Tutkimuksen laatimisskeema

https://ultra04lord.files.wordpress.com/2008/10/02062008a630-017.jpg


 Kuva hevosblogistani

Tämä tutkimuksen laatimisskeema on TT, YTM Martti Muukkosen kirjoittamasta oppaasta. Opas on Joensuun yliopiston julkaisu vuodelta 2003. Huomaa, että Muukkonen käyttää oppaassa termiä keskusongelma, kun hän tarkoittaa tutkimuskysymystä.
 punaisella kirjoitettu on tämän blogin kirjoittajan tekemiä kommentteja.
Muistathan, että tutkimus on itsenäinen työ, jolla osoitat olevasi valmis työelämän haasteisiin. Se on "rannekelippusi" työelämän urahissiin.


Bibliografiset tiedot:
Martti Muukkonen (2003). Ideasta tutkimukseksi. Tutkimuksen suunnittelun opas. Joensuun yliopisto. Linkki dokumenttiin:  http://marttimuukkonen.pp.fi/Ideasta_tutkimukseksi.doc


Liite 1
TUTKIMUKSEN LAATIMISSKEEMA
Ota kopioita tästä skeemasta ja hahmottele oikeanpuoleisiin laatikoihin vasemmalla olevien kysymysten avulla, miten työsi etenee. Laadi ensin hahmotelma koko työsi etenemisestä.
Seuraavaksi on aika siirtyä lukutason suunnitteluun. Lukutason jälkeen suunnittele alaluvut. Mikäli työssä on vain pää- ja alaluvut, yhdistä 3. ja 4. vaihe.
Ota jokaista lukua/alalukua varten oma suunnittelukopio – niitä tulet tarvitsemaan. Säilytä myös hylkäämäsi versiot, koska saatat myöhemmin huomata sen olleenkin parempi.
Kun olet saanut skeeman valmiiksi, aseta se työpöytäsi yläpuolelle, jotta näet sen koko ajan. Se tärkein tehtävä on auttaa sinua hahmottamaan työsi kokonaisuus. Silloin vältät assosiaatioiden mukana liukumista ja pystyt alinta lukutasoa kirjoittaessasi keskittymään vain siihen kun tiedät, että käsittelet mieleesi juolahtanutta asiaa muualla.

1.Vaihe: Koko tutkimus
Otsikko

Johdantoluku / -luvut
”Myyntikappale”
Miten herätät lukijan mielenkiinnon aiheeseen?
Miksi tutkimus on tärkeä?
tällä lunastat "oikeuden" tehdä tämän tutkimuksen.
Keskusongelma
Mihin kysymykseen tutkimus pyrkii antamaan vastauksen?
tutkimuskysymys on koko tutkimuksesi tärkein juttu. jos sen laadinnassa menee joku asia pieleen, menee kaikki pieleen. 
Tutkimuskysymys määrää mm. sen teetkö tutkimuksesi käyttäen kvalitiivista vai kvantitatiivista menetelmäpakkia, mikä on tulokulmasi aiheeseen (=mitä teoriaa tarvitset/mitkä ovat alan aiemmat tutkimukset) 
Jos et tässä vaiheessa tajua, että kaikki tutkimuksen osat liittyvät kiinteästi toisiinsa, olet loppuvaiheessa jokseenkin pulassa.
Aikaisempi tutkimus
Miltä osin ja mistä näkökulmasta keskusongelmaa on aikaisemmin tutkittu?
Mitkä ovat olleet keskeiset tulokset?
Millä metodein asiaa on tutkittu?
Miten aikaisempaa tutkimusta voi hyödyntää omassa työssä?
Mikä on tutkimusaukko, jota oma tutkimus paikkaa?
Tässä siis tutkimuksesi teoreettisen viitekehyksen rakentamisen
Tutkimustehtävä(t)
Mitä toimenpiteitä keskusongelmaan vastaaminen vaatii?
Mitkä ovat alaongelmat?
Mitkä ovat niistä nousevat tutkimustehtävät?
Mitä metodeja mihinkin kysymykseen vastaaminen edellyttää?
Mitä tutkit? Mikä  on tutkimuskysymyksesi?
Miten lähdet ratkaisemaan tätä kysymystä? Mitä sinun pitää tehdä käytännössä (mennä haastattelemaan, laatia lomake, jonka lähetätä ja analysoit?)
Millä tavalla laadit kysymykset  että saat vastauksen siihen, mihin haluat saada vastauksen?
Jos siis tutkit sosiaalisen median käyttöä yrityksen markkinontikanavana, mieti millä tavalla saat nimenomana tietoa siitä markkinointikanavana.
analyysiluvut
”Tarinan” kulku
Miten tutkimuksen raportointi etenee alkaen johdannosta ja päätyen loppuyhteenvetoon?
Miten otsikot kuvaavat työn etenemistä?

päätösluku
Keskustelu
Miltä osin keskusongelmaan on pystytty vastaamaan?
Miten tulokset olisivat poikenneet saaduista, jos olisi käytetty muita menetelmiä?
Mitä jää myöhemmän tutkimuksen tehtäväksi?
älä oikeasti unohda kriittisyyttä tekemääsi kohtaan!

2. Vaihe: Lukukohtainen suunnittelu
-          Luku on ns. 1-tason luku, jolloin otsikon numerointi on esim.
2. Yhteisö ja yksilö

Otsikko

Johdanto alaongelmaan (=pääluvun aiheeseen )
Pääluvun aloitus
Miten luku nivoutuu edelliseen lukuun?

Pääluvun keskusongelma
Mihin kysymykseen tämä luku pyrkii vastaamaan?
Mihin alaongelmiin luku jakautuu?
Mitä metodeja alaongelmat edellyttävät?

Pääluvun alaluvut
”Tarinan” kulku
Miten luku loogisesti etenee alaluvusta toiseen?

 pääluvun päätös = päätösalaluku
Pääluvun merkitys
Miltä osin keskusongelma on ratkaistu?
Mitä luvussa esitetyt asiat merkitsevät kokonaisuudelle? Miten luku nivoutuu seuraavaan?

3. Vaihe: Alalukukohtainen suunnittelu
-          Luku on ns. 2-tason luku, jolloin otsikon numerointi on esim.      
2.2 Yhteisö
2.3. Yksilö (muista tarkistaa aina oman oppilaitoksesi oppinnäytetyöohjeesta)

Otsikko

 Johdanto alalukuun (=ala-alaongelmaan)
Alaluvun aloitus
Miten alaluku nivoutuu edelliseen lukuun/alalukuun?

Alaluvun keskusongelma
Mihin kysymykseen tämä alaluku pyrkii vastaamaan?
Mihin alaongelmiin luku jakautuu?
Mitä metodeja alaongelmat edellyttävät?

alaluvun ala-alaluvut
”Tarinan” kulku
Miten alaluku loogisesti etenee teemasta toiseen?

alaluvun päätös ala-alaluku
Alaluvun merkitys
Miltä osin keskusongelma on ratkaistu?
Mitä alaluvussa esitetyt asiat merkitsevät kokonaisuudelle? Miten alaluku nivoutuu seuraavaan?


4. Vaihe: Esseiden kirjoitus l. teemakohtainen käsittely
Tässä vaiheessa ollaan ”pohjalla” ja aloitetaan varsinainen kirjoittaminen. Edellisiä malleja seuraten kirjoitetaan 1-3 sivun pituinen ”tenttivastaus”/ essee jokaisesta alalukukohtaisesta keskusongelmasta.
-          Luku on ns. 3-tason luku, jolloin otsikon numerointi on esim.
2.2.2 Primääriryhmä
2.2.3 Sekundääriryhmä
Otsikko

Johdantokappale ala-alalukuun
Ala-alaluvun aloitus
Miten alaluku nivoutuu edelliseen lukuun/alalukuun?

Ala-alaluvun keskusongelma
Mihin kysymykseen tämä alaluku pyrkii vastaamaan?
Mihin alaongelmiin luku jakautuu?
Mitä metodeja alaongelmat edellyttävät?

ala-alaluvun kappaleet
”Tarinan” kulku
Miten alaluku loogisesti etenee teemasta toiseen?

ala-alaluvun päätöskappale
Ala-alaluvun merkitys
Miltä osin keskusongelma on ratkaistu?
Mitä alaluvussa esitetyt asiat merkitsevät kokonaisuudelle? Miten alaluku nivoutuu seuraavaan?


Comments