Työhyvinvointi, work wellnes, job/work satisfaction

Työhyvinvointi

Bovier,Patrick A. and Thomas V. (2003). Perneger Health behaviour Predictors of work satisfaction among physicians.The European Journal of Public Health 2003 13(4):299-305; doi:10.1093/eurpub/13.4.299 © 2003 by European Journal of Public Health. (Abstract)


Diener, Ed; Suh, Eunkook M.; Lucas, Richard E.; Smith, Heidi L. (1999). Subjective well-being: Three decades of progress. Psychological Bulletin. Vol 125(2), Mar 1999, 276-302. (Abstract)


Grol,R., Mokkink, H., Smits, A., Van Eijk,J Beek,M., Mesker, P. and J Mesker-Niesten, J. (1985) Work Satisfaction of General Practitioners and the Quality of Patient Care. Family Practice Vol. 2, No. 3, 128-135. © Oxford University Press 1985 research-article (link)


Hakanen, Jari (2005) Työuupumuksesta työn imuun : työhyvinvointitutkimuksen ytimessä ja reuna-alueilla. (linkki) (Tätä on tutkittu, Työsuojelurahasto)Hatton, C., E. Emerson, M. Rivers, H. Mason, L. Mason, R. Swarbrick, C. Kiernan, D. Reeves & A. Alborz ( Factors associated with staff stress and work satisfaction in services for people with intellectual disability. Journal of Intellectual Disability Research, Volume 43 Issue 4, Pages 253 - 267. Published Online: 24 Dec 2001. (HTML)(PDF). Hester Adrian Research Centre, University of Manchester, Manchester, UK.

Hyvinvoivana työssä

Job satisfaction (Wikipedia)

Liikunta ja työnhyvinvointi pidentävät työuraa (Kauppalehti)

Marjala Pauliina (2009). Työhyvinvoinnin kokemukset kertomuksellisina prosesseina - Narratiivinen arviointitutkimus. Teknillinen tiedekunta Tuotantotalouden osasto,Oulun yliopisto.(PDF, väitösk.) Marjala kysyy väitöskijransa otsikossa 1.1:Miksi työhyvinvointia tulisi ymmärtää kokemuksellisten
kertomusten kautta?

Miksi johto vaikenee työhyvinvoinnista kilpailukyvin parantajana?


Mottazl, Clifford (1986). Gender Differences in Work Satisfaction, Work-Related Rewards and Values, and the Determinants of Work Satisfaction. Human Relations, Vol. 39, No. 4, 359-377 (1986) DOI: 10.1177/001872678603900405. (Abstract)


Naisyrittäjien työhyvinvointi ja naisyritysten liiketoiminnan
kehittäminen -tutkimus- ja kehittämishanke 2008–2012. Työterveyslaitos. (Alustavia tuloksia, esittelyä)(Tiivistelmä tuloksista)

Nygård, Clas-Håkan Työhyvinvoinnin mittaaminen ja edistäminen hyvinvointiteknologioiden avulla osana yksilön ja työyhteisön työhyvinvoinnin johtamista (Tutkimushanke, Opetusministeriö 2006-)

Ruotsalainen, Jenni (2005)Muutosprosessin vaikutus työhyvinvointiin. Työhyvinvointitutkimus Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymän kehittämis- ja palvelukeskuksen henkilökunnalle. (Abstrakti. Tradenomin lopputyö.


Olsen Debroah (1993). Work satisfaction and stress in the first and third year of academic appointment. Journal of Higher Education, Vol. 64, 1993. (link)


Organ, Dennis W.; Greene, Charles N. (1974). Role ambiguity, locus of control, and work satisfaction. Journal of Applied Psychology. Vol 59(1), Feb 1974, 101-102. (link, Abstract)

Orpen, Christopher (1978). Work and Nonwork Satisfaction: A Causal-Correlational Analysis.Journal of Applied Psychology. Vol 63(4), Aug 1978, 530-532.(Abstract)

Parasuramana,Saroj, Yasmin S. Purohita, Veronica M. Godshalka and Nicholas J. Beutel (1996). Work and Family Variables, Entrepreneurial Career Success, and Psychological Well-Being. Journal of Vocational Behavior, Volume 48, Issue 3, June 1996, Pages 275-300. (PDF)Roy,Donald F.(1953).Work Satisfaction and Social Reward in Quota Achievement: An Analysis of Piecework Incentive. American Sociological Review, Vol. 18, No. 5 (Oct., 1953), pp. 507-514. (PDF, Jstor)Satisfaction work

Smart Management

Sosiaali- ja terveysministeriö


Stamps, P. L. (1998). Nurses and Work Satisfaction: An Index for Measurement. American Journal of Nursing: March 1998 - Volume 98 - Issue 3 - pp 16KK-16LL
Nursing Resources.

Stamps, Paula L. , Eugene B. Piedmont, Dinah B. Slavitt and Ann Marie Haase (1978). Measurement of Work Satisfaction among Health Professionals. Medical Care, Vol. 16, No. 4 (Apr., 1978), pp. 337-352(article consists of 16 pages, Jstor.)


Terveystieteen laitos, Julkaisut, Tampereen yliopisto

Topi Valtakoski ja Ossi Aura nostavat hyvintointiasiat johtotasolle
(Talouselämä)

Työhyvinvointi kunta-alalla (PDF)

Työhyvinvointi uhkaa romahtaa (Talouselämä)

Työhyvinvointi ja osaamisen varmistaminen (Tampereen yliopisto)

Työhyvinvointi perustuu yhteistyöhön (STM.fi)

Työnhyvinvoinnilla tuottavuutta - tuottavuudella työnhyvinvointia
(STTK)

Työhyvinvointi ja työssä jaksaminen (Kuntoutus Portti)

Työhyvinvointitutkimus
, Kuopion yliopisto

Työhyvinvointitutkimus Suomessa ja sen painoalueet terveyden ja turvallisuuden näkökulmasta. (PDF) Sosiaali- ja terveysministeriö.

Työssä jaksaminen ohjelma (MOL)

Työntekijän voimavarat työssä jaksamiseen (Tulostettava versio) (Työterveyslaitos)

Tästä syystä henkilöstön hyvinvointiin kannattaa panostaa (Tekniikka ja talous)

Workplace Performance


Wright, James D. and Richard F. HamiltonWork Satisfaction and Age: Some Evidence for the `Job Change' Hypothesis. Social Forces, Vol. 56, No. 4 (Jun., 1978), pp. 1140-1158. (PDF, Jstor)

Work Satisfaction

Yitzhak, F. (1991) Meta-analytic comparison of the Job Diagnostic Survey and Job Characteristics Inventory as correlates of work satisfaction and performance.
Journal of Applied Psychology. Vol 76(5), Oct 1991, 690-697. (link, Abstract)

Zap, Dieter (2002). Emotion work and psychological well-being: A review of the literature and some conceptual considerations.Human Resource Management Review
Volume 12, Issue 2, Summer 2002, Pages 237-268. (PDF)Zeitz Gerald (1990). Age and Work Satisfaction in a Government Agency: A Situational Perspective. Human Relations, Vol. 43, No. 5, 419-438. DOI: 10.1177/001872679004300502. (Abstract)
Älä masennu - ainakin pomosi voi hyvin
(Kauppalehti)

KBI - Library

Comments