Perheestä - About Family

Anttiroiko, Ari-Veikko 1999: Identiteetin rakentuminen verkostoyhteiskunnassa –
Näkökulmia Manuel Castellsin teoriaan informatiivisesta yhteiskunnasta.
Sosiologia 36 (2), 110–115.

Atkinson, Thomas; Liem, Ramsay & Liem, Joan H. 1986: The Social Costs of Unemployment
– Implications for Social Support. Journal of Health and Social
Behavior 27 (4), 317–331.

Bengtson, Vern L.(2001). The Burgess Award Lecture: Beyond the Nuclear Family: The Increasing Importance of Multigenerational... more. Journal of Marriage and Family, Vol. 63, No. 1 (Feb., 2001), pp. 1-16.

Berndtson, Sanna (2009). Perhe riskinä ja elämänpolitiikkana : Kansainvälinen adoptio Suomessa. (linkki)

Bruijin, Tejo de; Homm, Marja & Talasterä, Sirkka 1994: Suomalaisen miehen selviytyminen avioerotilanteessa. Teoksessa Taskinen, S. (toim.): En ole katkera
mutta kuitenkin... Helsinki: Stakes.

Family

FamilyFacts

Family Research Laboratory


Urie Bronfenbrenner 1917-2005 (Cornell University) Wikipedia
Developmental psychology

Castells, Manuel 1996: The Information Age – economy, society and culture. Vol. I:
The rise of the network society. Oxford: Blackwell.

Castells, Manuel 1997: The Information Age: economy, society and culture. Vol. II:
The power of identity. Oxford: Blackwell.

Castells, Manuel 1998a: The Information Age: economy, society and culture. Vol.
III: End of millennium. Oxford: Blackwell.

College of Education and Human Ecology

Fagin, Leonard & Little, Martin 1984: The Forsaken families. Harmondsworth:
Penquin.

Esping-Andersen, Gøsta 1999: Social foundations of Post-industrial economies.
Oxford: Oxford University Press.

Hautala, Heini, Heikkinen, Elina,Järvenpää, Minna. (2008). Naisten kokemuksia perhe- ja lähisuhdeväkivallasta (Linkki)


Journal of Family History

Jämsä, J. (2003). Isä, joka on homo": homomiehen perhe ja vanhemmuus (linkki, pro gradu)


Eero Lahelma, Torsten Winter, Pekka Martikainen, Ossi Rahkonen (2005). Työn ja perheen väliset ristiriidat ja niiden taustatekijät naisilla ja miehillä. Työ ja ihminen 19(1), 34.(Linkki)

Laine, Susanna. (2008). Työn ja perheen suhteen sosiaalinen rakentuminen eri ikäisten puheessa. (linkki)

Litwak,Eugene (1960).Geographic Mobility and Extended Family Cohesion.American Sociological Review, Vol. 25, No. 3 (Jun., 1960), pp. 385-394.Perheyritysasiantuntijoiden tapaaminen Helsingissä 2010
(Riitta Jallinojan pohdintoja perheestä)

Perheyritysasiantuntijoiden tapaaminen II Helsingissä 2010 (Kimmo Jokisen luennon kooste)

Paavilainen, Marja (2005). Kiinalaisesta yhteenkuuluvuudesta : Läheisyys sukulaisuuden ja perheen symbolijärjestelmissä ja eletyssä kulttuurissa.(Linkki)

Yesilova, Katja (2009). Ydinperheen politiikka (linkki)


Popenoe,David (1987). Beyond the Nuclear Family: A Statistical Portrait of the Changing Family in Sweden. Journal of Marriage and Family, Vol. 49, No. 1 (Feb., 1987), pp. 173-183.

Shanas,Ethel (1979). Social Myth as Hypothesis: The Case of the Family Relations of Old People The Gerontologist (1979) 19(1): 3-9 doi:10.1093/geront/19.1.3

Talcott Parsons:


Ilkka Virmasalo (2002). PERHE, TYÖTTÖMYYS JA LAMA (PDF)

Yhteiskuntapolitiikka

Comments