Työsuhteeseen liittyvää lainsäädäntöä


Ilta-Sanomien mukaan YLE kertoo tapauksesta, jossa kaksi pirkanmaalaista kaupan kassalla työskentelevää henkilöä on haastanut Keskon oikeuteen ja vaatii korvauksia. Ilta-Sanomissa kerrotaan, että toinen oikeuteen menevistä työntekijöistä on tehnyt yli 26 vuoden uran Citymarketin kassalla, mutta saa edelleen töitä vain 31 tuntia viikossa. Ks. Työsopimuslaki 2001/55 (Finlex).

"Nainen sanoo Ylellä, että hänen työtuntimääräänsä ei ole pyynnöistä huolimatta lisätty. Samaan aikaan yritykseen on kuitenkin palkattu naisen mukaan kymmeniä uusia työntekijöitä ja vuoroihin on otettu myös vuokratyöfirmojen ihmisiä.

– Vuosien aikana ovat työehtosopimukset tulleet tutuiksi, ja olen todennut, että työnantaja rikkoo niitä tosi räikeästi. Minullakin on oikeus täysipäiväiseen työmäärään – 31 tuntia viikossa ei elätä.  Minunkin jälkeeni tulee uusia työntekijöitä, jotka tarvitsevat kokopäivätyötä. Nyt oli sopiva aika lähteä oikeuteen, nainen perustelee Ylellä.

Asiaa puidaan Pirkanmaan käräjäoikeudessa tällä viikolla.

Oikeudelta odotetaan ennakkopäätöstä.

Asian valmisteluistunnossa K-Citymarketin lakimies on kiistänyt kassatyöntekijöiden korvausvaatimukset. K-Citymarket ei Ylen mukaan halunnut tässä vaiheessa muuten kommentoida asiaa." (Ilta-Sanomat)

Suomen työlainsäädäntö ja työelämän suhteet, esite, 2013

Suomessa työlainsäädäntöä valmistellaan kolmikantaisesti, yhteistyössä työnantajien ja työntekijöiden etujärjestöjen kanssa.(TEM)

Ajantasainen lainsäädäntö, finlex-linkit
Henkilöstörahastolaki Laki henkilöstöedustuksesta eurooppayhtiössä (SE) ja eurooppaosuuskunnassa (SCE)
Laki henkilöstön edustuksesta yrityksen hallinnossa
Laki itsenäisyyspäivän viettämisestä yleisenä juhla- ja vapaapäivänä
Laki kotitaloustyöntekijän työsuhteesta
Laki koulutuksen korvaamisesta
Laki laivaväen luetteloinnista
Laki lähetetyistä työntekijöistä
Laki maanpuolustusvelvollisuutta täyttävän työ- ja virkasuhteen jatkumisesta
Laki nuorista työntekijöistä
Laki taloudellisesti tuetusta ammatillisen osaamisen kehittämisestä
Laki tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä
Laki työajasta kotimaanliikenteen aluksissa
Laki työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamisesta
Laki työneuvostosta ja eräistä työsuojelun poikkeusluvista
Laki työriitojen sovittelusta
Laki valtion varoista korvattavista merimiesten matkakustannuksista
Laki yhteistoiminnasta suomalaisissa ja yhteisönlaajuisissa yritysryhmissä
Laki yhteistoiminnasta yrityksissä
Laki yhteistoiminta-asiamiehestä
Laki yksityisyyden suojasta työelämässä
Leipomotyölaki, pelkkä 5 § (916/1993)
Merityösopimuslaki
Merimiespalvelulaki
Merimiesten vuosilomalaki
Merityöaikalaki
Opintovapaalaki
Työaikalaki
Työehtosopimuslaki
Työsopimuslaki
Vuorotteluvapaalaki
Vuosilomalaki
Yhdenvertaisuuslaki

Comments