LEI-tunnus


Kuvat Margit Mannila

Tämän kirjoituksen pohjana on Finanssivalvonnan ja PRH:n verkkosivujen teksti LEI-tunnuksesta. 

LEI-tunnus tulee pakolliseksi 3.1.2018 alkaen

LEI -tunnus eli Legal Entity Identifier liittyy uudistuvaan EU:n arvopaperisääntelyyn. 

Mikä LEI-tunnus sitten oikein on?

Finanssivalvonnan sivustolla kerrotaan, että uudistuva EU:n arvopaperisääntely (MiFID II, MiFIR ja EMIR) edellyttää jatkossa, että rahoitusvälineiden kaupparaportoinnissa Finanssivalvonnalle ja johdannaiskauppaan liittyvässä EMIR-raportoinnissa yhteisöasiakkaat yksilöidään kansainvälisellä LEI-tunnuksella (Legal Entity Identifier). 

Kaupparaportoinnissa henkilöasiakkaat yksilöidään suomalaisella henkilötunnuksella tai vastaavalla ulkomaisella tunnuksella.

Kenellä LEI-tunnus pitää olla?
Sen tarvitsevat yritysten lisäksi muut yhteisöt, kuten rekisteröidyt yhdistykset ja säätiöt. Yrityksellä tai yhteisöllä voi olla vain yksi LEI-tunnus.

Yksityishenkilöt eivät voi saada LEI-tunnusta.


Milloin LEI-tunnus pitää olla?
Yhteisöasiakkailla pitää olla LEI-tunnus
  • johdannaiskauppaan liittyvässä EMIR-raportoinnissa 1.11.2017 alkaen ja
  • kaupparaportoinnissa (MiFID II, MiFIR) 3.1.2018 alkaen.
Mitä tapahtuu, jos LEI-tunnusta ei ole?
Mikäli yhteisöllä ei ole LEI-tunnusta, rahoitusvälineisiin liittyviä kauppoja ei voida toteuttaa, koska sijoituspalvelujen tarjoajat ja johdannaisissa kaupankäynnin osapuolet eivät voi raportoida kauppoja ilman LEI-tunnusta. Kauppojen raportoinnissa yhteisöjen osalta muuta kuin LEI-tunnusta ei jatkossa voi enää käyttää.

Ketä kaupparaportointivelvollisuus koskee?
Sijoituspalvelujen tarjoajien kaupparaportointivelvollisuus koskee kaikkia rahoitusvälineitä, jotka ovat kaupankäynnin kohteena säännellyllä markkinalla tai Suomessa monenkeskisessä kaupankäyntijärjestelmässä (MiFIDin määrittelemä MTF). Jatkossa MiFIR edellyttää kaupparaportointia myös organisoidun kaupankäyntijärjestelmän (MiFID II:n määrittelemä OTF) kohteena olevista kaupoista rahoitusvälineillä.

Sijoitusrahasto-osuuksien merkintä tai lunastus ovat kaupparaportointivelvoitteen ulkopuolella
Kaupparaportointivelvoite ei koske sijoitusrahasto-osuuksien merkintää tai lunastusta, joten tältä osin LEI-tunnusta ei tarvita. Sen sijaan noteerattujen sijoitusrahasto-osuuksien (ETF) kaupankäynti kuuluu kaupparaportoinnin piiriin, jolloin yhteisöasiakkaiden LEI-tunnus tarvitaan.

Mistä LEI-tunnuksen saa ja ketkä sen voivat saada?
Suomalaiset yhteisöt voivat hakea LEI-tunnuksen Patentti- ja rekisterihallitukselta. Tunnuksen voivat saada:
  • kaupparekisteriin merkitty toimija (esim. osakeyhtiö tai kommandiittiyhtiö)
  • säätiörekisteriin merkitty säätiö
  • muu Y-tunnuksen saanut toimija (esim. sijoitusrahasto tai julkisoikeudellinen yhteisö)
Lisätietoa LEI-tunnuksesta ja sen hankkimisesta Patentti- ja rekisterihallituksen verkkosivuilla.


Lähteet ja lukemisto

Kuinka haet LEI-tunnusta? PRH. (5.12.2017).

Käytkö arvopaperikauppaa? Muista hakea LEI-tunnus ajoissa. Yrittäjät.fi. (5.12.2017).

LEI-tunnus. YTJ. (5.12.2017).

LEI-tunnus. PRH.  (5.12.2017). 

LEI-tunnuksen hakijalle. PRH. (5.12.2017). 

LEI-tunnus pakolliseksi kaupparaportoinnissa 3.1.2018 alkaen. Finanssivalvonta. http://www.finanssivalvonta.fi/fi/Saantely/Saantelyhankkeet/MiFID/Pages/LEI.aspx.. (5.12.2017).

Comments