Vaasa NetWork

Kuva Margit Mannila

Vaasassa ollaan jälleen eturintamassa. Me korkeakoulutoimijat olemme perustaneet verkoston, joka on saanut nimen Vaasa NetWork. Vaasa NetWork on kohtaamispaikka opiskelijoille, yrittäjille, korkeakouluille ja kaikille alueellisille toimijoille, jotka haluavat tehdä yhteistyötä oppisen ja osaamisen kehittämisen ja kasvun merkeissä. Myös korkeakoulujen henkilökunta voi tarjota osaamistaan yritysten käyttöön.

Tavoitteena tiivistää toimijoiden välistä yhteistyötä
Verkostosta on todettu, että sen tavoitteena on tiivistää ja parantaa siinä mukana olevien toimijoiden välistä yhteistyötä. Se tarjoaa yrityksille ja julkiselle sektorille kanavan löytää osaavaa työvoimaa alueen korkeakouluopiskelijoista sekä korkeasti koulutetuista.  

Se on yritykselle kanava, jonka avulla on  mahdollisuus löytää työlle tekijä tai  tarjota harjoittelupaikkaa, jolloin on mahdollisuus tutustua paremmin puolin ja toisin. 

Se antaa yritykselle mahdollisuuden tarjota aihetta työstettäväksi i opintojakson aikana tai jopa vähän laajempaankin tutkimusprosessiin, jollaisen esimerkiksi opinnäytetyö tarjoaa.

Löydä harjoittelupaikka
Opiskelijalle Vaasa NetWork tarjoaa mainion väylän esitellä osaamistaan paikallisesti, löytää itselleen harjoittelupaikka tai kiinnostava opinnäytetyön aihe.Aito yhteistyö vahvistaa alueemme kasvua ja kehitystä
Näemme, että aito yhteistyö korkeakoulujen ja elinkeinoelämän välillä vahvistaa Vaasan talousalueen kasvua ja kehitystä.

Verkoston perustajat haluavat kehittää uusia toimintatapoja yhteistyöhön jotta kykenemme tarttumaan paremmin paikallisiin haasteisiin.  
Verkostossa ovat mukana mm.

Comments