Projektityypit

Kuvat Margit Mannila

Projektityypit

Millaisia projekteja on olemassa?

Määrittelyprojekti

Tuotekehitysprojekti
Tuotekehitysprojektissa tavoitteena on saada aikaan sarjavalmistukseen soveltuva tuote.

Tutkimusprojekti
Pelin (2011, 33) toteaa, että  tutkimusprojekti edeltää usein tuotekehitysprojektia.

Toiminnan kehittämisprojekti
Toiminnan kehittämisprojekti liittyy yrityksen tai yhteiseön sisäisen toiminnan kehittämisprojektiksi. Projektin tavoitteena on saada aikaan johtamisen ja toimintojen tehostuminen.
Kehittämisprojekteja ovat esimerkiksi
  • organisaation uudistaminen
  • teitojärjestelmien kehittäminen ja käyttöönotto
  • toiminnan järkeistäminen
  • uusien työtapojen ja välineiden käyttöönotto
  • ohjeistuksen kehittäminen
  • laajan koulutuksen valmistelu ja toteutus. (Pelin 2011, 33.)
Toimitusprojekti
Toimitusprojekti on projekti, jonka yritys tekee toimeksiannosta asiakkaalle.Se alkaa sopmuksesta ja päättyy luovutukseen asiakkaalle. Tärkeää on aikataulun pitävyys ja projektin kannattavuus. (Pelin 2011, 34.)

 

Investointiprojekti
Toimitusprojekti on tilaajan kannalta katsottuna investointiprojekti. Investointiprojektin tuloksena on tuottava teollisuuslaitos tai sen osa, esimerkiksi tuotantolinja, rakennus tai muu käyttöomaisuus.
Projektipäätös perustuu investointi ja tuottolaskelmiin ja projektin kannattavuuden arviointiin. (Pelin 2011, 34.)

Projekteja voidaan nimetä myös niissä tehtävän työn mukaisesti, kuten:
Markkinointiprojekti

Henkilöstön kehittämisprojekti

Hankintaprojekti

Laatujärjestelmän käyttöönottoprojekti jne. 

Tai projektityyppi, työlaji ja projektikohde voidaan yhdistää projektin nimessä
kassapäätejärjestelmän toimitusprojekti
paperitehtaan suunnitteluprojekti

(Lehtonen 2009, Pelin 2011, 31-34.)Lähteet ja lukemisto

Lehtonen, Kaija. (2009). Projektinhallinta. Haaga-Helia. (6.2.2017)

Pelin, Risto. (2011). Projektihallinnan käsikirja. 400 s. 7. uudistettu painos. Projektijohtaminen Oy Risto Pelin.

Comments