Terveydenhuollon palvelut

https://pbs.twimg.com/media/BleQV0HCcAAd5F9.jpg


Kuvan lähde: https://pbs.twimg.com/media/BleQV0HCcAAd5F9.jpg

Perusterveydenhuollon palveluthttp://www.delfoi.com/web/solutions/terveys/fi_FI/thlean/_files/13536546090010298/default/Yleisesite.JPG


Kuvan lähde: http://www.delfoi.com/web/solutions/terveys/fi_FI/thlean/_files/13536546090010298/default/Yleisesite.JPG


Sosiaali- ja terveyden huollon palvelut ja vastuut (STM)

Terveyden- ja vanhustenhuollon tarvevakioidut menot (THL)

Tietoa taloudellisen päätöksenteon tueksi (THL)http://www2.amk.fi/digma.fi/www.amk.fi/material/images/vanhaamk/etuotanto/5hNkzfc7U/paihdetyon_palveluverkosto.jpg

 Kuvan lähde http://www2.amk.fi/digma.fi/www.amk.fi/material/images/vanhaamk/etuotanto/5hNkzfc7U/paihdetyon_palveluverkosto.jpg
http://www.kunnat.net/fi/palvelualueet/hyvinvointikunta/edistaminen/PublishingImages/hyte_kaavio.png

 Kuvan lähde: http://www.kunnat.net/fi/palvelualueet/hyvinvointikunta/edistaminen/PublishingImages/hyte_kaavio.png


1 §
Lain tarkoitus
Tämän lain tarkoituksena on luoda edellytykset kunnan asukkaiden itsehallinnon sekä osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien toteutumiselle kunnan toiminnassa. Lain tarkoituksena on myös edistää kunnan toiminnan suunnitelmallisuutta ja taloudellista kestävyyttä.

Kunta edistää asukkaidensa hyvinvointia ja alueensa elinvoimaa sekä järjestää asukkailleen palvelut taloudellisesti, sosiaalisesti ja ympäristöllisesti kestävällä tavalla. (Kuntalaki 401/2015 1 §)
Kuva Margit Mannila

Lähteet

Kunnat.net Hyvinvoinnin ja terveyden eristäminen 

Kuntalaki 401/2015 


Lean (Delfoi)

Päihdetyön palvelujärjestelmä 

Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)

Comments