Mikään ei ole niin käytännöllistä kuin hyvä teoria

Kuva Margit Mannila

Sosiaalipsykologi Kurt Lewin on kitetyttänyt  "Mikään ei ole niin käytännöllistä kuin hyvä teoria".

Lähteitä ja lukemistoa

Järveläinen, V-P. Näkökohtia teorian ja empirian vuorovaikutuksesta. Metsätieteen aikakauskirja. (13.2.2018). 

Saukkonen, P. Teoreettinen viitekehys. Helsingin yliopisto. (13.2.2018.)

Teoria. Tieteen termipankki. (13.2.2018).


Teoria ja tutkimus. KvaliMOTV. (13.2.2018). 

Tieteellisen kirjoittamisen ohjeita: essee, proseminaari, kandidaatintutkielma ja pro gradu -tutkielma. Helsingin yliopisto. Avoin yliopisto. (13.2.2018)

Uskontotiede. Tieteellinen teoria. Helsingin yliopisto. (13.2.2018).  

Tutkimusprosessi.KvantiMOTV. (13.2.2018).

Ylemmän AMK-tutkinnon metodifoorumi. Teorian käsite ammatillisessa tutkimuksessa. (13.2.2018).

Comments