavat kiivaasti: noin ei koskaan tule tapahtumaan 3) herätät ihmetystä 4) kukaan ei ole kuullut asiasta ennen 5) halutaan ettei asiasta enää puhuta (tabu). 1-5 ruksia ja kyseessä on heikko signaali.

Asiantuntijoita ei pitäisi valita siten, että heidän puheensa on miellyttävää kuulla. Kirjoitin asiasta taannoin otsikolla Vanhan veneen ongelma mm. näin: Haimme vastausta siihen, millaisesta asiantuntijasta on hyötyä ja millaiset asiantuntijat pitäisi pystyä karsimaan pois. Mika Waltarin Sinuhesta tuttua “kärpäsen surinaa korvissa” voi joko kuunnella tai ei. Kuinka tehdä valinta? Se on aina lopulta tilaajan oma ongelma, jossa hän itse vastaa tekemästään päätöksestä ja päätöksen seurauksista.

Tarjouspyyntö työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan heikkojen signaalien keruun ja analysoinnin tietojärjestelmän toteuttamisesta

Työ- ja elinkeinoministeriön strategia- ja ennakointiyksikkö pyytää 10.8.2009 mennessä tarjouksia työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan heikkojen signaalien keruun- ja analysoinnin tieto­järjestelmä­ratkaisun toteuttamisesta. Hankkeen tavoitteena on valmistella hallinnonalalle yhtenäinen järjestelmä heikkojen signaalien keräämistä, tallentamista ja analysointia varten. Heikot signaalit sisältävät ennakoivaa informaatiota toimintaympäristön ja kehitystrendien muutoksista. Heikkojen signaalien analysointi on tarkoitus liittää osaksi hallinnon päätöksenteko- ja johtamisjärjestelmää.

Tietojärjestelmäratkaisu toteutetaan selainpohjaisena palvelinohjelmistona, jonka tulee perustua valmisohjelmistoon sekä täyttää tarjouspyynnössä esitetyt vaatimukset. Järjestelmän toimivuuden tueksi tarvitaan käyttäjäkoulutusta, tukipalvelua ja ylläpitoa. Lisäksi tietokanta-aineistojen käsittelyä varten tarvitaan text- tai data mining -ohjelmistoja, jotka helpottavat informaation luokittelua, tiivistämistä, kuvaamista ja arviointia.

Tarjouskilpailu käydään avoimen menettelyn mukaisesti. Hankintailmoitus on julkaistu sähköisessä Hilma-ilmoituskanavassa (www.hankintailmoitukset.fi). Tarjoukset tulee tehdä liitteenä olevan tarjouspyynnön mukaisina.

Tarjouksen tulee olla perillä työ- ja elinkeinoministeriössä viimeistään 10.8.2009 klo 15.30.
Tarjous tulee toimittaa suljetussa kirjekuoressa osoitteeseen:
Työ- ja elinkeinoministeriö, Kirjaamo, PL 32, 00023 Valtioneuvosto.
Käyntiosoite on: Aleksanterinkatu 4, 00170 Helsinki
Kirjekuoren päällä tulee olla tarjoajan nimi, hankinnan kohteen nimi ja merkintä: ”TEM/ Heikot signaalit-hanke; tarjouskilpailu”.

Tarjouspyyntö työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan heikkojen signaalien keruun ja analysoinnin tietojärjestelmän toteuttamisesta (pdf) (398.5 KB)

Tarjouspyyntöä ja -kilpailua koskevia kysymyksiä ja vastauksia (pdf) (23.3 KB)


Edit 11.8.2009. Lisään tähän vielä Talouselämän kirjoituksesta Heikko signaali on hälytys! Seuraavan lauseen: Valta on heikkojen signaalien vahva suodatin. Leena Ilmola kuitenkin arvioi, että suomalaisyrityksissä asemaa suurempi este on asiantuntijan valta. Toisinajattelu ei ole sallittua. Lue koko kirjoitus, Heikko signaali on hälytys, tästä.

Comments

Anonymous said…
Heikoista signaaleissa on todellakin aika harppaus tulkittuun ja hyödylliseen tietoon. Heikko signaali on myös usein vaikea käsite ymmärtää. Mikä tekee signaalista heikon ja miksi? Jotta signaalista tulisi käyttökelpoinen on se määriteltävä kaikkien osallisten ymmärtämällä tavalla. Kyseessä kuitenkin joka tapauksessa on yhden henkilön näkemys signaalin kohtaamisen aikana. Tätä näkemystä ei tulisi rajoittaa liian kapein määrityksin.

Mitä tulee siihen miten kone pystyy tekemään tulkintaa ihmisen puolesta on varmasti yksi tämän hetken haastavimmista ja täkeimmistä kysymyksistä koko informaatio ja kommunikaatio teollisuudessa. Oma näkemykseni on ettei kone sitä pystykään tekemään varsinkin kun on kysymys uuden löytämisestä ja uusien tulkintojen tekemisestä. Heikoissa signaaleissahan on kysymys, jostain sellaisesta jota ei vielä maailmassa laajalti tunneta. Siksi sitä ei ole usein määriteltykään.

Mutta kone voi auttaa tulkitsijaa. Se voi esittää suuren määrän asioita yhdellä kuvalla, jonka avulla ihminen voi lähteä matkustamaan signaalien maailmaan. Kone voi tehdä maailmankartan signaaleista ja kuten oikeassakin maailmassa samanlaiset kulttuurit asuvat usein lähekkäin.

Työ- ja elinkeinoministeriö muuten valitsi tarjouskilpailun voittajaksi ohjelmistopalvelun nimeltä TrendWiki. Se on kehitetty Elina Hiltusen kanssa läheisessä yhteistyössä ja mm. hänen ajatuksensa ovat olleet sen toimintaperusta. Tätä samaista ohjelmistoa käyttää mm. Turun tulevaisuuden tutkimuskeskus ja Nokia. Ohjelmistoon voi tutustua osoitteessa www.trendwiki.fi tai https://secure.trendwiki.fi/

Ystävällisin terveisin,
Anssi Tervonen
TrendWiki tuotepäällikkö
MN said…
Hanke näyttää päättäyneen:
Signaaleja Suomen ja työ- ja elinkeinoministeriön toimintaympäristömuutokksista - Muutossignaalit -hanke


ja jännittävä havainto, että ensimmäinen tutkimusstrategia on samaiseltavuodelta 2009, jolloin tuo hanke on alkanut.


Työ- ja elinkeinoministeriön tutkimusstrategia