Toivomuksia projektipäällikölle


Kuva Margit Mannila 

Toivomuksia projektipäällikölle

 • Projektiryhmän jäsenet tekevät paljon yksilötyötä. Projektipäällikön tulisi kysellä säännöllisesti, miten työ edistyy eikä tulla paikalle vain silloin kun on jotakin ongelmia.
 • Kannustus ja motivointi!
 • Projektin jäsenten tunteminen. Ole helposti lähestyttävä ja ole näkyvissä. Ilmapiirin tulisi olla sellainen, että se sallii tyhmät kysymykset.
 • Pidä projektitiimisi ajan tasalla. Mieluummin liikaa tietoa kuin liian vähän.
 • Pidä johto ajan tasalla. Etenkin haasteista.
 • Perehdytä asiat sekä projektin sekä tekijöiden että asiakkaan näkökulmasta.
 • Laitteet ja työvälineet kuntoon!
 • Projektin aloitustilanteesa selvä henkilö- ja tehtäväjako, josta ilmoitus myös asianosaisille.
 • Välitä informaatiota asiakkaalta myynnille, kilpailijatietoa, toivomuksia ja tietoja muutoksista.
 • Organisaatiokyky ja toisten ohjaaminen. Luottamus projektitiimiin. 
 • Huolehdi projektitiimin jaksamisesta.
 • Työmotivointi: tiedota positiivisista asioista. Kiitä, kehu.
 • Enemmän kirjallisia ohjeita ja tilannekatsauksia.
 • Rohkeutta ja halua tehdä päätöksiä alaistensa esille tuomissa ongelmatilanteissa.
 • Ei pomottamista vaan projektin vetoa yhteistyö-fiiliksellä.
 • Organisointikyky, kyky hahmotella mitkä asiat kiinnostavat ketäkin.
 • Eteenpäin vievä/vääntävä ote, mikä ei saa hermaantua projektin aikana. (Pelin 2011, 274)


Lähteet ja lukemisto
Pelin, Risto. (2011). Projektihallinnan käsikirja. 400 s. 7. uudistettu painos. Projektijohtaminen Oy Risto Pelin.

Comments