Virtuaaliset opetusmaailmat ja yrittäjyys

Tämän vuoden alkupuoliskolla ilmestyi kaksi toimittamaani teosta, joista toinen: Niemelä, M. (Toim.) (2012). Yrittäjyyden jäljillä- Ajatuksia yrittäjyydestä urana, omistajuutena ja markkinointiasenteena (akateemisempi) liittyy yrittäjyyteen ja toinen Niemelä, M. (Toim.) (2012). Puheenvuoroja yrittäjyydestä, yrittäjyyden opetuksesta ja sosiaalisesta mediasta (puheenvuoroja) lähestyy arkisemmin yrittäjyyttä ja sosiaalista mediaa. Julkaisut syntyivät osana SaTaVa-hankkeen toimijoiden yhteistyöprojektia. SaTaVa-hankkeen ensisijaisena tavoitteena oli kehittää korkeakoulujen välistä yhteistyötä liittyen yrittäjyyteen ja tavoitteena oli hyödyntää eritysesti virtuaalisia maailmoja opetuksessa. Toisena tavoitteena oli lisätä opiskelijoiden ja ammattikorkeakoulujen henkilökunnan kiinnostusta yrittäjyyteen.  Koska kaikki me teoksiin kirjoittaneet toimimme tavalla tai toisella opetusmaailmassa,  on tarkastelunäkökulmassamme huomattavan paljon vaikutteita tästä omasta "sammakkoperspektiivistämme".  Postauksen lopussa voit tutustua julkaisujen sisällysluetteloihin ja pohtia olisiko teoksille tilaa omassa kirjahyllyssäsi. Löydät sieltä myös yhteystiedot tilausta varten. 

Nimi SaTaVa on lyhenne projektin osallistujien nimistä:
Voit tutustua oppilaitoksiimme oheisista linkeistä.
 
Itse kirjoitin teokseen yleiskatsauksen siitä, kuinka sosiaalinen media on vähitellen muuntunut huvikäytöstä businesstyökaluksi. Sosiaalinen media on yksi ehkä aikamme ajankotaisimmista puheenaiheista myös yritysmaailmassa. Tarkastelen artikkelissani sosiaalisen median (SOME) syntyä ja pohdin sen mahdollisuuksia markkinoinnin välineenä.  Koska nykymaailmassa SOME:a ei pääse pakoon, kannattaa siitä ottaa kaikki mahdollinen hyöty irti. Parhaimmillaan sen avulla voi valloittaa koko maailman. (Niemelä 2012, 7)

Liitä tähän postaukseen kolme, mielestäni hyvää, esimerkkiä SOME:n kautta tehdystä onnistuneesta markkinoinnista. Yritykset ovat: Costo, (päähineiden valmistamisella aloittaneiden suomalaisnuorten yritys, tutustu yrityksen historiaan), MOO,  (käyntikortit 2000-luvulle nostanut yritys) ja KOGI (grilliannoksia autosta myyvä yritys, joka laajeni hetkessä sosiaalisen median avittamana).

Jostakin syystä Internettiin suhtaudutaan jo kuin se olisi ollut aina olemassa, vaikka sen syntyvuotena pidetään vuotta 1994. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että vuonna 2013 opintonsa aloittavat nuoret ovat vasta ensimmäinen sukupolvi, joka voi sanoa ettei ole elänyt päivääkään ilman nettiä. Sosiaalinen media (SOME), jota siis nyt hehkutetaan kaikkialla, on huomattavasti nuorempi ilmiönä. Ensimmäinen sosiaalisen median sivusto avattiin vuonna 1997 ja nykymuotoisen sosiaalisen median syntyvuodeksi katsotaan vuosi 2007.  Huolimatta näin lyhyestä historiasta, ovat jotkut jo ehtineet vakuuttamaan, että ne jotka eivät vielä ole mukana sosiaalisessa mediassa, ovat jo auttamattomasti ulkona kaikesta. Epäilen, että asia on ihan näin mustavalkoinen. Tosin moni vähän ikäkkäämpi yrittäjä tarvitsee varmasti nuoremman polven apua selvittääkseen, onko SOME:sta hyötyä omassa liiketoiminnassa. (Niemelä 2012, 53.)

Siteeraan kirjoituksessani Lahtista (2009, 2), jonka mukaan yrityksen kannattaa olla siksi mukana SOME:ssa, koska asiakkaat ovat jo siellä. Menestystarinoiden taustalla on vilpittömyys ja se, että yrityksellä on jotakin tarjottavaa kuluttajalle ilman, että se odottaisi saavansa jotakin takaisin. SOME on muuttanut markkinointia siten, että kun ennen puhuttiin Philip Kottlerin 4P:n mallista (product, price, place, promotion: tuote, hinta, jakelutie, markkinointiviestintä), puhutaan nykyisin 4C:n markkinointistreategiasta, jossa C:t ovat: Content, Context, Connection ja Community (sisältö, konteksti, yhteys ja yhteisö.) (Niemelä 2012, 60-61). Sosiaalisessa mediassa on hyvin pitkälti kysymys lauman vallasta (Erimielisyyksin uskaltautuminen on taitolaji) ja lauman hyödyntämisestä omaksi edukseen.


Lähde: Niemelä, M. (2012). Sosiaalinen media yrittäjän työkaluna - huvikäytöstä  businesstyökaluksi. (51-62). Teoksessa: Niemelä, M. (Toim.) (2012). Puheenvuoroja yrittäjyydestä, yrittäjyyden opetuksesta ja sosiaalisesta mediasta. Vaasan ammattikorkeakoulu. University of Applied Sciences. Other Publications, C 12. Vaasa. Mustasaaren Painotalo Oy. ISBN: 978-952-5784-16-9.


Julkaisuja voit tilata Vaasan ammattikorkeakoulusta tai suoraan kirjakauppiaaltasi:


julkaisut(@)puv.fi

Julkaisusihteeri Eva Sundell
Puh. 0207 663 486, gsm 040 556 2861

Posti-/toimituskulut + voimassa oleva arvonlisävero lisätään hintaan.
HUOM! Y-tunnus on yrityksille pakollinen: http://www.puv.fi/fi/com/julkaisut/Niemelä, M. (Toim.) (2012). Puheenvuoroja yrittäjyydestä, yrittäjyyden opetuksesta ja sosiaalisesta mediasta. Vaasan ammattikorkeakoulu. University of Applied Sciences. Other Publications, C 12. Vaasa. Mustasaaren Painotalo Oy. ISBN: 978-952-5784-16-9 ISSN: 1797-5484


Sisältö


LUKIJALLE
1 Timo Malin
TIIMIOPPIMINEN BUSINESSFACTORY – YRITTÄJYYDEN
OPPIMISYMPÄRISTÖSSÄ 9
2 Hanna Yli-Yrjänäinen
PROJEKTIOPPIMINEN – CASE YRITYSKLINIKKA VAASAN
AMMATTIKORKEAKOULU 23
3 Ari-Pekka Kainu ja Matti Lähdeniemi
SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULUN YRITYSKIIHDYTTÄMÖ
- OPISKELUAIKAINEN YRITTÄJYYS STRATEGISENA PAINOPISTEALUEENA
41
4 Margit Niemelä
SOSIAALINEN MEDIA YRITTÄJÄN TYÖKALUNA HUVIKÄYTÖSTÄ
BISNESTYÖKALUKSI 51
5 Marika Pöyri
SOSIAALINEN MEDIA REKRYTOINNISSA 63
6 Pekka Liedes
SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ AMMATTIKORKEAKOULUSSA 75
7 Hannu Piiroinen
KRIITTINEN NÄKÖKULMA SOSIAALISEN MEDIAN UUSISTA JA
RAJATTOMISTA SOVELTAMISEN MAHDOLLISUUKSISTA
SOSIAALIALAN KORKEAKOULUTUKSESSA 83
8 Leena Pommelin-Andrejeff
KAUPPAA MAAILMANKYLÄSSÄ – KANSAINVÄLISTYVÄN YRIKSEN
KAUPPASUHTEET JA MUUTTUVA TOIMINTAYMPÄRISTÖ 91

Niemelä, M. (Toim.) (2012). Yrittäjyyden jäljillä- Ajatuksia yrittäjyydestä urana, omistajuutena ja markkinointiasenteena. University of Applied Sciences. Other Publications, C 12. Vaasa. Mustasaaren Painotalo Oy. ISBN: 978-952-5784-14-5 ISSN: 1797-5484

Sisältö
 LUKIJALLE
1 MIKÄ IHMEEN SATAVA? 7
Ari-Pekka Kainu, Antti Klaavu ja Camilla Stenbäck
SaTaVa -Project Approaches to Delivering Entrepreneurship Education 9
2 ARTIKKELIT 19
Elina Varamäki ja Sanna Joensuu
Opiskelijoiden yrittäjyysaikomukset ja niiden kehittyminen Seinäjoen
ammattikorkeakoulussa 21
Kaisa Lehtimäki
Yrittäjyys nuoren näkökulmasta - riski vai mahdollisuus? 35
Matti Koiranen
Pohdintoja psykologisen omistajuuden ja yrittelijäisyyden välisestä
suhteesta 45
Henrik Virtanen
I gränssnittet mellan entreprenörskap och marknadsföring 57

Comments