Sähköalan erityspiirteitäTUKES valvoo ja edistää teknistä  turvallisuutta ja vaatimustenmukaisuutta sekä kuluttaja- ja kemikaaliturvallisuutta Suomessa.Näin määritellään siis TUKES:in perustehtävä. Sähköturvallisuuden edistämisestä sanotaan seuraavasti: Edistämme sähköturvallisuutta mm. valvonnalla, kehittämistoiminnalla ja viestinnällä. Valvonnan kohteita ovat sähkölaitteiden ja -tarvikkeiden turvallisuus, eräiden laitteiden energiamerkinnät, sähkötuotteiden valmistus ja maahantuonti, sähkölaitteistot, -asennukset ja -urakointi, tarkastuslaitokset ja tarkastajat sekä henkilöpätevyyksien arviointilaitokset. Valvomme myös hissien turvallisuutta ja hissejä tarkastavien laitosten toimintaa.
Lainsäädäntö on alalla laajaa. 

Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös sähkötöiden johtamisesta 

Kauppa- ja teollisuusministeriö on 16 päivänä maaliskuuta 1979 annetun sähkölain (319/79) 7 §:n sekä 14 päivänä joulukuuta 1979 annetun sähköasetuksen (925/79) 5, 36 ja 37 §:n nojalla päättänyt: (ks.1098/1988 päätös tästä)

Sähköturvallisuuslaki (410/1996)

SETI  on henkilö- ja yritysarviointi Seti Oy on Turvatekniikan keskuksen nimeämä puolueeton ja riippumaton sähköturvallisuuslain mukaisten sähköpätevyystodistusten arvioija.

STEK on sähköturvallisuuden edistämiskeskus 

 STUL
  • edunvalvonnan asiantuntija
  • vahva vaikuttaja
  • johtava tiedontuottaja 
Leskisenoja Tero (2006) Sähköurakoinnin edellytykset (PDF) opinnäytetyö.

Sähköturvallisuus

Suomen sähköopas 


Sähköalan yrittäjien uratarinoita 

Opiskelijasta yrittäjäksi (uratarina)

Sähköasentaja (ammattilaiset.net)

Elämän eväänä yrittäjyys (PDF)

Rakentaja.fi (laskureita)

Jätteen synnyn ehkäisy sähköalalla


Lukemistoa ja vähän kuvaakin yrittäjyydestä:

http://youtu.be/ig__kOq6dOY    Antti Kraft, sähköalan yrittäjä

Koponen, J. Yrittäjän verokäsikirja. Veronmaksajain keskusliitto.
Koski, T. 2004. Caset: Yrittäjyys. Otava.
Koski, T. 2008. PK-Yrityksen strateginen talousjohtaminen. Tietosykli.
Koski, T. & Virtanen, M. 2007. Tulos - Liiketoiminnan suunnittelulla menestykseen. Harjoituskirja. Otava.
liiketoimintasuunnitelma.com (LTS-suunnittelun työkalu verkossa)
Kuluttajavirasto.fi: Tietoa yrittäjälle markkinoinnista.
Kotler, & Armstrong 2006. Principles of Marketing. Upper Saddle River, N.J : Pearson Prentice Hall.
Mullins, J. 2006. The New Business Road Test: What entrepreneurs and executives should do before writing a business plan. FT Prentice Hall.
Rope, T. 2004. Nykyaikainen markkinointi, Tietosykli.
Schindehutte, M., Morris, M. & Pitt, L.F. 2008. Rethinking Marketing – the Entrepreneurial Imperative. Upper Saddle River, NJ : Pearson.
Wickham, P.A. 2001. Strategic Entrepreneurship. Financial Times, Prentice Hall

Comments