Yrittäjyys Entrepreneurship
Yritystoiminta

Lienee itsestään selvää, että yritystoimintaa ei ole ilman yrittäjiä, näitä uskallikkoja/rohkelikkoja, jotka laittavat itsensä, osaamisensa ja taloutensa likoon. Idea, jonka varaan yritys rakentaa toimintaansa perustuu huolelliseen harkintaan ja asiakkaan tarpeeseen sekä yrittäjän ammattitaitoon. 

Käytännössä yrittäjä ei kuitenkaan voi olla koskaan varma siitä, että asiakkaat ostaisivat juuri hänen tuotteensa tai hänen yritykseltään tuotetta, jota on mahdollisuus saada muualtakin. Toisin sanoen yrittäjyyteen liittyy aina olennaisesti mahdollisuus epäonnistua eli riski ja käytännössä asiakas määrittelee ostokäyttäytymisellään yrityksen tulevaisuuden ja tilan. 

On siis päivänselvää, että yrityksen toiminnan on oltava kannattavaa (= myyntitulojen pitää kattaa kaikki toiminnasta aiheutuvat kulut), jotta se voi pitkällä aikavälillä jatkaa toimintaansa.(Runtime 2:20, In English)


(Runtime 3:36, In English)


(Runtime 2:29, In English)


Henderson, Roger & Robertson, Martyn (2000) Who wants to be an entrepreneur? Young adult attitudes to entrepreneurship as a career. Career Development International 5/6(279-287).Liiketoimintasuunnitelman sisällysluettelo (esimerkki, PSK - Aikuisopiston pohjaa mukaillen)

1. Johdanto
1.1. Yrityksen perustiedot ja esittely
1.2. Yrityksen toiminta-ajatus
1.3. Yrityksen perustajien/omistajien esittely ja tausta
1.4. Yrityksen/Yritysidean historia
2. Liikeidea
2.1. Markkinasegmentit (asiakaskohderyhmät)
2.2. Tarve/hyöty asiakkaalle
2.3. Imago
2.4. Yrityksen tuotteiden/palveluiden kuvaus
3. Toimintatapa ja resurssit
3.1. Yrityksen toimintojen järjestäminen ja organisointi
3.2. Yrityksen johtaminen ja henkilöstöresurssit
3.3. Fyysiset ja taloudelliset resurssit
4. Lähtökohta-analyysit
4.1 Markkina-analyysi
4.2 Kilpailija-analyysi
4.3 Ympäristöanalyysi
4.4 Yritysanalyysi
5. Markkinointisuunnitelma
5.1. Myyntitavoitteet
5.2. Markkinoinnin kilpailukeinot
5.3. Markkinointibudjetti ja aikataulutus
6. Tuotekehityssuunnitelma
6.1 Tuotekehitystyön järjestelyt
6.2 Tuotteiden nykytila
6.3 Tuotteiden suojaus
7. Tuotantosuunnitelma
7.1. Tuotantopuitteet ja tuotantokapasiteetti
7.2. Tuotantoprosessin kuvaus
7.3. Tuotannon kehittäminen ja investoinnit
8. Henkilöstösuunnitelma
8.1. Organisaation ja henkilöstön kuvaus
8.2. Organisaation ja henkilöstön kehittäminen
8.3. Ulkopuolisten asiantuntijoiden käyttö
9. Tulevaisuudennäkymät ja visio
9.1. Yhteenveto yrityksen tulevaisuudennäkymistä
9.2. Yrityksen visio
10. Taloushallinto
10.1. Yrityksen taloudellinen tilanne ja taloushallinnon seuranta
10.2. Investointi-, rahoitus- ja kannattavuuslaskelmat
10.3. Hinnoittelulaskelmat
10.4. Budjettilaskelmat
11. Johtopäätökset
LIITTEET


LUKUJEN TARKEMPI SISÄLTÖ:

1. Johdanto

1.1. Yrityksen perustiedot ja esittely
yrityksen perustiedot: nimi, osoite, puhelin, fax, sähköposti, (suunniteltu) perustamisaika, yritysmuoto (aloittavalla yrityksellä lisäksi yritysmuodon valinnan perustelut), toimiala, yrityksen omistajat
yrityksen lyhyt kuvaus, markkina-alue, liikevaihto, henkilöstömäärä, toimitilat/toimipisteet

Yritysmuoto: Avoin yhtiö, vastuu ja päätöksen teko jakaantuu tasapuolisesti
yrityksen omistajat: Antti Hamara, NiiloTaipale.
Yrityksemme on hakupalvelu jonka kohderyhmänä sekä yritykset, että yksityiset henkilöt. Markkina-alue kattaa koko Suomen. Yrityksen peruspalvelu on asiakkaan tilauksen mukaisen informaation etsiminen eri medioista ja muista lähteistä. Henkilöstöä firmassa ei perustamisvaiheessa ole muita kuin perustajat. Mahdollisen kasvun myötä palkataan lisä henkilöstöä. Yritykselle vuokrataan toimipisteeksi toimistotilat (Raahe).

1.2. Yrityksen toiminta-ajatus
Pääasiassa internetin välityksellä toimiva hakupalvelu. Asiakas täyttää firman nettisivuilla lomakkeen, joka sisältää perustiedot asiakkaasta, mitä asiakas hakee sekä haun laajuus. Tiedot käsitellään luottamuksellisesti. Haun laajuudesta riippuen asiakas saa vastauksen sähköpostiinsa 1-3 päivän sisällä. Vastaus sisältää myös laskun. Laskutusperusteena toimii haun laajuus. Yrityksemme pidättää oikeuden olla vastaamatta. Tässä tapauksessa ei myöskään asiakasta laskuteta.

1.3. Yrityksen perustajien/omistajien esittely ja tausta
Yrityksen omistusjärjestelyt: molemmat perustajajäsenet omistavat puolet yrityksestä ja päätökset tehdään yhdessä.
omistajien kuvaus (henkilötiedot ja tausta: koulutus ja työkokemus; tiedot ja taidot, henkiset ja fyysiset resurssit; perhesuhteet ym.); ansioluettelo voi olla liitteenä: Tietojenkäsittelyn opiskelijoita

1.4. Yrityksen/Yritysidean historia
aloittava yritys: miten yritysidea sai alkunsa, kerro mitä yrityksen perustamisen eteen on tähän mennessä tehty (kuka ja mitä tehty)
toimiva yritys: esittele lyhyesti yrityksen historiaa perustamisesta tähän päivään

2. Liikeidea

2.1 Markkinasegmentit
yrityksen asiakaskohderyhmien kuvaus (pyri kuvaamaan asiakaskohderyhmäsi nimenomaan markkinoinnin näkökulmasta eli vastaa kenelle aiot suunnata yrityksen viestintää):
Yrityksellä on kaksi pääasiakasryhmää joihin kohdistetaan erilaista markkinointia. Yritykset ja yksityiset. Yrityksille tarjoamme hakupalvelun josta yritykset saavat apua omaan tiedonhakuunsa.
Yksityisille henkilöille pyrimme tarjoamaan kattavamman tiedonhaun kuin esim. internetin hakukoneet.

2.2 Tarve/Hyöty asiakkaalle
kerro miksi asiakkaat ostavat yleensä vastaavia tuotteita (=käyttötarkoitus); minkä asiakkaan ongelman tuote ratkaisee, kun he ostavat vastaavan tuotteen; millä tavoin yrityksestä ostettu tuote/palvelu helpottaa asiakkaan tilannetta:
Tiedonhaku helpottuu asiakkaan osalta huomattavasti. Asiakas saa myös kattavammat tulokset mitä mahdollisesti omatoimisella haulla saisi.

2.3 Imago
kerro millaista mielikuvaa yritys tavoittelee itselleen (yrityskuva) ja/tai tuotteilleen (tuotemielikuva): miksi asiakas ostaa juuri tämän yrityksen tuotteita eikä kilpailijoilta: Yrityksemme pyrkii luomaan puolueettoman tietolähteen imagoa.

2.4 Yrityksen tuotteiden/palveluiden kuvaus
yrityksen tuotteiden/palvelujen kuvaus; kuvaa ainakin tuoteryhmät, jos tuotteita on useampia) ja jos tuotteista on useampia malleja (esim. kokoja, värejä, muotoja) kerro nekin:
Tiedon haun ja välityksen lisäksi nettisivuillamme on listattuna internetin eri tietolähteitä ja niiden luotettavuus omalla patentoidulla asteikollamme.

3. Toimintatapa ja resurssit

3.1 Yrityksen toimintojen järjestäminen ja organisointi
kuvaus siitä miten yrityksen kaikki toiminnot (ostot, myynti, kuljetus, tuotanto ym.) järjestetään: kuka tekee mitä (vastuualueet)
kuvaus yritysten välisestä (tai muusta) yhteistyöstä
Kirjanpito ulkoistetaan.

3.2 Yrityksen johtaminen ja henkilöstöresurssit
johtamis- ja henkilöstöjärjestelyjen kuvaus , omistajien/työntekijöiden osaaminen ja koulutus; taloudelliset voimavarat; toimitilat, koneet ja työvälineet; muut resurssit (esim. taustatukea antavat tuttavat, sukulaiset)

3.3 Fyysiset ja taloudelliset resurssit
fyysisten resurssien kuvaus: yrityksen toimitilojen, tuotantolaitteiden ja –koneiden sekä työvälineiden kuvaus, taloudellisten voimavarojen kuvaus (aloittava yritys: sijoitettavissa oleva oma varallisuus ja/tai omat vakuudet, tarvittava alkupääoma; toimiva yritys: yrityksen varallisuus, lainat, vakuudet): Toimitiloiksi vuokrataan pienehkö toimistotila. Toiminnan pyörittämiseen tarvitsemme ainoastaan pari tietokonetta ja internet yhteyden. Rahoituksen toiminnan aloitukseen otamme pankkilainalla. Haemme myös aktiivisesti tukirahoitusta valtiolta ja EU:lta.

4. Lähtökohta-analyysit

4.1 Markkina-analyysi
asiakasryhmien tarkempi kuvaus (esim. potentiaalinen asiakasmäärä, asiakkaiden tarpeet ja odotukset, ostopäätösprosessin kuvaus ja ostopäätökseen vaikuttavat tekijät, keskiostos, ostokset segmenteittäin, ostomotiivit, ostotavat jne.)

Yritykset, joiden tarvitsee ulkoistaa omaa tiedonhakuaan, esim. deadlinejen takia. Yritykset voivat jättää projektiensa tiedonhaun kokonaan tai osittain yrityksemme vastuulle. Ulkoistamalla tiedonhaku prosessit, voivat yritykset keskittää resurssinsa tulosten analysointiin tai muuhun yrityksen kannalta tuottoisampaan tiedon prosessointiin. Potentiaalinen asiakasmäärä on selvitettävä markkinatutkimuksella.

4.2 Kilpailija-analyysi
kuvaa yrityksen kilpailijoita (voit jaotella kilpailijoita ydinkilpailijoihin, marginaalikilpailijoihin, tarvekilpailijoihin ja potentiaalisiin kilpailijoihin) ja niiden vahvuudet ja heikkoudet, hintataso verrattuna omiin tuotteisiin, kilpailijoiden käyttämät kilpailukeinot ym.
yhteenvetona kerro millä keinoin kilpailijat ovat markkinoilla menestyneet

Samanlaista yritystä ei löytynyt, mutta samaa asiakkaan tarvetta tyydyttää eri alojen foorumit/postituslistat ja sivustot jossa voi kysyä kysymyksen johon ihmiset voivat vastata esim: answers.yahoo.com ja wiki.answers.com. Näiden palvelujen heikkoutena on, etteivät vastaukset ole kovin kattavia ja yleensä lähteet puuttuvat. Vahvuutena näissä palveluissa on että ne ovat yleensä ilmaisia ja tarkka vastaus voi tulla suoraan alan ammattilaiselta.
Yrityksemme ei anna suoraa vastausta vaan hakee luotettavat lähteet joista löytyy vastaus asiakkaan haluamaan asiaan. Asiakas saa myös lähteiden luotettavuusarvion.

4.3 Ympäristöanalyysi
toimialan kuvaus ja kehitysnäkymät
yrityksen toiminta-/markkina-alueen kuvaus ja kehitysnäkymät
toiminta-/markkina-alueella näkyvissä olevat mahdollisuudet tai uhkatekijät, jotka vaikuttavat yrityksen toimintaan (esim. korkotaso, rahoitusmahdollisuudet, työvoiman saanti, teknologian muutokset, uusien innovaatioiden vaikutus, lainsäädännön muutokset, kilpailutilanteen muutos, markkinoiden muutokset)

Jos yritykselle löytyy kysyntää Suomessa, on kysyntää myös ulkomailla. Palvelua voidaan kehittää suomalaisten asiakkaiden asiakaspalautteen perusteella sekä omien kokemusten pohjalta. Jos yrityksen toiminta saadaan vakaaksi Suomessa, voimme alkaa tarkastelemaan ulkomaan markkinoita.

4.4 Yritysanalyysi
yrityksen SWOT –analyysi (yrityksen vahvuudet, heikkoudet, mahdollisuudet ja uhat)
yrityksen strategian ja menestystekijöiden kuvaus: kerro, miten yrityksen liikeidea eroaa kilpailijoista ja kuvaa tarkemmin niitä tekijöitä, joiden vuoksi yrityksesi tulee menestymään (muista myös perustella)

Vahvuudet: Suoranaisia kilpailijoja ei ole. Suomenkielinen.
Heikkoudet: Ihmisten pitää tietää palvelu että he osaavat kysyä sitä. Ovatko ihmiset valmiit maksamaan tiedon hausta.
Mahdollisuudet: Mahdollisuutena on saada hallitseva markkinatilanne räätälöidyllä tiedon haulla.
Uhat: Mahdolliset asiakkaat eivät löydä palvelua, ilmaantuu vastaavia kilpailijoita aikaisessa vaiheessa.

5. Markkinointisuunnitelma

5.1 Myyntitavoitteet,
kerro yrityksen myyntitavoitteet tuotteittain ja asiakaskohderyhmittäin
Asiakasryhmiä ovat yritykset ja yksityiset. Panostamme aluksi kehittämään yritysten palveluita.
Yksityisellä sektorilla palvelut pyritään automatisoimaan. Näin voidaan työntekijöiden työpanos keskittää yritysten palveluihin.

5.2 Markkinoinnin kilpailukeinot
kuvaa markkinoinnin kilpailukeinot: tuote/palvelu, hinnoittelu, myyntikanavat
(jakelu/saatavuus), markkinointiviestintä
Mainostamme itseämme hakukoneiden ostetuilla hakusanoilla. Kaupan ja talouden alan lehtiin mainoksia (Kauppalehti).

5.3 Markkinointibudjetti ja aikataulutus
markkinointibudjetin laatiminen
aikataulutus, vastuuhenkilöt, seuranta
Aluksi pistetään aika paljon.

6. Tuotekehityssuunnitelma

6.1 Tuotekehitystyön järjestelyt
miten tuotekehitystyö on organisoitu (kuka, miten, milloin), miten seurataan alan tuotteiden, ja raaka-aineiden kehitystä? Miten asiakaspalautetta kerätään ja hyödynnetään?
Asiakaspalaute kerätään nettisivujen ”Anna palautetta” – osiolla.
Tuotekehitys on jatkuvaa prosessia. Luotettavuus tietokantaa laajennetaan ja parannetaan

6.2 Tuotteiden nykytila
kuvaa tuotteiden historia? Miten tuotteet ovat alkuperäisestä kehittyneet/muuttuneet
missä elinkaarivaiheessa tuotteet ovat? Kuvaa tuotteiden hyvät ja huonot puolet

6.3 Vireillä olevat ja tulevat tuotekehityshankkeet
mitä tuotekehityshankkeita on olemassa tai on suunnitteilla?
Kehitämme tietokantajärjestelmää tietolähteiden luotettavuuden arviointiin.

6.4 Tuotteiden suojaus
onko yrityksellä patentoituja tai mallisuojattuja tuotteita
miten tuotteet on suojattu tai aiotaan suojata?
Yritämme patentoida liikeidean ja tietolähteiden luotettavuusarviointijärjestelmämme

7. Tuotantosuunnitelma

7.1 Tuotantopuitteet ja tuotantokapasiteetti
missä ja minkälaisissa tiloissa tuotanto tapahtuu? Millaisilla välineillä tuotanto tapahtuu?
paljonko on tuotantotavoite ja paljonko tuotantokapasiteettia (100% , entä todellinen tuotantomäärä)? ja miten työaika yrityksessä jakaantuu (tuotannollinen työ/hallinnollinen työ)
Vuokraamme toimistotilat. Käytämme perus tietokoneita, yritys laajakaista yhteys.

7.2 Tuotantoprosessin kuvaus
tuotantoprosessin (työvaiheitten) kuvaus, mitä valmistetaan itse ja mihin käytetään alihankkijoita? miten laadun varmistus tapahtuu

7.3 Tuotannon kehittäminen ja investoinnit
onko tuotannossa kehittämistä ja miten? Entä tarvitaanko uusia investointeja tuotannon tehostamiseksi? HUOM! Luvun voi jättää pois, mikäli tuotanto on jo kuvattu luvussa 3.

8. Henkilöstösuunnitelma
8.1 Organisaation ja henkilöstön kuvaus
organisaation ja henkilöstön kuvaus sekä tehtäväjako, johdon ja avainhenkilöstön sekä heidän vastuualueidensa tarkempi kuvaus

8.2 Organisaation ja henkilöstön kehittäminen
organisaation ja henkilöstön kehittämistoimenpiteet (esim. työnkierto, koulutus yms.) ja tarvittavat muutokset (esim. henkilöstön lisäys/vähennys), mitä työilmapiiriä, tehokkuutta ja yhteistyötä lisääviä toimenpiteitä (ns. sisäinen markkinointi) yrityksellä on?
Millaista palkkajärjestelmää yrityksessä noudatetaan?

8.3 Ulkopuolisten asiantuntijoiden käyttö
miten ja missä tilanteissa käytetään ulkopuolisia asiantuntijoita HUOM! Luvun voi jättää pois, mikäli asiat on kuvattu jo aiemmissa luvuissa.

9. Tulevaisuudennäkymät ja visio

9.1 Yhteenveto yrityksen tulevaisuudennäkymistä
yhteenveto ja arvio yrityksen tulevaisuudennäkymistä (myynnin/liikevaihdon kehitys, laajennukset, toimintaympäristön muutokset, kilpailutilanne jne.)
9.2 Yrityksen visio
kuvaus yrityksestä viiden vuoden päästä ja miten siihen päästään
kerro miten liikevaihto, yrityksen koko, henkilöstömäärä, toiminta-/markkina-alue, markkinasegmentit, tuotteet, toimintatapa, kannattavuus yms. ovat muuttuneet nykyisestä

10. Taloushallinto
10..1 Yrityksen taloudellinen tilanne ja taloushallinnon seuranta
kerro yrityksen taloustilanne: (aloittava yritys: yrittäjän oma taloustilanne ja sijoitettava varallisuus, vakuudet; toimiva yritys: yrityksen varallisuus ja lainatilanne, tähän astinen kannattavuus, miten yrityksessä seurataan myynnin kehittymistä, kannattavuutta, rahan riittävyyttä, miten menojen ja tulojen valvonta on järjestetty jne.

10..2 Investointi-, rahoitus- ja kannattavuuslaskelmat
aloittava yritys: perustamiskustannukset ja niiden rahoitus, kannattavuuslaskelma (myynnin kriittisen pisteen laskeminen), katetavoite (euro, %)
toimiva yritys: investointilaskelma ja niiden rahoitus, kannattavuuslaskelma (myynnin kriittisen pisteen laskeminen), katetavoite (euro, %)

10..3 Hinnoittelulaskelmat
hinnoittelulaskelmat yrityksen tuotteista (vähintään päätuotteista)

10..4 Budjettilaskelmat (1-3 seuraavan vuoden)
vähintään ensimmäisen toimintavuoden budjetti

11. Johtopäätökset
Kerro omat johtopäätöksesi yrityksesi/yritysideasi tämän hetkisestä tilanteesta ja tärkeimmistä kehittämistoimenpiteistä

Pari vuotta tiukkaa spartalaista työoravanpyörää. Kun firma on kasvanut tarpeeksi suureksi, se myydään isolla rahalla ja perustajat siirtyvät eläkkeelle 25 –vuotiaina.


LIITTEET: esim. perustajien/omistajien ansioluettelo, liikeidean kuvaus dynaamisen liikeidean kuvauslomakkeella, yritys- ja/tai tuote-esitteitä, hinnasto, tase- tai tilinpäätöstietoja edellisiltä vuosilta, muut tarpeelliset asiakirjat

Lähteet ja lukemisto


Akateeminen yrittäjäkoulu

Seppo Hoffrén: Liiketoimintasuunnitelma.

Koiranen, Matti (1993). Ole yrittäjä. Sisäinen ja ulkoinen yrittäjyys. TT-Kustannustieto Oy. Tammer-Paino. Tampere.

MCKinsey & Company (osia) 2000 Ideasta kasvuyritykseksi: käsikirja. WSOY. (Vaatii kirjautumisen, kirja tulee sähköpostiin.)

Liiketoimintasuunnitelma (Edu.fi)

(Source)
What goes in a business plan? This is an excellent question. And, it is one that many new and potential small business owners should ask, but oftentimes don't ask. The body of the business plan can be divided into four distinct sections: 1) the description of the business, 2) the marketing plan, 3) the financial management plan and 4) the management plan. Addenda to the business plan should include the executive summary, supporting documents and financial projections.
Business Plan Outline
Cover Sheet
Statement of Purpose
Table of Contents
I. The Business
A. Description of Business
B. Marketing
C. Competition
D. Pricing & Sales
E. Advertising & Public Relations
F. Management
G. Financial Management
II. Financial Data
A. Loan applications
B. Capital equipment and supply list
C. Balance sheet
D. Breakeven analysis
E. Pro-forma income projections (Profit & Loss Statements)
 • Three-year summary
 • Detail by month, first year
 • Detail by quarters, second and third years
 • Assumptions upon which projections were based
F. Pro-forma cash flow
 • Follow guidelines for letter E.
III. Supporting Documents
 • Tax returns of principals for last three years
 • Personal financial statement (all banks have these forms)
 • In the case of a franchised business, a copy of franchise contract and all supporting documents provided by the franchisor
 • Copy of proposed lease or purchase agreement for building space
 • Copy of licenses and other legal documents
 • Copy of resumes of all principals
 • Copies of letters of intent from suppliers
Appendix 1: Marketing
Appendix 2: Financial Statements
Appendix 3: Information Resources


Business Plan (Wikipedia)

How to write a business plan? (free templates)

U.K. Business Plans.com (Interesting)

(Edit 4.6.2016.)

Comments