Yritysoikeus
 Kuva Margit Mannila

Kun aloittaa oikeudelliseen tekstiin tutustumisen lienee ensiksi hyvä perehtyä siihen kuinka lait rakentuvat. Aihepiiriin voi tutustua esimerkiksi Heikinniemi, J. (2001) Säädöksen osaset: Näin laki rakentuu.  sivustolla, jolle aihepiiristä on tehty selkeä teksti.


Oikeustieteessä törmätään alkumetreillä sanaan oikeusjärjestys. Oikeusjärjestys on se sääntöjen kokonaisuus, jonka mukaan yhteiskunnassa tulee elää.  Oikeusjärjestys jakautuu kahteen osaan a) yksityisoikeuteen ja b) julkisoikeuteen. (Tutustu paremmin aiheeseen esim. teoksen,  Suojanen, Savolainen & Vanahanen, 2008). Opi oikeutta. Tradenomin käsikirja., avulla. Yritysoikeus kuuluu yksityisoikeuden alle. Tutustu myös käsitteeseen oikeuslähde. Julkisoikeus sisältää ne asiat jotka koskevat valtiota ja muita julkisyhteisöjä tai niitä säännöksiä, jotka jotka koskevat yksilöä julkisyhteisön jäsenenä.

Tulkinta- ja argumentaatio-opit (lyhyesti)

Kielellinen tulkinta - Lähtökohtana yleiskielinen tulkinta. Tulkinnassa erotetaan suppea ja laaja tulkinta. Tällä tarkoitetaan yleiskielistä tullkintaa supistavaa tai laventavaa tulkintaa. Kuitenkin niin, että kieltoja ja velvoitteita ei saa laventaa. Yleiskielinen tulkinta ei kuitenkaan päde, jos lainsääntäjä on tehnyt legaalimääritelmän.
Analogiatulkinta (yleiskielisen merkityssiällön ulkopuolelle) ja vastakohtaispäättely.
Systemaattinen tulkinta - tulkinta, jossa otetaan huomioon muut säännökset, oikeustapaukset, lain ja oikeudenalan systematiikka ym. 
Tavoitteellinen tulkinta - tuklinta säännöksen, säädäksen tai laajemmin oikeudenalan/oikeusjärjestysten tavoitteiden mukaisesti. 

Ks. tarkemmin teoksesta Virolanen Jyrki & Martikainen Petri Tuomion perusteleminen tai TAPIO MÄÄTTÄ (TOIM.) – MATTI TOLVANEN – ULLA VÄÄTÄNEN – ANTTI KOLEHMAINEN – MATTI MYRSKY – ANSSI KEINÄNEN: Oikeudellisen ajattelun perusteet Oikeustieteiden pääsykoekirja 2012. University of Eastern Finland, Oikeustieteiden laitos. Joensuu 2012.
 

Yksityisoikeus
(Suomen Laki I)
 • Si Siviilioikeus
 • Yr Yritysoikeus
 • Ra Rahoitus- ja vakuutus
 • Vi Viestintä
 • Ty Työoikeus
Julkisoikeus
(Suomen Laki II)
 • Pe Perus- ja ihmisoikeuksista
 • Ri Rikosoikeus
 • Pr Prosessioikeus
 • Va Valtio-oikeus
 • Yleishallinto-oikeus
 • Kv Kansainväliset suhteet
 • TuEU Turvallisuus ja ulkomaalaiset
 • Op Opetus- ja sivistystoimi
 • So Sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädäntö
 • Ve Verolait
 • EU Euroopan unionin laki

Yritysoikeuden kentässä (siis käytännön toiminnassa) nousevat esille mm. seuraavat siviilioikeuden ja julkisoikeuden alat:
 - elinkeino- ja yhtiöoikeus
- immateriaalioikeudet
- sopimusoikeus
- vahingonkorvausoikeus
- kuluttajaoikeus
- työoikeus
- kilpailuoikeus
- rikosoikeus   ( vero-oikeus ja rikosoikeus kuuluvat julkisoikeuteen)
- vero-oikeus  (finanssioikeus)
- maksukyvyttömyysoikeus (insolvenssi) (ks. prosessioikeus oikeudellinen riidanratkaisu)

Yritysoikeus jaetaan seuraavasti
Yr 100 Yritysmuodot
Yr 200 Elinkeinon harjoittaminen
Yr 300 Kirjanpito- ja tilintarkastus
Yr 400 Immateriaalioikeudet
Yr 500 Kuluttajansuoja ja kuluttajaviranomaiset
Yr 600 Kilpailu ja julkiset hankinnat (Hilmasta löytyvät ilmoitukset)
Yr 700 Muu taloudellisen toiminnan säätelyKalle Määttä Yritysoikeuden perusteet (Josensuun yliopisto)

PWC-yhtiöissä hoidetaan yritysoikeuteen liittyviä asioita.

Prosessioikeus, oikeushallinto

Oikeuskäytäntö (ratkaisuja)

Edit 
24.1.2019 (30/45)
6.9.2018 (15)
27.1.2014

Comments