Tuote/hinta -innovaatiolle on aina tilaa

Kuva Margit Mannila

Tuote/hinta-innovaatiolle on aina tilaa

Hinnoittelumallijoustajat
Hinnoittelumallijoustajien kilapiluetu tulee erilaisten  ja uusien hinnoittelumallien hallinnasta. Kokonaisvaikutelma asiakkaalle on joustava. Tämä edellyttäää palvelujen ja niiden hinnoittelumallien tuottamista etukäteen.

Takuuhinnoittelijat
Hintatakuuta annetaan asiakkaalle erinäisissä tilanteissa esim. jos pizza ei ole pöydässä tietyn ajan sisällä, asiakas saa toisen pizzan ilmaiseksi. (Sipilä 2003, 321.)

Tuoteinnovaatio-hintainnovaatio
Innovaattori on yritys, joka rikkoo alan perinteisiä käsityksiä mahdollisista strategioista, palvelutuotteista ja toimintatavoista. Esimerkiksi käänteinen asuntolaina. (Sipilä 2003, 322.)

Omaehtoinen hinnoittelu
Elämäntyylihinnoittelija
Oman elämän miellyttävyyden maksimointi. Tähän tarvitaan pitkä historia tai vastaavasti vaatimaton toimeentulofilosofia. (Sipilä 2003, 324-325.)

Hyväntekeväisyys- ja tulonsiirtohinnoittelu
Maksuttomien asiakkaiden kiintiö tai vaihtoehtoisesti lahjoittaa varoja toiminnan kautta maksukyvyttömille. Tulonsiirtohinnoittelua voidaan kutsua myös sitä, että tarjotaan jotakin palvelua korkeaan hintaan ja kerrotaan samalla, että tuotot käytetään hyvään tarkoitukseen. (Sipilä 2003, 325- 326.)Lähteet


Jorma Sipilä (2003) Palvelujen hinnoitteleminen. WSOY. Ekonomia.

Comments