Työosuuskunta
Osuuskuntalakiin (oheinen linkki Pellervo-seuran julkaisuun osuuskuntalaista) tuli muutoksia vuoden 2013 kesällä (tämä linkki Finlex-palveluun) ja uusi osuuskuntalaki astui voimaan 1.1.2014. Aiempi postaukseni osuuskunnasta löytyy tästä linkistä.

Työosuuskunnat ovat  herättäneet keskustelua olemassaolonsa ajan. Esimerkiksi TalousSanomissa oli vuonna 1999 Hanna-Leena Asunnan mielipidekirjoitus työosuuskunnista. Niitä on perustettu muutamissa kouluissa (oppilaitososuuskunnat). Oppilaitososuuskunnat ovat hyvä tapa antaa opiskelijalle kuva yrittäjyydestä, kuitenkin riskin ollessa hallitumpi, jos yritys perustettaisiin henkilökohtaisesti. Kuten kirjoituksessa todetaan " sivussa syntyy myös oikea näkemys, mitä kuluja yritystoiminnassa on ja miten vain osa laskutetusta summasta voidaan maksaa palkkana." Tämä on tärkeä asia oivaltaa. Kaikki kassaan kilahtavat rahat eivät ole yrittäjän omia, vaan niistä leijonan osan vievät mm. verottaja, tavarantoimittajat, pankki (lainanmaksu), vuokrat, sähkö, vesi, lämpö, vakuutukset (pakolliset ja vapaaehtoiset) jne.

Esimerkiksi  Tampereen ammattikorkeakoulun Proakatemiassa yrittäjyyden oppiminen tapahtuu käytännössä mahdollisuutena työskennellä osuuskunnassa.  Lisäksi työosuuskuntia on perustettu kaupallisiin tarkoituksiin. Finjob ,  Eezy ja Ukko ovat tästä esimerkkinä.  Finjob mainitsee perivänsä 4 % palkkiota jäseniltään ja Eezyn sivustolla on taulukko, josta näkee maksun määräytymisen tulojen mukaan. Perittävä osuus vaihtelee 3 %- 7% välillä.

Osuuskuntayrittäminen tulee todennäköisesti olemaan entistä merkittävämpi tapa työllistyä. FIFI:ssä kirjoitetaan, että osuuskuntayrittäjyyden takia kassat ovat varpaillaan. Esimerkkinä tästä on HYPO:n sivustolla ollut kirjoitus. Toivottavasti eivät kuitenkaan niin paljon, että pilaisivat ihmisten mahdollisuuden työllistyä tätä kautta. 

 Tilisanomien kirjoituksesssa käsitellään työosuuskuntia ja työntekijän verotuskysymyksiä.


Sarjassamme kummalisia juttuja on Vero.fi-sivustolta poimittu ajatu yrittäjyyden ja työsuhteen tunnusmerkeistä. Tällaisen perustavan asian määrittelemättä jättäminen: hyvä vai huono asia?

Yritystoiminnan tai työsuhteen käsitettä ei ole verolainsäädännössä erikseen määritelty. Työsuhteella ja yrittäjyydellä on niille ominaisia tunnusmerkkejä, mutta tulkinnanvaraisissa tilanteissa asiaa arvioidaan aina tapauskohtaisesti. (Vero.fi)


Lähteitä

Työeläkevakuuttaminen (Ilmarinen)


(Edit 3.5.2016)

Comments