Toiminnalliset menetelmät Learning by doing


I hear and I forget. I see and I remember. I do and I understand.
Confucius
Chinese philosopher & reformer (551 BC - 479 BC) 
(Source: http://www.quotationspage.com/quote/25848.html)

 Source: http://4h.wsu.edu/challenge/images/do-apply-reflect.gif
WSU
Toiminnalisten menetelmien (tekemällä oppiminen)  käyttö on nykyään suosittua kaikessa, mikä liittyy opettamiseen. Niiden käytön tavoitteena on osallistaa opiskelija oppimisprosessiinsa ja saada hänet kantamaan (toivottavasti) itse  myös vastuu siitä.Menetelmiä työskentelyyn ja ryhmätoimintaan -otsikon alla on Jelli ry:n (Järjestöpalvelu) kokoama linkkilista. Oulun yliopiston sivustolla otsikoidaan Tekemällä oppiminen ja sivuston lopussa on lähdeviitteenä teos: Vuorinen, I. 2001. Tuhat tapaa opettaa: Menetelmäopas opettajille, kouluttajille ja ryhmän ohjaajille. Tampere: Resurssi.

Interaktiiviset opetusmenetelmät -linkkilista löytyy myös peda.net -sivustolta.

Tuula Heiskanen ja Seija Hiisjärvi otsikoivat sivustolla ELÄ- Elämän punaista lankaa etsimässä yhden osan nimellä Toiminnalliset menetelmät. Sivusto on paniikkihäiriöstä kärsiville tarkoitettu. Toiminnalliset menetelmät siis sopivat myös terapeuttiseen ja kuntouttavaan käyttöön.

Muutamia käytännön menetelmiä löytyy tästä linkistä.  Näitä on sovellettu ennenkaikkea maahanmuuttajien koulutukseen.
 Become familiar with this: http://skagit.wsu.edu/4-hsc/mission.htm


Oma pääopetusaiheeni on yrittäjyys. Maailmalla kiistellään siitä voiko yrittäjyyttä opettaa. Hmm... haastava kysymys. Yrittäjämäisiä ongelmanratkaisumenetelmiä voi ainakin opettaa, mutta yrittäjä oppii ehkä parhaiten tekemällä ja kokeilemalla. Englanninkielisessä ympäristössä puhutaan tekemällä oppimisesta (learning by doing)Source: http://eastbalipovertyproject.org/wp-content/uploads/2012/05/C-the-Art-of-Learning-by-Doing-Book-4-2.jpg
Become familiar with this: http://eastbalipovertyproject.org/galleries/the-art-of-learning-by-doing/the-art-of-learning-by-doing-book-page/


Comments