Yritysoikeus
 Kuva Margit Mannila

Kun aloittaa oikeudelliseen tekstiin tutustumisen lienee ensiksi hyvä perehtyä siihen kuinka lait rakentuvat. Aihepiiriin voi tutustua esimerkiksi Heikinniemi, J. (2001) Säädöksen osaset: Näin laki rakentuu.  sivustolla, jolle aihepiiristä on tehty selkeä teksti.

Oikeustieteessä törmätään alkumetreillä sanaan oikeusjärjestys. Oikeusjärjestys on se sääntöjen kokonaisuus, jonka mukaan yhteiskunnassa tulee elää.  Oikeusjärjestys jakautuu kahteen osaan a) yksityisoikeuteen ja b) julkisoikeuteen. (Tutustu paremmin aiheeseen esim. teoksen,  Suojanen, Savolainen & Vanahanen, 2008). Opi oikeutta. Tradenomin käsikirja., avulla. Yritysoikeus kuuluu yksityisoikeuden alle. Tutustu myös käsitteeseen oikeuslähde. Julkisoikeus sisältää ne asiat jotka koskevat valtiota ja muita julkisyhteisöjä tai niitä säännöksiä, jotka jotka koskevat yksilöä julkisyhteisön jäsenenä.

Yksityisoikeus
(Suomen Laki I)
 • Si Siviilioikeus
 • Yr Yritysoikeus
 • Ra Rahoitus- ja vakuutus
 • Vi Viestintä
 • Ty Työoikeus
Julkisoikeus
(Suomen Laki II)
 • Pe Perus- ja ihmisoikeuksista
 • Ri Rikosoikeus
 • Pr Prosessioikeus
 • Va Valtio-oikeus
 • Yleishallinto-oikeus
 • Kv Kansainväliset suhteet
 • TuEU Turvallisuus ja ulkomaalaiset
 • Op Opetus- ja sivistystoimi
 • So Sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädäntö
 • Ve Verolait
 • EU Euroopan unionin laki

Yritysoikeuden kentässä (siis käytännön toiminnassa) nousevat esille mm. seuraavat siviilioikeuden ja julkisoikeuden alat:
 - elinkeino- ja yhtiöoikeus
- immateriaalioikeudet
- sopimusoikeus
- vahingonkorvausoikeus
- kuluttajaoikeus
- työoikeus
- kilpailuoikeus
- rikosoikeus   ( vero-oikeus ja rikosoikeus kuuluvat julkisoikeuteen)
- vero-oikeus  (finanssioikeus)
- maksukyvyttömyysoikeus (insolvenssi) (ks. prosessioikeus oikeudellinen riidanratkaisu)

Yritysoikeus jaetaan seuraavasti
Yr 100 Yritysmuodot
Yr 200 Elinkeinon harjoittaminen
Yr 300 Kirjanpito- ja tilintarkastus
Yr 400 Immateriaalioikeudet
Yr 500 Kuluttajansuoja ja kuluttajaviranomaiset
Yr 600 Kilpailu ja julkiset hankinnat (Hilmasta löytyvät ilmoitukset)
Yr 700 Muu taloudellisen toiminnan säätelyKalle Määttä Yritysoikeuden perusteet (Josensuun yliopisto)

PWC-yhtiöissä hoidetaan yritysoikeuteen liittyviä asioita.

Prosessioikeus, oikeushallinto

Oikeuskäytäntö (ratkaisuja)

Edit 
6.9.2018 (15)
27.1.2014

Comments