Tutkimuksen laatimisskeema

https://ultra04lord.files.wordpress.com/2008/10/02062008a630-017.jpg


 Kuva hevosblogistani

Tämä tutkimuksen laatimisskeema on TT, YTM Martti Muukkosen kirjoittamasta oppaasta. Opas on Joensuun yliopiston julkaisu vuodelta 2003. Huomaa, että Muukkonen käyttää oppaassa termiä keskusongelma, kun hän tarkoittaa tutkimuskysymystä.
 punaisella kirjoitettu on tämän blogin kirjoittajan tekemiä kommentteja.
Muistathan, että tutkimus on itsenäinen työ, jolla osoitat olevasi valmis työelämän haasteisiin. Se on "rannekelippusi" työelämän urahissiin.  

Mutta huomaa, että tästäkään ohjeesta ei ole sinulle hyötyä, jos et noudata tätä. Syytös siitä, että ohjaasi ei ohjaa sinua on mitä luultavimmen turha. Jos noudatat ohjaasi ohjeita, niitä hän luultavasti sinulle antaa, selviät työstäsi luultavasti ilman sen suurempia murheita. Et voi ymmärtää, mitä sinulle sanotaan, jos et riittävästi itse ensin perehdy asioihin, tieteenalasi tutkimusperinteeseen ja jo aiemmin tehtyihin töihin. Opinnäytetyö on sinun henkilökohtainen työsi. Ohjaajan tehtävänä on paimentaa, että se noudattaa tieteenalasi käytäntöjä ja perusasiat ovat kohdallaan. Ohjaajasi käyttää siis alan tieteellistä koodistoa ja oman oppilaitoksesi tutkielman arviointikriteerejä arvioidessaan työtäsi ja ohjatessaan sinua. Bibliografiset tiedot:
Martti Muukkonen (2003). Ideasta tutkimukseksi. Tutkimuksen suunnittelun opas. Joensuun yliopisto. Linkki dokumenttiin:  http://marttimuukkonen.pp.fi/Ideasta_tutkimukseksi.doc


Liite 1
TUTKIMUKSEN LAATIMISSKEEMA
Ota kopioita tästä skeemasta ja hahmottele oikeanpuoleisiin laatikoihin vasemmalla olevien kysymysten avulla, miten työsi etenee. Laadi ensin hahmotelma koko työsi etenemisestä.
Seuraavaksi on aika siirtyä lukutason suunnitteluun. Lukutason jälkeen suunnittele alaluvut. Mikäli työssä on vain pää- ja alaluvut, yhdistä 3. ja 4. vaihe.
Ota jokaista lukua/alalukua varten oma suunnittelukopio – niitä tulet tarvitsemaan. Säilytä myös hylkäämäsi versiot, koska saatat myöhemmin huomata sen olleenkin parempi.
Ylipäätään säilytä aina edellinen versio.  Kun aloitat työsi muokkaamisen tallenna se heti aloittaessasi uudella nimellä, jotta se mihin eilen jäi-versio on sinulla tarvittaessa käytössäsi. Tämä siksi, kun kirjoitat ja muokkaat tekstiä voit havaita, että muutit jonkun hyvän kohdan huonommaksi. Näin se pysyy sinulla tallessa  ja voit hyödyntää sen halutessasi. 
 
Kun olet saanut skeeman valmiiksi, aseta se ja tutkimuskysymyksesi työpöytäsi yläpuolelle, jotta näet sen koko ajan. Se tärkein tehtävä on auttaa sinua hahmottamaan työsi kokonaisuus. Silloin vältät assosiaatioiden mukana liukumista ja pystyt alinta lukutasoa kirjoittaessasi keskittymään vain siihen kun tiedät, että käsittelet mieleesi juolahtanutta asiaa muualla.


 
1.Vaihe: Koko tutkimus
Otsikko

Johdantoluku / -luvut
”Myyntikappale”
Miten herätät lukijan mielenkiinnon aiheeseen?
Miksi tutkimus on tärkeä?
tällä lunastat "oikeuden" tehdä tämän tutkimuksen.
Keskusongelma
Mihin kysymykseen tutkimus pyrkii antamaan vastauksen?
tutkimuskysymys on koko tutkimuksesi tärkein juttu. jos sen laadinnassa menee joku asia pieleen, menee kaikki pieleen. 
Tutkimuskysymys määrää mm. sen teetkö tutkimuksesi käyttäen kvalitiivista vai kvantitatiivista menetelmäpakkia, mikä on tulokulmasi aiheeseen (=mitä teoriaa tarvitset/mitkä ovat alan aiemmat tutkimukset) 
Jos et tässä vaiheessa tajua, että kaikki tutkimuksen osat liittyvät kiinteästi toisiinsa, olet loppuvaiheessa jokseenkin pulassa.
Aikaisempi tutkimus
Miltä osin ja mistä näkökulmasta keskusongelmaa on aikaisemmin tutkittu?
Mitkä ovat olleet keskeiset tulokset?
Millä metodein asiaa on tutkittu?
Miten aikaisempaa tutkimusta voi hyödyntää omassa työssä?
Mikä on tutkimusaukko, jota oma tutkimus paikkaa?
Tässä siis tutkimuksesi teoreettisen viitekehyksen rakentamisen
Tutkimustehtävä(t)
Mitä toimenpiteitä keskusongelmaan vastaaminen vaatii?
Mitkä ovat alaongelmat?
Mitkä ovat niistä nousevat tutkimustehtävät?
Mitä metodeja mihinkin kysymykseen vastaaminen edellyttää?
Mitä tutkit? Mikä  on tutkimuskysymyksesi?
Miten lähdet ratkaisemaan tätä kysymystä? Mitä sinun pitää tehdä käytännössä (mennä haastattelemaan, laatia lomake, jonka lähetätä ja analysoit?)
Millä tavalla laadit kysymykset  että saat vastauksen siihen, mihin haluat saada vastauksen?
Jos siis tutkit sosiaalisen median käyttöä yrityksen markkinontikanavana, mieti millä tavalla saat nimenomana tietoa siitä markkinointikanavana.
analyysiluvut
”Tarinan” kulku
Miten tutkimuksen raportointi etenee alkaen johdannosta ja päätyen loppuyhteenvetoon?
Miten otsikot kuvaavat työn etenemistä?

päätösluku
Keskustelu
Miltä osin keskusongelmaan on pystytty vastaamaan?
Miten tulokset olisivat poikenneet saaduista, jos olisi käytetty muita menetelmiä?
Mitä jää myöhemmän tutkimuksen tehtäväksi?
älä oikeasti unohda kriittisyyttä tekemääsi kohtaan!

2. Vaihe: Lukukohtainen suunnittelu
-          Luku on ns. 1-tason luku, jolloin otsikon numerointi on esim.
2. Yhteisö ja yksilö

 Otsikko

 Johdanto alaongelmaan (=pääluvun aiheeseen )
 Pääluvun aloitus
 Miten luku nivoutuu edelliseen
 lukuun?

 Pääluvun keskusongelma
 Mihin kysymykseen tämä luku 
 pyrkii vastaamaan?
 Mihin alaongelmiin luku jakautuu?
 Mitä metodeja alaongelmat
 edellyttävät?

 Pääluvun alaluvut
 ”Tarinan” kulku
 Miten luku loogisesti etenee
 alaluvusta toiseen?

 pääluvun päätös = päätösalaluku
 Pääluvun merkitys
 Miltä osin keskusongelma on
 ratkaistu?
 Mitä luvussa esitetyt asiat
 merkitsevät kokonaisuudelle?
 Miten luku nivoutuu seuraavaan?

3. Vaihe: Alalukukohtainen suunnittelu
-          Luku on ns. 2-tason luku, jolloin otsikon numerointi on esim.      
2.2 Yhteisö
2.3. Yksilö (muista tarkistaa aina oman oppilaitoksesi oppinnäytetyöohjeesta)

Otsikko

 Johdanto alalukuun (=ala-alaongelmaan)
 Alaluvun aloitus
 Miten alaluku nivoutuu edelliseen
 lukuun/alalukuun?

 Alaluvun keskusongelma
 Mihin kysymykseen tämä alaluku
 pyrkii vastaamaan?
 Mihin alaongelmiin luku jakautuu?
 Mitä metodeja alaongelmat
 edellyttävät?
 
 alaluvun ala-alaluvut
 ”Tarinan” kulku
 Miten alaluku loogisesti etenee
 teemasta toiseen?
 
 alaluvun päätös ala-alaluku
 Alaluvun merkitys
 Miltä osin keskusongelma on
 ratkaistu?
 Mitä alaluvussa esitetyt asiat
 merkitsevät kokonaisuudelle? Miten alaluku nivoutuu seuraavaan?


4. Vaihe: Esseiden kirjoitus l. teemakohtainen käsittely
Tässä vaiheessa ollaan ”pohjalla” ja aloitetaan varsinainen kirjoittaminen. Edellisiä malleja seuraten kirjoitetaan 1-3 sivun pituinen ”tenttivastaus”/ essee jokaisesta alalukukohtaisesta keskusongelmasta.
-          Luku on ns. 3-tason luku, jolloin otsikon numerointi on esim.
2.2.2 Primääriryhmä
2.2.3 Sekundääriryhmä
Otsikko

Johdantokappale ala-alalukuun
 Ala-alaluvun aloitus
 Miten alaluku nivoutuu edelliseen
 lukuun/alalukuun?

 Ala-alaluvun keskusongelma
 Mihin kysymykseen tämä alaluku
 pyrkii vastaamaan?
 Mihin alaongelmiin luku jakautuu?
 Mitä metodeja alaongelmat
 edellyttävät?

 ala-alaluvun kappaleet
  ”Tarinan” kulku
 Miten alaluku loogisesti etenee
 teemasta toiseen?

 ala-alaluvun päätöskappale
 Ala-alaluvun merkitys
 Miltä osin keskusongelma on
 ratkaistu?
 Mitä alaluvussa esitetyt asiat
 merkitsevät kokonaisuudelle?  
 Miten alaluku nivoutuu
 seuraavaan?


Edit

9.5.2018 30 min

Comments