Urasuunnittelu ja CV


Kuva Margit Mannila

Työnhakutaidot ovat yksi keskeisimmistä kansalaistaidoista. Hakukirjeen lisäksi korostetaan ansioluettelon eli CV:n (Curriculum Vitae) merkitystä. Millainen on sitten hyvä CV  ja miten sillä voidaan erottautua muista samaa paikkaa tavoittelevista? Työhakemus ja CV -sivustolla sanotaan mm. näin: "Tee työhakemuksesta sellainen, että se erottuu muista ja jää mieleen. Muista, että työnantaja päättää hakemuksesi perusteella, saatko edes kutsua työhaastatteluun. CV / ansioluettelo ja työhakemus kannattaa siis hioa tarkasti. Se on merkki motivaatiosta."  

Academic Work -sivustolla kiinnitetään huomiota samantyylisiin asioihin. Sivustolla todetaan mm. näin: "Perussääntönä voidaan sanoa, että CV:n tulee olla lyhyt ja tiivis ja rakenteeltaan sellainen, että siitä saa nopeasti käsityksen sinusta ja osaamisestasi. Rakenteen tulee olla looginen ja tietojen selkeästi esitettyjä. Ne CV:n osat, joissa on tiedot koulutuksesta, työkokemuksesta ja muusta toiminnasta, on varustettava täsmällisin aikatiedoin. CV:tä lukevan henkilön on voitava nopeasti ja vaivattomasti käydä läpi opintojen, työnteon tai muun toiminnan aikajaksot." Ks. myös tämä linkki.


Linkkejä
Europass (Eurooppalainen ansioluettelomalli)

CV- ja ansioluettelomalleja

CV-SEFE

Hyvä CV on täyttä faktaa

Millainen on hyvä CV? (Monster)
CV-malli (Monster)

10 vinkkiä työhaastatteluun

Baronan CV-opas

Poolia

ProSelectum


StaffPoint

TeekkariTöissä

 Uranoste

CV on menneen talven lumia


JustRecruitMe

(Edit 15.2.2016)

Comments