Yksin vai yhdessä?

https://quotesthatkeepmegoing.files.wordpress.com/2012/01/brick_wall.jpg

Kuvan lähde https://quotesthatkeepmegoing.files.wordpress.com/2012/01/brick_wall.jpg (8.2.2016).

Kun yksilö päättää ryhytä yrittäjäksi, hän yleensä miettii erilaisia vaihtoehtoja. Yksi aloittelevan yrittäjän tärkeimmistä kysymyksistä on yksin vai yhdessä. Jääskeläinen (2015, 106)  korostaa, että perustajäseneksi ei kannata ottaa yhtään sellaista kaveria, jolla on vain jotakin mysteeristä "visiota". Perustajajäsenen tulee olla sitoutunut yritykseen 100 %. Osa-aikaisilla perustajilla ei tee mitään. Epätasapainoista osallistumisesta ja työtaakoista tulee riitaa. Jos yksi tekee vähemmän kuin muut, mutta saa saman verran kaikkea hyvää, ovat riidan ainekset kasassa. Tuosta sitoutumisesta kirjoitin joskus 2015 otsikolla Kana osallistuu, sika sitoutuu. ( 16.2.2016). Pahoittelen, jos teksti loukkaa jotakuta.  Lisäksi Jääskeläinen (2015, 107)  neuvoo, että omistusoikeudet eivät saisi koskaan mennä yrityksessä tasan. Yhdellä on oltava päätösvalta, vaikka se olisi vain yhden prosenttiyksikön erolla.Tästä asiasta olen sataprosenttisesti samaa mieltä Jääskeläisen kanssa. Olen nähnyt näiden "me ei olla koskaan riidelty"- tapausten perustamia yrityksiä muutaman liikaa. Olen yrittänyt kaikille selittää, että teillä ei ole aiemmin ollut yhteistä kukkaroa. Yleensä vielä sanon, että avointa yhtiötä ei saa missään tapauksessa perustaa. Se, mitä lukee avointayhtiötä ja kommandiittiyhtiötä koskevan lain 389/1988  1 § :2  ei ole mikään pikkujuttu: "Avoimen yhtiön yhtiösopimuksen osapuolet (yhtiömiehet) vastaavat yhtiön velvoitteista niiden täyteen määrään niin kuin omasta velastaan." Jos tämä kohta toteutuu se ei ainakaan ystävysten välejä ole omiaan parantamaan.

1 § (11.12.2015/1444)
Soveltamisala ja yhtiömiesten vastuu
Tätä lakia sovelletaan Suomen lain mukaan rekisteröityihin avoimiin yhtiöihin ja kommandiittiyhtiöihin, jollei muussa laissa toisin säädetä. Avoimessa yhtiössä ja kommandiittiyhtiössä kaksi tai useampi harjoittaa yhtiösopimuksen perusteella yhdessä elinkeinotoimintaa yhteisen taloudellisen tarkoituksen saavuttamiseksi.

Avoimen yhtiön yhtiösopimuksen osapuolet (yhtiömiehet) vastaavat yhtiön velvoitteista niiden täyteen määrään niin kuin omasta velastaan. Kommandiittiyhtiössä yhden tai useamman yhtiömiehen, ei kuitenkaan kaikkien, vastuuta yhtiön velvoitteista on rajoitettu yhtiösopimuksen osoittaman omaisuuspanoksen määrään.

Tässä laissa tarkoitetaan äänettömällä yhtiömiehellä kommandiittiyhtiön yhtiömiestä, jonka vastuu yhtiön velvoitteista on rajoitettu 2 momentissa tarkoitetulla tavalla. Vastuunalaisella yhtiömiehellä tarkoitetaan kommandiittiyhtiön muuta yhtiömiestä.

Yrittäjäksi ryhtyjän on hyvä tajuta, että sitoumukset ovat todellakin sellaisia joiden sisällön joutuu täyttämään.


Jollakin on oltava päätösvalta
Jos kaikista varoitteluista huolimatta kuitenkin päätät aloittaa yrityksen ystäväsi kanssa, tavoitteet kannattaa laittaa testiin. Tehkää suunnitelmaa ja valmistelua tiiviisti yhdessä vähän pidemmän aikaa ja katsokaa, kuinka motivaatio ja kommunikaatiokyvykkyys säilyy.

Työpaikkojen ja kouluryhmien tiimiprosessit ovat pientä esimakua siitä, mitä saattaa olla tulossa.

Ainakin sinun täytyy ottaa tämä kohta vakavasti, jota kaikki yritysmaailmaa vähänkin tuntevat painottavat, että omistusoikeudet eivät saisi koskaan mennä yrityksessä tasan, vaan jollakin täytyy olla aina päätösvalta, jotta yritys säilyy toimintakelpoisena. Myös Jääskeläinen (2015, 107) painottaa tätä asiaa.  Eroa omistuksessa voi olla vain prosentti (49/51), mutta ero on oltava. Jos tiedosta huolimatta teet toisin, ongelma on ainoastaan ja vain sinun ja sinusta hyötyvät ainoastaan juristit.


Lähteet
Jääskeläinen, Janne (2015) Älä yritä! Tätä sinulle ei kerrota yrittämisestä. Helsingin seudun kauppakamari. Helsinki.

Laki avoimesta yhtiöstä ja kommandiittiyhtiöstä 389/1988. Finlex. (8.2.2016).
Lähetetty Windows Phonesta

Comments