Sopimus ja sopimuksen synty

Kuva Margit Mannila 

Tässä osiossa on muutamia keskeisiä ajatuksia sopimuksesta ja sopimuksen synnystä. Enemmän asiaa aiheesta löytyy tekstistä Yleinen sopimusoikeus.

Yleistä sopimuksesta
Sopimusvapaus
Sopimuksen sitovuus/Sopimukset on pidettävä (Pacta sunt servanda)
Sullinen sopivus on pätevä

 Suomen Asianajaliiton sivustolla tiivistetään, mitä sopimuksessa pitäisi vähintään olla:

1.    Sopijapuolet sekä yhteystiedot


2.    Sopimuksen tarkoitus. Tarkoituksen merkitys korostuu yleensä sitä enemmän mitä hankalammista sopimusehdoista on kyse, koska tällöin osapuolten tarkoituksesta voidaan saada johtoa siihen, mitä osapuolet ovat tarkoittaneet, jos tietyn sopimusehdon laadinnassa on epäonnistuttu. 
3.    Sopimuksen soveltamisala, jossa määritellään mitä asioita sopimus koskee ja rajataan mahdollisesti sopimuksen ulkopuolelle jäävät asiat ja alueet

4.    Varsinaiset sopimusehdot eli osapuolten oikeuksien ja velvollisuuksien määrittely.

5.    Sopimuksen voimassaoloa ja sopimuksen päättymistä koskevat ehdot.

6.    Riidanratkaisua koskevat ehdot. Mikäli halutaan sopia, että riidat ratkaistaan esimerkiksi välimiesmenettelyssä, on siitä sovittava erikseen. Lisäksi, mikäli sopijakumppani on ulkomainen, on syytä myös sopia siitä, minkä maan lakia sopimukseen sovelletaan.

7.    Päiväys ja allekirjoitukset.

Laajempia sopimuksia laadittaessa kannattaa aina konsultoida asianajajaa.Lähteet ja lukemistoCISG-pähkinänkuoressa. Sisula-Tulokas, Leena. (11.2.2019).

Elomaa, Mervi. Sopimusasiat. Turun yliopisto. (29.8.2018).

EU:n kauppasopimukset. EU. (29.8.2018). 

Fintra. Hankintakoulutus. (30.8.2018). 

Fondia VirtuaaLilakimies. Erilaisia sopimuksen syntytapoja. (29.8.2018). 

Fondia VirtuaaliLakimies. Kansainvälinen kauppalaki (CISG). (29.8.2018). 

Huolovarmuus. Kansainvälinen yhteistyö. (11.2.2019). 

IM intermarketing yleiset toimitusehdot. Esimerkki. (29.8.2018). 

INCOTERMS 2010 Toimituslausekkeet Logistiikan maailma. (29.8.2018). Kansainvälinen sopimus. Finlex. (29.8.2018). 

Kansainvälisen sopimuksen muistilista. Kauppakamari. (29.8.2018).  
- Sopimusmallit. (29.8.2018).

Kansainväliset sopimukset. Trafi. (29.8.2018).
Karhu, Juha. (2014).   Sopimusoikeuden perusteet I. Lapin yliopisto.  (29.8.2018).

Kolehmainen, Esa. (2009). Sopimuksen synnystä analyyttisen järjestelmän kautta. Edilex. Business Law Forum. (29.8.2018) Tämän tiedoston saa auki vain tunnuksilla.  

Korkein hallinto-oikeus. Kansainvälinen yhteistyö. (11.2.2019).  

KPMG. Kansainväliset sopimukset. (11.2.2019).

Kuljetussopimukset. Tieteen termipankki. (29.8.2018).

Kuluttaja- ja kilpailuvirasto. Sopimus yhteistyöstä kilpailuasioissa . (11.2.2019)

Laki varallisuusoikeudellisista oikeusustoimista 228/1929. Finlex. (29.8.2018). 

Lakovaara, Hanna-Leena . Vientikaupan asiakirjat ja kauppasopimuksen toteutuminen. (29.8.2018). 

Laine, Juha. (2001). Verkkokauppaoikeus. WSOY. (29.8.2018). 

Lindblad, Markku. Yhteistyösopimus: Mitä kannattaa huomioida. Asianajotoimisto Lindblad & Co. (21.9.2018).   

Mannila, Margit. (2017). Sopimusten pätemättömyydestä. Perheyrittäjyys. (29.8.2018).

Mannila, Margit. (2017). Yleinen sopimusoikeus. Perheyrittäjyys. (29.8.2018).

Lukander Ruohola HTO. Asianajotoimisto. Sopimusoikeudellisia peruskysymyksiä. (29.8.2018). 

Oikeusministeriö. Kansainvälinen yhteistyö.  (11.2.2019).


PK-yritysten riskienhallinta. Sopimuksen syntytavat. (29.8.2018).

Sopimuksen synty. Suomen Asianajajaliitto. (29.8.2018).

Supo Kansallinen ja kansainvälinen yhteistyö. (11.2.2019). 

Tirronen, Helena. (2003). Sähköisen kaupan sopimukset. Virtuaaliammattikorkeakoulu. (29.8.2018). 


Todistustaakasta riita-asioissa. Helsingin hovioikeuspiirin laatuhanke 2014. Työryhmä KäT Pauliina Hermunen (pj.), Viskaali Outi Anttila, KäT Inka Grönqvist, AA Olli Hoppu, HOL Risto Jalanko, Viskaali Heikki Kemppinen, KäT Lauri Länsman, AA Jerker Pitkänen, Viskaali Juho Päkkilä, KäT Jari Raappana, KäT Tiina Veranen ja KäT Antti Vuori-Karvia. (29.8.2018).

Työ- ja elinkeinoministeriö. Lait ja kansainväliset sopimukset. (11.2.2019).  

Ilo-neuvottelukunta. Kansainväliset työsopimukset. (11.2.2019).

Ulkoministeriö Kahdenväliset ja monenväliset sopimukset. (11.2.2019). 

Yhteistyösopimus. Partner Laatuverkosto. (21.9.2018)

YLEISSOPIMUS kansainvälistä tavaran kauppaa koskevista sopimuksista 50/1988. Finlex. (29.8.2018).  

HE 16/2011 Hallituksen esitys Eduskunnalle kansainvälistä tavaran kauppaa koskevista sopimuksista tehtyyn yleissopimukseen tehdyn selityksen peruuttamisen ja uuden selityksen hyväksymisestä. Finlex. (29.8.2018). 

Edit

11.2.2019 (20/240)
21.9.2018 (10/220)
29.8.2018 (210)

Auta minua pitämään sivusto ajan tasalla. Jos huomaat, että joku linkki ei toimi, laita viesti kommenttikenttään.

Comments