Tieteellisen tekstin kirjoittaminen How to Write Research Paper?
 Kuva Margit Mannila

Links: How to write research paper? Linkkejä tieteellisen tekstin kirjoittamiseen.

Helsingin yliopisto. Tieteellinen kirjoittaminen.
 • Hirsjärvi, S. Remes, P. & Sajavaara, P. (2001 tai uudempi). Tutki ja kirjoita. Tammi. Helsinki.
 • Hämäläinen, T. (2003). Tieteellinen kirjoittaminen. Kielikeskus. http://users.tkk.fi/sopinto/johdatus_kurssit/tieteellinen%20kirjoittaminen_taija.pdf 
 • I. Kauranen, P. Ropponen ja M. Aaltonen, Tutkimusraportin kirjoittamisen opas, Teknillinen korkeakoulu, Opintotoimisto, Espoo 1993. 
 • Kasvatustieteellinen aikauskirja. Julkaisuohjeet
 • M. Kinnunen ja O. Löytty (toim.), Tieteellinen kirjoittaminen, Vastapaino, Tampere 2002. 
 • Kirjoittajan ABC-kortti. Tieteellisen tekstin kirjoittaminen. http://webcgi.oulu.fi/oykk/abc/kirjoittamisprosessi/tieteellisen_tekstin_kirjoittamisvaiheet/
 • Korhonen Petra (2004). Kuinka kirjoitan tieteellistä tekstiä?. Kielikeskus. 
 • T. I. Laakso, Näin kirjoitan diplomityön – Ohjeita sähkö- ja tietoliikennetekniikan opiskelijoille, Teknillinen korkeakoulu, sähkö- ja tietoliikennetekniikan osasto, Espoo 1999.
 • Männikkö, T. (2008). Tieteellinen kirjoittaminen. Jyväskylän yliopisto. http://users.jyu.fi/~mannikko/kandiseminaari/tieteellinen.pdf
 • O. Nykänen, Toimivaa tekstiä. Opas tekniikasta kirjoittaville, Tekniikan Akateemisten Liitto TEK, Helsinki 2002.
 • Rönkkö, R. (2010). Esseen ja oppimistehtävän kirjoittaminen. (PowerPoint)
 • TEPA-termipankki toimii osoitteessa http://www.tsk.fi/. Termipankki on erikoisalojen sanastoista koostettu monikielinen palvelu, jota päivittävät Sanastokeskus TSK yhdessä Teknillisen korkeakoulun kirjaston kanssa.
 • Tieteellisen tekstin kirjoittaminen. Kielikeskus. Tampereen yliopisto.  (Materiaalia kirjoittamisesta laaja-alaisesti eri yliopistoista.)
 • Academic Writing Handbook  (erittäin käytännönläheinen opas)
 • A Research Guide for Students 
 • Leo
 • Mikk Jaan Writing a research paper
 • Paradigm
 • Style manuals and writing guides
 • Ten steps to a good research paper 
 • Tieteen kieli. Perheyrittäjyys. Blogista löytyy myös muita akateemiseen kirjoittamiseen liittyviä lähteitä.
 • UW-Madison Write's Handbook 
 •  What is an academic paper?
 • Writing guides

 • Writing Research Papers 


  Käytännön oheita teknistieteelliseen julkaisun kirjoittamiselle

  Viisi vinkkiä tieteelliseen julkaisuun

  Tieteellinen kirjoittaminen ja julkaisukanavat (Oulun yliopisto)

  Tiedejulkaisu (Wikipedia)

  Ilva Jyrki: Vallankumous tieteellisessä julaisemisessa on alkanut?  (Päivitetty/Edit 8.3.2011)

  Comments