Elämä konkurssin jälkeen
 

Yrittäjän elämä konkurssin jälkeen

Olen käsitellyt tässä blogissa jonkin verran konkurssiin liittyviä asioita kirjoituksessani Konkurssista. About Bankruptcy (Mannila 2010).  Mainitussa kirjoituksessa keskityn enemmän tekniseen puoleen  yrityksen ja viranomaisprosessin näkökulmasta  ja tässä kirjoituksessa tarkoitukseni on perehtyä enemmän yrittäjään, yrittäjän henkiseen puoleen ja siihen, miten yrittäjä selviää eteenpäin.

Jatkossa täydennän tätä kirjoitusta aihepiiriin liittyvillä linkeillä. 

Olen jo vuosia ihmetellyt sitä, että miksi konkurssiin liittyviä neuvontapalveluja ei ole laitettu samojen organisaatioiden alle, missä ovat yrityksen perustamiseen liittyvät asiat. Toki perustamisasiat ovat helppoja ja sisäsiistejä, mutta kun liiketoimintaa harjoitetaan väistämättä tapahtuu myös epäonnistumisia ja avun saaminen ajoissa voisi parantaa yrittäjän elämänlaatua konkurssitilanteessa ja joissakin tapauksissa estää yrityksen ajautumisen konkurssiin kokonaan.

Olen myös pohdiskellut sitä, miksi epäonnistunut yrittäjä on sellaisessa asemassa, mitä hän Suomessa on. Samaa aihetta on käsitelty Tilisanomien kolumnissa ja myös kansanedustaja Teuvo Hakkarainen on nostanut asian esiin.  

Ulosottokaari on se, miten ulosotto hoidetaan. Toisin sanoen kyseisen lain mukaisesti pannaan täytäntöön riita- tai rikosasiassa asetettu yksityisoikeudellinen, tuomioon tai muuhun kyeseisessä laissa tarkoitettuun ulosottoperusteeseen sisältyvä:
1) velvoite raha- tai tavarasuoritukseen (maksuvelvoite);
2) velvoite luovuttaa toiselle kiinteää omaisuutta tai määrätty irtain omaisuus;
3) velvoite luovuttaa toisen hallintaan kiinteää omaisuutta, rakennus, huoneisto, muu tila tai sen osa taikka velvoite muuttaa sieltä pois (häätö);
4) velvoite tehdä jotakin;
5) kielto tehdä jotakin ja velvoite sallia, että toinen tekee jotakin. (Ulosottokaari 705/2007.)
Lähteet ja lukemisto

 Hakkarainen, Teuvo. (2014). Hakkarainen uudistaisi konkurssilakia – ”Epäonninen yrittäjä on lainsuojaton”. Suomen Uutiset. (5.4.2016). 

Konkurssi. PRH. 

Lindeman, Pentti. (2012). Osa 15. Elämää konkurssin jälkeen...maanpäällinen helvetti. - . Blogit. Uusi-Suomi. (5.4.2016).

Lindeman, Pentti. (2012). Osa 10.Varoituksia yrittäjille ja yrittäjiksi aikoville vuodelta 1996.  Blogit. Uusi-Suomi. (5.4.2016).


Mannila, Margit (2010). Konkurssista. About Bankruptcy. Perheyrittäjyys. (5.4.2016). 


Pinomaa, Pekka. (2003). Konkurssikäytäntö. Tietosanoma.  

Saloranta, Asmo. Luovalaboratorio. Elämää konkurssin jälkeen. Blogi konkurssista ja siitä selviytymisestä. (21.1.2018). 
Suomen yrittäjät. Yrittäjän tukiverkko. Tästä löytyy linkkejä mm. tukipalveluihin. (5.4.2016).  
- Yrittäjän sosiaaliturva


TakuuSäätiö. (5.4.2016).

Ulosottokaari 705/2007. Finlex. (5.4.2016). 

Ulosotto. (5.4.2016).
Viljanen, Tea. (2010). Konkurssin jälkeen uudelleen yrittäjäksi : yrittäjäuran jatkumiseen vaikuttavat yrittäjään liittyvät tekijät. Pro Gradu. Jyväskylän yliopisto. Taloustieteiden tiedekunta. (5.4.2016). 


YritysFakta. (5.4.2016).

YritysSuomi. Talousapu. (5.4.2016).
EDIT
21.1.2018

Lähetetty Windows Phonesta

Comments