Julkaisuja Publications

 Kuva Margit Mannila 


Artikkelit tieteellisissä lehdissä
Juha Kansikas, Naomi Birdthistle, Kari Karjalainen, Tytti Solankallio & Margit Niemelä (2010). ENTERPRISE EDUCATION POLICY FUTURE DIRECTIONS: EXPERIENCES AND SUGGESTIONS ON FAMILY BUSINESS EDUCATION. International Journal of Management Cases 12(3), 5-27.

Konferenssipaperit
Kansikas, J., Birdthistle, N., Karjalainen, K., Solankallio, T. & Niemelä, M. (2009). Enterprise Education Policy Future Directions: Experiences and Suggestions on Family Business Education. IFERA Conference, Limassol, Cyprus 24-27.6.2009. Conference paper.

Niemelä, Margit & Kansikas, Juha (2008). FAMILY CONTROL IN SUCCESSOR SELECTION. Choosing the Next CEO among Family and Non-family Applicants. FFI Conference, London 2008. Conference paper.

Kirjat ja artikkelit kokoomateoksissa

Niemelä, M. (2012). Sosiaalinen media yrittäjän työkaluna - huvikäytöstä  businesstyökaluksi. (51-62). Teoksessa: Niemelä, M. (Toim.) (2012). Puheenvuoroja yrittäjyydestä, yrittäjyyden opetuksesta ja sosiaalisesta mediasta. Vaasan ammattikorkeakoulu. University of Applied Sciences. Other Publications, C 12. Vaasa. Mustasaaren Painotalo Oy. ISBN: 978-952-5784-16-9 (Kuvaus toimitetuista teoksista löytyy tästä.)

Niemelä, M. (Toim.) (2012). Puheenvuoroja yrittäjyydestä, yrittäjyyden opetuksesta ja sosiaalisesta mediasta. Vaasan ammattikorkeakoulu. University of Applied Sciences. Other Publications, C 12. Vaasa. Mustasaaren Painotalo Oy. ISBN: 978-952-5784-16-9 ISSN: 1797-5484

Niemelä, M. (Toim.) (2012). Yrittäjyyden jäljillä- Ajatuksia yrittäjyydestä urana, omistajuutena ja markkinointiasenteena. University of Applied Sciences. Other Publications, C 12. Vaasa. Mustasaaren Painotalo Oy. ISBN: 978-952-5784-14-5 ISSN: 1797-5484

Niemelä, M. (2011). Yrittäjänä muuttuvassa mediamaailmassa. (91-98). Teoksessa: Pihlaja, M. (2011). (toim.) Osaamisen jäljillä. Juonneopetuksen sunnittelusta käytännön toteutukseen. Vaasan ammattikorkeakoulu. Other publications C 11. Vaasa. ISBN 978-952-5784-12-1.

Niemelä, Margit (2010). Tohtoreiden työllisyys Suomessa. Teoksessa Kari Karjalainen, Tytti Solankallio & Sofia Kauko-Valli (toim.): YRITTÄJÄN YSTÄVÄNÄ. Professori Hannu Niittykangas 60 vuotta Jyväskylän yliopisto, taloustieteiden tiedekunta. Julkaisuja N:o 179/2010. ISBN: 978-951-39-3982-3.

Niemelä, Margit (2009). MILLOIN ON OIKEA AIKA VAIHTAA OMISTAJAA? Perheyrityksestä luopumisen tarkastelua Bronfenbrennerin ekologisen teorian avulla. Teoksessa Kansikas, Juha & Tunkkari-Eskelinen, Minna (toim.): Näkijä, kokija ja tekijä. Professori Matti Koiranen 60 vuotta. Jyväskylän yliopisto, taloustieteiden tiedekunta. Julkaisuja N:o 175/2009. ISBN 978-951-39-3587-0. ISSN 1457-036X.

Niemelä, Margit (2007). Jatketaanko yritystä? Luopuako vai ei - kas siinä pulma. (88-105). Teoksessa Kansikas, Juha & Römer-Paakkanen, Tarja (toim.): Perheyrityksen yhteiskuntavastuu ja omistajuus. 130 p. Jyväskylän yliopiston taloustieteiden tiedekunnan julkaisuja Nr. 158/2007. Jyväskylän yliopisto. ISBN 978-951-39-2741-7. ISSN 1457-036X


Niemelä, Margit (2006). Pitkäikäisten perheyritysten arvoprofiili. Pitkäikäisten perheyritysten ja jatkuvuuden kuvaus Bronfenbrennerin ekologisen teorian avulla. Jyväskylä Studies in Business and Economics. 48. Väitösk. (PDF)Artikkelit kotimaisissa aikakausjulkaisuissa ja blogeissa


Yrittäjän arvot heijastuvat myös asiakkaaseen. (2016). Yritäjän etiikka- keskustelua arvovalinnoista. 

Blogi. http://www.yrittajanetiikka.fi/tarinat/yrittajan-arvot-heijastuvat-asiakkaaseen/ 12.5.2016. (13.5.2016).

Neljä näkökulmaa yritysetiikkaan. Yritysetiikka 1/2009, (14-18). ISSN 1797-8866. http://ejbo.jyu.fi/pdf/yritysetiikka_2009_01_web.pdf.

Etiikka kuuluu myös kuluttajalle. Puheenvuorot. Talouselämä 42/2006 (17).

Milloin olisi oikea aika lähteä? Pomo. Lehti JTO:n asiakkaille 03/2006(28-29).
Muut kirjat ja julkaisut


Rekryapu.fi. (2017). Juho Toivola totesi sivustosta:"Kelattiin että oispa rekrytoijilta reilu veto laittaa kaikki rekrytoinnissa tarvittavat tukimateriaalit yleiseen jakoon. Syntyi www.rekryapu.fi - kehittyvä ja kasvava rekrytoinnin freeware-portaali. Jos jokin materiaali ei miellytä tai osaisit itse tehdä paremman niin haastan sinut mukaan kehittämään palvelua! Kiitos Janne, Johanna, Margit, Emma, Kati Kitti ja etenkin web-velho Miikka!"

Margit Niemelä & Gunvor Niemelä (2010). Upi-hevonen. Grillijuhlia laitumella. Jyväskylä: UltraArt. ISBN 978-952-92-7157-3(Päivitetty 17.2.2017)