Ennakkoasenteen ja ajatuksen voima

Ennakkoasenteella ja ajatuksella on suuri merkitys siinä, miten ihmiset suhtautuvat/asennoituvat toisiinsa ja erilaisiin asioihin. Positiivareiden tj. Juhani Töytäri toteaa yrittäjälina-blogissaan, että  Kolmas onnistumisen yksinkertaisista metodeista on positiivinen asenne. Positiivisen ja yrittäjämäisen asenteen nimiin vannotaan monessa muussakin menestyvässä yrityksessä.Source: http://patriciaknight.files.wordpress.com/2011/07/good_or_bad_attitude.jpg

Positiivareiden Ajatusten Aamiaisessa no 2748 oli seuraavanlainen lainaus W.W.Dyeriltä:
 Opettajalle annettiin 60-luvulla luettelo, jossa oli ilmoitettu yhden luokan oppilaiden älykkyystestissä saamat todelliset pistemäärät. Hän sai myös toisen luettelon, johon oli älykkyysosamääräsarakkeeseen merkitty toisen luokan oppilaiden koulukaappien numerot. Opettaja oletti, että kaappien numerot olivat oppilaiden älykkyysosamääriä – ja niin olettivat oppilaatkin.

Vuoden kuluttua todettiin, että ne oppilaat, jotka olivat saaneet korkeamman pistemäärän älykkyystestissä, olivat vuoden aikana suoriutuneet opinnoissaan paremmin kuin ne, joilla oli alhaisempi pistemäärä. Mutta toisella luokalla oppilaat, joilla oli isompi luku kaapin numerona, olivat suoriutuneet paremmin kuin ne, joiden kaapin numero oli pienempi!

Jos sinulle sanotaan, että olet tyhmä, ja jos annat itsesi uskoa sen, suorituksesi ovat odotuksen mukaisia. Voit odottaa, että piilevä lahjakkuutesi tulee esiin – tai sitten voit uskoa, että luonto on suonut sinulle onnettoman vähän ”harmaata ainetta” ja että et pysty mihinkään. Idea on siinä, mitä itse odotat itseltäsi. Jos uskot, että sinun on vaikea oppia mitään uutta, niin saat huomata, että ennakoimiasi vaikeuksia todella ilmenee.

-Wayne W. Dyer

Älä anna ennakkoluuloillesi valtaa. Älä asennoidu negatiivisesti mahdollisuuksiisi.Tunnista asenteesi, jotta voit työstää niitä, sillä asenne merkitsee kaikkea. Aseta itsellesi tavoite, mitä kohden työskentelet. Oikealla asenteella on ratkaiseva merkitys. Anneli Vainio kirjoittaa oikean asenteen merkityksestä kivunhallinnassa. Kirjoituksessa mainitut suurentelu, leimaaminen ym. ovat siirrettävissä mihin tahansa kontekstiin. Positiivinen asenne vapauttaa voimavaroja. Luovalla asenteella on merkitystä ongelman ratkaisussa (Jari Lavonen, Veijo Meisalo et al.). Luovuustekniikoiden opetteluun kannattaa käyttää hetki aikaa.

 Lauri Järvilehto pohtii blogissaan sitä, miksi positiivisuus on tärkeää? Positiivisella asenteella pääsee eteenpäin vaikkapa työnhaussaAsenne tulee ennen ammattitaitoa. Tätä olen teroittanut usein opiskelijoilleni, mutta valitettavan usein huomaan itseni tilasta, jossa elän toisin kuin opetan. Saara Kavén on pohtinut positiivisen asenteen merkitystä muutoksessa (PDF) vuonna 2009 julkaistussa opinnäytetyössään. Casena tutkimuksessa on ollut Motonet.

Asenteet eivät luonnollisesti ole kokonaan negatiivisia. Erilaiset ennakkoasenteet ja typologiat auttavat ihmistä jäsentämään olemistaan ja tunnistamaan haastavia tilanteita. Esimerkki arkisesta typologoiden hyödyntämisestä löytyy markkinoinnista, jossa typologioita (asiakassegmenttejä) hyödynnetään myynnin tukena paremman kannattavuuden aikaansaamiseksi.  


Asenne ohjaa myös parisuhdetta. Parisuhteen palikoita kannattaa pitää kunnossa (Kirkkohallitus)


Comments