Yritysoikeus


Kuva Margit Mannila

Talentumin julkaiseman Yritysoikeus-teoksen sisällysluettelo löytyy tämän linkin kautta. Tämä sisällysluettelo toimii samalla luentorunkona yritsoikeuden kurssilla.

Keskitymme oppijaksolla erityisesti kohtaan II Yritysmuodot.

Oikeustiede, oikeustieteen jako. Perheyrittäjyys-blogi.

Pääotsikot

I Yritystoiminnan oikeudellinen ympäristö

- Yritysoikeus. Perheyrittäjyys-blogi.

1. Yritysoikeus ja markkinat - Oikeudellinen näkökulma

2.  Oikeudellisten instrumenttien kehittyminen

3. Liberalismi ja elinkeinovapaus
Elinkeinonvapaus. Wikipedia. (19.10.2015)

Kekkonen, Jukka. (1987).  Merkantilismista liberalismiin : oikeushistoriallinen tutkimus elinkeinovapauden syntytaustasta Suomessa vuosina 1855-1879


4. Markkinoiden säännöt

EU:n markkinoiden säännöt 


5. EU:n sisämarkkinat ja yritystoiminta

EU:n sisämarkkinat. Opas viranomaisille. (19.10.2015).

EU:n sisämarkkinoiden merkitys. EK. (19.10.2015).

 EU:n sisämarkkinat. Yrittäjät.fi. (19.10.2015).

Eurooppalainen yritysportaali. (19.10.2015).

II Yritysmuodot
 - Yritystoimintaan liittyvää lainsäädäntöä. Perheyrittäjyys-blogi. (8.10.2015).

1. Yritysmuotojen pääpiirteet

Yrityksen perustajan opas. Osuuspankki.fi. (19.10.2015).

2. Yksityinen elinkeinonharjoittaja
Toiminimilaki 128/1979. (19.10.2015).

3. Avoin yhtiö ja kommandiittiyhtiö
- Laki avoimesta yhtiöstä ja kommandiittiyhtiöstä 389/1988. (1.2.2016).

4. Osakeyhtiö
- Arvo-osuusjärjestelmä ja arvo-osuustilit (14.12.2015).

- Osakeyhtiölaki 624/2006.  (1.2.2016).

5. Osuuskunta
- Osuuskuntalaki 421/2013. (1.2.2016).

6. Muut yritystoiminnan muodot

III Tilinpäätös ja tilintarkastus

1. Tausta
- Kirjanpito . Perheyrittäjyys. (19.10.2015).

- Talousarvion rakenne (19.5.2015)

2. Tilinpäätösasiakirjat ja tilintarkastus
- Kunnan tilinpäätös (19.10.2015).

- Tilintarkastuslautakunta (21.10.2015)

- Tilikartta (19.10.2015).

3.  Konsernitilinpäätös
- Konsernitilinpäätös. Rakenne. Kirjanpitolautakunta. (19.10.2015).

- Konsernitilinpäätös on raskas taakka etenkin pienyrittäjille. Kauppakamari. (19.10.2015).

4. Tase- rakenne- ja arvostelusäännökset

5. Tuloslaskelma
- Yrityksen taloudelliset tunnusluvut... Perheyrittäjyys. (19.10.2015).

6. Toimintakertomus, rahoituslaskelma ja liitetiedostot
- Osakeyhtiön tilinpäätös. PRH. (23.10.2015).

- Tilinpäätös. Taloushallintoliitto. (23.10.2015).


IV Arvopaperimarkkinoiden sääntely

1. Johdanto

2. Arvopaperimarkkinaoikeudellinen lainsäädäntö

3.  Arvopaperimarkkinalaki

- Arvopaperimarkkinalaki 746/2012

V Immateriaalioikeudet

1. Yleistä immateriaalioikeuksista
Immateriaalioikeuksista (11.2.2016).

Immateriaalioikeudet. Wikipedia. (18.10.2015).

- Tarvaramerkit. PRH. (19.10.2015).

- Tavaramerkkilaki 7/1964. (1.2.2016).


2. Tekijänoikeus

- Tekijänoikeus. Keksintösäätiö. (19.10.2015).

3. Patenttioikeus
- Patenttioikeus. Perheyrittäjyys-blogi. (8.10.2015).

- Patentit-patents. Perheyrittäjyys-blogi.  (8.10.2015).

- Patentit. PRH. (19.10.2015).

4.  Tunnusmerkkioikeus

- Tunnusmerkkioikeus. Edilex.  (19.10.2015).
5. Mallioikeus

- Mallioikeus. Keksintösäätiö. (19.10.2015).

- Mallioikeus. PRH. (19.10.2015).

- Mallioikeus. (19.10.2015).

- Mallioikeuslaki 221/1971. Edilex. (19.10.2015).

- Mallioikeuslehti. PRH. (19.10.2015)

- Mallioikeus. Työ- ja elinkeinoministeriö. (19.10.2015).

6. Immateriaalioikeuksien hyödyntämisestä

- Immateriaalioikeus. Wikipedia. (19.10.2015)

- Immateriaalioikeudet. Lammi & Partners. (19.10.2015).

- Immateriaalioikeudet työsuhteessa. Lukander Ruohola HTO (19.10.2015).

- J.Korpela. Yleistietoa immateriaalioikeudesta. (19.10.2015).
 

7. Immateriaalioikeuksien puolustamisesta

- IF.  (2012). IPR-vakuutus riskienhallinnan välineenä.  (1.2.2016).

- Suojaa oikeutesi Kiinassakin. (2013). Ulkoministeriö. (1.2.2016).

- Yrityksen tekijänoikeusopas (pdf). (1.2.2016).VI Sopimaton menettely

1. Sopimaton menettely liiketoiminnassa

Laki sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnasta ja muutostarpeista TEM raportteja  2011 

Laki sopimattomasta menettelystä 1061/1978 


Sopimaton menettely. Yrittäjät. (18.10.2015)

VII Kuluttajaoikeus
Kuluttajaoikeus-kohtaa on täydennetty erillisellä postauksella. (11.12.2015).
1. Kuluttajaoikeuden pääpiirteet

- Kuluttajansuojalaki 38/1978. Edilex. (19.5.2015).

2. Markkinoinnin ja sopimusehtojen sääntely

3. Tuotteiden turvallisuus

- Kuluttajaturvallisuusvalvonta. Tukes. (19.10.2015).

- Tuotteiden turvallisuusvaatimuksia. Tukes. (19.10.2015).

- Tuotteen turvallisuuden varmistaminen. (19.10.2015).

- Tuoteturvallisuus. Yrittäjät.fi. (19.10.2015).

- Vaarallinen tuote tai palvelu. Tukes. (19.10.2015).

4. Kuluttajasopimukset

- Tavaran luovuttaminen. Perheyrittäjyys-blogi. (8.10.2015).

VIII Kilpailunrajoitukset ja julkiset hankinnat

1. Kilpailuoikeuden perusteet
- Kilpailunrajoitukset. Kilpailu- ja kuluttajavirasto. (8.10.2015).

- Kilpailuoikeuden pääpiirteitä. Kauppakamari.  (8.10.2015).

- Tarjouskilpailut. Perheyrittäjyys-blogi. (8.10.2015).

- Vihanto, Martti. Kilpailu,  kilpailunrajoitukset ja kilpailuoikeus. (19.10.2015)

Kuoppamäki, Petri. (2015). Kilpailuoikeuden perusteet päkinänkuoressa. Aalto Yliopisto. (19.2.2016).

2. Kilpailua rajoittavat sopimukset ja hyödyllisten sopimusten salliminen

Teknologian siirtosopimukset. EU. (19.10.2015).

3. Horisontaaliset kilpailunrajoitukset
- Kartellit ja muut horisontaaliset kilpailunrajoitukset. Kilpailu- ja kuluttajavirasto. (8.10.2015).

4. Vertikaaliset kilpailunrajoitukset
- Toimitus- ja jakelusopimukseen liittyvät kilpailunrajoitukset. Kilpailu- ja kuluttajavirasto. (8.10.2015).

- Vertilaalisia toimitus- ja jakelusopimuksia koskeva poikkeus. EU -kilpailuvirasto. (8.10.2015).

5. Määrävän markkina-aseman väärinkäyttö
- Määräävän markkina-aseman väärinkäyttö. EU- kilpailuvirasto. (8.10.2015).

- Määräävän markkina-aseman väärinkäytön muotoja. Kilpailu- ja kuluttajavirasto.(8.10.2015).

- Valio-tapaus: määräävän markkina-aseman väärinkäyttö . (8.10.2015).


6. Yrityskauppavalvonta
- Yrityskauppavalvonta Kilpailu- ja kuluttajavirasto. (8.10.2015).

- Yrityskauppavalvonta, Virtuaalilakimies. (8.10.2015).

7. Julkiset hankinnat
- Hilma etusivu. (8.10.2015).

- Mitä ovat julkiset hankinnat (8.10.2015).

Muita lähteitä

 Konkurssista. Perheyrittäjyys-blogi. (8.10.2015).

Mannila, Margit. (2016). Apportiomaisuus.  Perheyrttiäjyys-blogi. (21.10.2016)

Mannila, Margit. (2016). Avioehto. Perheyrttiäjyys-blogi. (8.9.2016).

Mannila, Margit. (2018). Toimitusjohtaja on alisteinen hallitukselle osakeyhtiössä. Perheyrittäjyys. (29.11.2018)

Mannila, Margit. (2016). Yrittäjän ankara verovastuu. (8.9.2016).
 

Turvallisuus. => Riskikienhallinta. Perheyrttiäjyys-blogi. (19.10.2015).

Työaikakirjanpito. Perheyrittäjyys-blogi. (8.10.2015).

Työsuhteeseen liittyvää lainsäädäntöä. Perheyrittäjyys-blogi.  (8.10.2015).

Uuden yrityksen starttivakuutus. OP-Pohjola. (1.2.2016).

Yritysoikeus Perheyrttiäjyys-blogi. (11.12.2015).

Yrittäjyys-linkkejä. Perheyrittäjyys-blogi.  (8.10.2015).

Yritystoiminnan lakkauttaminen. Perheyrittäjyys-blogi. (8.10.2015).

Yritystoimintaan liittyviä vakuutuksia. Perheyrittäjyys-blogi.  (8.10.2015).

(Edit  21.10.2016).


Edit 
29.11.2018
19.2.2016

Lähetetty Windows Phonesta

Comments