Päätöksenteon vaiheet

Kuva Margit Mannila 

Päätöksenteon vaiheet 

1 Ongelman määrittely
1.1 Ongelman tunnistaminen
1.2 Ongelman paloittelu
1.3 Ongelman / päätöksen määrittely
1.4 Käsittelyjärjestys

2 Tavoitteiden asettaminen
2.1 Tavoitteiden ideointi
2.2 Tavoitteiden tasapainotus

3 Vaihtoehtojen kehittäminen
3.1 Vaihtoehtojen ideointi
3.2 Vaihtoehtojen kehittäminen
3.3 Alustava karsitna
3.4 Informaation keruu vaihtoehdoista

4 Arviointi ja valinta
4.1 Vaihtoehtojen vertailu
4.2 Riskien arvioiminen
4.3 Parhaan vaihtoehdon valinta

5 Päätöksen toteuttaminen
5.1 Päätöksen toimeenpano
5.2 Toteutuksen seuranta (Pelin 2011, 316.)


http://kielijelppi.virtamieli.fi/images/72.jpg
Kuvan lähde Kielijelppi (23.1.2017)http://nexusskenarix.internetix.fi/fi/materiaalit/metodi/skenaariotyskentelyn_vaiheet.gif
Kuvan lähde Rubin Anita Skenaarion käsitteestä.  (23.1.2017)

Lähteet ja lukemisto


Pelin, Risto. (2011). Projektihallinnan käsikirja. 400 s. 7. uudistettu painos. Projektijohtaminen Oy Risto Peli

Päätäksenteko ja ongelmanratkaisu ryhmässä. Kelijelppi. (23.1.2017). 

Rubin, Anita. Nexus Skenarix. Skenaarion käsitteestä. (23.1.2017).

Comments