Opinnäytetyön itsearviointiKuva Margit Mannila 

Tehtävien itsearviointi voi tuntua pakkopullalta ja turhalta. Oppimisprosessin yksi tärkeä osa on kuitenkin kyky arvioida omaa tuotosta kriittisesti. Hyvänän tarkastelun lähtökohtana on 

Opinnäytetyön itsearviointi

Yhteystietosi
Nimi
Opiskelijanumero
Ryhmä
Opinnäytetyön nimi suomeksi
Opinnäytetyön nimi englanniksi

Opinnäytetyöprosessin arviointi Arvioi seuraavia kohtia arvosanalla 1 -5. Arviointikriteerit löytyvät tästä linkistä. Käy työsi läpi arviointikriteereitä käyttäen ja perustele lopuksi antamasi arvosana.Aiheen hallinta                                                      1 2 3 4 5
Aiheen valinta ja vaativuus                                     1 2 3 4 5
Opinnäytetyön ongelman/tavoitteen määritys        1 2 3 4 5
Aiheen hallinta                                                        1 2 3 4 5

Tietoperusta                                                           1 2 3 4 5
Lähteiden käyttö                                                      1 2 3 4 5
Teoreettinen näkökulma                                          1 2 3 4 5        
Termit ja käsitteet                                                    1 2 3 4 5

Toteutus                                                                  1 2 3 4 5
Työmenetelmien käyttö                                            1 2 3 4 5
Prosessin hallinta                                                     1 2 3 4 5

Tulosten analysointi ja pohdinta                          1 2 3 4 5
Johtopäätökset                                                         1 2 3 4 5 
Kriittisyys                                                                  1 2 3 4 5
Jatkotutkimusaiheet                                                 1 2 3 4 5 
Tulokset verrattuna tutkimuskysymykseen              1 2 3 4 5

Raportointi 
Lisätietoja/kommentteja

Anna opinnäytetyöstäsi arvosana ja perustele antamasi arvosana käyttäen opinnäytetyön arviointikriteerejä sekä vastaa vielä näihin kysymyksiin:

  1. Mitkä olivat opinnäytetyössäsi ne osa-alueet, joissa mielestäsi onnistuit hyvin?
  2. Mitkä olivat opinnäytetyössäsi ne osa-alueet, joissa olisi vielä korjattavaa?
  3. Kuinka onnistuit vastaamaan asettamaasi tutkimuskysymykseesi?
  4. Mitä opit opinnäytetyöprosessin aikana?
  5. Mitä tekisit itse toisin, jos aloittaisit opinnäytetyösi nyt?
  6. Mikä oli sinulle vaikeinta opinnäytetyön tekemisessä?
  7. Kehittämisideoita liittyen opinnäytetyöprosessiin, opinnäytetyön ohjaamiseen jne.Päivämäärä


Allekirjoitus ja nimenselvennös


Lähteet ja lukemisto

Mannila, Margit. (2015). Tutkielman käsikirjoituksen itsearviointi. Perheyrittäjyys. (11.11.2017).
Comments