Bringing new products to market case products contain alcohol

Bringing new products to market is lifeblood for most organizations. And it is also a complex and difficult task (Balachandra & Friar 1997). Sometimes it seems to happen very easily and sometimes, even the product seem to be perfect, it is not working at all. Why?

There are also acts that are counselling bringing new products to market. Example in Finland we do have a very tight Alcohol Act.  If you are selling alcohol (bervages) in Finland you do need a licence/permit. The license is "personal". If you do have several restaurants in a different location all of them do need own licence/permit.

How this is in other countries in EU?

VÄHITTÄISMYYNTILUVAN HAKEMINEN
Hakumenettely
  • Käymisteitse valmistettuja yli 2.8 ja enintään 4.7 tilavuusprosenttia etyylialkoholia sisältäviä alkoholijuomia saa myydä vain voimassa olevalla luvalla, joka on yrittäjä- ja liikepaikkakohtainen. Yrittäjän tai myyntipaikan muuttuessa tarvitaan aina uusi vähittäismyyntilupa. Edellinen lupa tulee tällöin palauttaa lääninhallitukseen mitätöitäväksi.
  • Vähittäismyyntilupaa on haettava kirjallisesti sen läänin lääninhallitukselta, jossa myyntipaikka sijaitsee. Lääninhallituksista on saatavana hakulomake, josta ilmenevät myös hakemukseen liitettävät asiakirjat. Hakulomake on saatavana myös Tuotevalvontakeskuksen kotisivuilta osoitteessa www.sttv.fi/lomakkeet taikka lääninhallitusten kotisivuilta www.laaninhallitus.fi.
  • Lupapäätös lähetetään hakijalle saantitodistuksella tai postiennakolla. Tarvittaessa lupa voidaan noutaa lääninhallituksesta.
  • Vähittäismyyntilupaa ei voi myydä, pantata tai muulla tavalla siirtää. Vähittäismyyntilupa oikeuttaa alkoholijuomien myyntiin vähittäisasiakkaille. Alkoholijuomien myynti anniskeluun tai toiselle vähittäismyyjälle edellyttää tukkumyyntilupaa.

 In some groceries/food(stuff) is alcohol. Acts don't name them very clearly.  Lainsäädöntö ei rajoita samppanjajäätelön myymistä alaikäisille.


References

A Yummy Career: Bring Your Food Product to the Mass Market (ref 27.2.2014) 

Alkoholi. Valvira. (ref 27.5.2014)

Alkoholijuomien vähittäismyynti elintarvikeliikkeissä. Valvira. Sosiaali- ja terveyslana lupa- ja valvontavirasto. (PDF) (ref 27.5.2014)

Alkoholijuomien vähittäismyynnin opas  http://www.sttv.fi/alkoholi/vahiohje.htm (ref 27.5.2014)

Alkoholilaki 1143/1994. Finlex.  (ref 27.5.2014)

Alkoholipitoisen tiramisiun myyminen alaikäisille. Helsingin kaupunki. (ref 27.5.2014)

Atuahene-Gima, Kwaku , Stanley F. Slater and Eric M. Olson (2005)The Contingent Value of Responsive and Proactive Market Orientations for New Product Program Performance. Journal of Product Innovation Management Volume 22, Issue 6, pages 464–482, November 2005 (ref 27.5.2014)


Balachandra, R. & Friar, J.H. (1997). Factors for Success in R & D Projects and New Product Innovation: A contextual Framework. IEEE Trasactions on Engineering Management 44(3), 226-287.  (PDF, avaiable at VAMK network)

Comments on “A New Product Growth for Model Consumer Durables The Bass Model” Frank M. Bass School of Management, The University of Texas at Dallas, P.O. Box 830688 SM 32, Richardson, Texas 75083-0688 mzjb@utdallas.edu, Permalink: http://dx.doi.org/10.1287/mnsc.1040.0300 Published Online: December 1, 2004 Page Range: 1833 - 1840 (ref 27.5.2014)

R.G. CooperCorresponding author contact information, E.J. Kleinschmidt New products: What separates winners from losers?
Journal of Product Innovation Management Volume 4, Issue 3, September 1987, Pages 169–184 (ref 27.5.2014)

 EBSCO Host (An Academic search service)(ref 27.5.2014)

 Eduskunta. Puheenvuorot. Laki alkoholilain 14 §:n muuttamisesta.  (ref 27.5.2014)

Elintarvikkeiden merkinnät, esillepano ja mainota. EU. http://europa.eu/legislation_summaries/consumers/product_labelling_and_packaging/l21090_fi.htm (ref 27.5.2014)

Evira. Usein kysyttyä energiajuomista.  http://www.evira.fi/portal/fi/elintarvikkeet/tietoa+elintarvikkeista/elintarvikeryhmat/energiajuomat/usein+kysyttya/ (ref 27.5.2014)


by Melinda Gaines How to Market & Sell a New Food Product to Grocery Stores , Demand Media Small Business (ref 27.5.2014)

Google Scholar 

Kaupan menettelytavat koskien alkoholia sisältävien juomien myyntiä, mainontaa ja hinnoittelua  (PDF) (ref 27.5.2014)

Kauppa ja teollisuusministeriön asetus elintarvikkeiden pakkausmerkinnöistä 1084/2004 http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2004/20041084 (ref 27.5.2007)

Lainsäädäntö ei rajoita samppanjajäätelön myymistä alaikäisille. Karjalainen. (ref 27.5.2014)


Dorothy Leonard-Barton. (1992). Core capabilities and core rigidities: A paradox in managing new product development. Article first published online: 20 FEB 2007 DOI: 10.1002/smj.4250131009. Strategic Management Journal. Special Issue: Special Issue Volume 13, Issue S1, pages 111–125, Summer 1992. (ref 27.5.2014)


Lohenoja Jaakko. 2012. Alkoholien opetus peruskoulussa.[PDF] & opetusmateriaali Alkoholit. (ref 27.5.2014


Mainonta. Valvira. (ref 27.5.2014)

Monosoff, T. (2009). Get Your Product to Market in Six Steps. You're the best person for the job, so get started. Entrepreneur (ref 27.5.2014)

John C. Narver, Stanley F. Slater and Douglas L. MacLachlan (2004). Responsive and Proactive Market Orientation and New-Product Success. Article first published online: 9 AUG 2004
DOI: 10.1111/j.0737-6782.2004.00086.x Journal of Product Innovation Management
Volume 21, Issue 5, pages 334–347, September 2004.

Pace, G. How to Bring a Food Product to Market? INC.(ref 27.5.2014)

The Impact of Market Knowledge Competence on New Product Advantage: Conceptualization and Empirical Examination(pp. 13-29) Tiger Li and Roger J. Calantone DOI: 10.2307/1252284 Stable URL: http://www.jstor.org/stable/1252284. (ref 27.5.2014)

Comments