Asiaa oppimistyyleistä


Kuva Margit Mannila

Oulun AMK:n sivustolla todetaan, että "Oppimistyyli tarkoittaa kaikessa yksinkertaisuudessaan ihmisen käyttämää tapaa, jolla hän tarttuu uuteen ja vaikeaankin tietoon. Oppimistyyli sisältää myös tavan, jolla ihminen omaksuu, käsittelee ja säilyttää tietoa muistissaan." Voit katsoa aiheesta lisää esim. Wikipediasta, Mannerheimin lastensuojeluliiton Nuorten Netistä jne. . Tämä tahtoo unohtua ja tämä on asia, jota valitettavan ohuesti alemmilla kouluasteilla sanotaan ääneen. Oppimisvaikeudet voidaan yleensä voittaa tai niiden merkitys ei ole enää niin hallitseva, kun opiskelija tunnistaa oman oppimistyylinsä.

Oppimistyylit jaetaan yleensä auditiivisiin, visuaalisiin ja kognitiivisiin tyyleihin. Tämä jako on esitetty Jyväskylän yliopiston kielikeskuksen sivustolla.  Oulun AMK:n sivustolla aihetta lähestytään näin:

Oppimistyylit voidaan jakaa eri aisteihin perustuviin oppimistyyleihin, jotka muodostavat samalla jaottelun eri oppijatyyppeihin:
  1. Visuaalis-verbaalinen oppimistyyli (opppija oppii parhaiten lukemalla ja muistaa parhaiten sanat ja numerot kirjallisessa muodossa)
  2. Visuaalis-nonverbaalinen (oppija oppii parhaiten kuvallisessa muodossa esitetyt asiat ja muistaa parhaiten kuvia, piirroksia, graafisia esityksiä ja symboleita)
  3. Auditiivis-verbaalinen (oppija oppii parhaiten kuuntelemalla opetusta ja muistaa parhaiten kuultua tietoa)
  4. Kinesteettis-taktiilinen (oppija oppii parhaiten kokemusten kautta sekä muistaa parhaiten sen mitä koskettelee, tunnustelee ja käsittelee). Lähde Oulun AMK. 


 Jyväskylän ammattikorkeakoulun sivustolla on myöskin asiaa erilaisista oppimistyyleistä. Sivustolla on  lehtori Vesa Kuhasen (SOTE) ajatuksia oppimistyyleistä. Tutustu ja hyödynnä, kehoitetaan sivustolla.


Oppimistyylitestejä löytyy verkosta useampia. Kolbin tutkimuksiin perustuva testi lienee yksi tunnetuimmista. ( Peter Honey ja Alan Mumford vuonna 1992 laativat Kolbin tutkimuksen perusteella erityisen kyselylomakkeeseen. Lomake oli tarkoitettu työkaluksi henkilökohtaisen oppimistyylin ja sen suhteellisten vahvuuksien arviointiin.)

Itä-Suomen yliopiston sivustolla on asiasta kirjoitettu otsikolla: Tunnistatko oppimistyylisi?


Huomaa, että vielä varttuneempanakin voit hakea apua oppimisvaikeuksiin ja niistä selviytymiseen. Repetitio mater studiorum est, huomattiin jo ammoin.

Läheteitä joista saatat hyötyä

Erilaisten oppijoiden liitto

Kauppila, R. 2003 Opi ja opeta tehokkaasti. Psyykkinen valmennus oppimisen tukena. PS-Kustannus. Opetus 2000.

Oppiminen. Yle.fi. 

Otala, L. 1999. Osaajana opintiellä: Opas elinikäisen oppimisen matkalle. Virtuaaliyliopisto.


Repo, I.; Nuutinen, T. 2003. Viestintätaito. Opas aikuisopiskelun ja työelämän vuorovaikutustilanteisiin. Otava.

Ruohotie P. 1998. Motivaatio, tahto ja oppiminen.

Tampereen yliopisto. Oppimistyylit.

Comments