Johtaminen

Johtamisessa ja opettamisessa on paljon samaa Research for better teaching  Opettajalta vaaditaan kykyä johtaa ja johtajalta vaaditaan pedagogisia taitoja, siis kykyä ohjata. Effective Leadership . Kysymys kuuluu useimmiten What makes a good leader? Voi olla että kysymykseen on suhteellisen yksinkertainen vastata. Mitkä ovat johtajuuden keskeisimmät asiat. (Leadership: What are the key tasks?  )
Vastausta on etsitty mm.Leadership styles  johtajuustyyleistä, persoonallisuuden piirteistä Personality traits in leadership tasks. (Nordvik, H. & Brovold, H. (1998). Personality traits in leadership tasks. Scandina6ian Journal of Psychology, 39, 61–64.)

Johtajuuden neljä ulottuvuutta on laitettu nelikenttään : Leadership styles , puhutaan kykyjen ohjaamisesta Skills Guide.  Johtamiseen liittyvä tieto ja taito on arvossaan ja siihen liittyvällä konstultoinneilla tehdään isoja tilejä:
The Ken Blanchard Companies - The Leadership Difference
   Johtaminen on kokonaisvaltaista. Johtajan tulisi hallita alueensa todella laajasti. Why don't you engage your customers in social-media?  Johtaminen ja johtamisen päämäärä on aina ajankohtainen puheenaihe. Johtaminen koskettaa ihmisiä ja ihmiset haluavat keskustella aiheesta.


Comments