Hoivayrittäjyys

Kuva Margit Mannila

Tässä postauksessa on muutamia linkkejä, (teksti on päivetty ja toimivuus tarkastettu 12.1.2017), hoiva-alan yrittäjyyden tutkimuksiin ja alan toimijoiden sivustoihin ja blogeihin. Hoivayrittäjyys on edelleen selkeästi nouseva toimiala. Hyvin usein näkee puhuttavan aiheesta maaseudun palvelujen yhteydessä. Mutta tuoko hoivayrittäjyys, oikeasti mahdollisuuksia maaseudulle?

Hoiva-alan yrittäjyys on käytännössä aika nuorta ja sen käsitteistö alkaa ehkä vähitellen vakiintua. Selvää on, että yrittäjyys hoiva-alalla on naisvaltaista, sillä ala kokonaisuudessaan on naisvaltainen.

Kirjallisuudessa esitetään hoiva-alan yrittäjyydelle lähikäsitteinä:
  • sosiaali- ja terveysalan yrittäjyys
  • hyvinvointiyrittäjyys
  • sosiaalipalveluyrittäjyys
Näiden lisäksi puhutaan mm. hyvinvoinnin tukipalveluista eli kotona asumista tukevista palveluista. Tukipalveluja voivat olla esim. siivous-, kuljetus- ja kiinteistöpalvelut vanhuksille ja kotona asuville. (Lähde: Mitä hoiva-alan yrittäjyydellä tarkoitetaan? 12.1.2017)

Esim. Peltomaa ja Grönvall (2007) toteavat, että  yrittäjänä toimiminen on suhteellisen nuorta suomalaisten sairaanhoitajien keskuudessa. Merkittäviä asioita yrittäjäksi ryhtymisen taustalla ovat, heidän mukaansa mm. yksilökohtainen aloitekyky, myönteinen työasenne, työhalu, määrätietoisuus, menestymishalu, vastuun kantaminen, halu ottaa riskejä, luovuus, kekseliäisyys ja aktiivisuus.

Satu Ahlman hoivayrittäjyysalan (12.1.2017) uranuurtaja ja moniosaaja- erittäin hyvä ja ajatuksia herättävä blogi. Blogissa on suorasanaista tekstiä hoivayrittäjyyden maailmasta.

Hoivayrittäjyys vaatii rohkeutta. YLE.  (12.1.2017)

Kalajainen, A. & Kalajainen, J. (2012). Hoivayrittäjyyden abc -opas yritysideasta hoivayrityksen perustamistoimintoihin. SEAMK. AMK Opinnäytetyö. (PDF) (12.1.2017)

Kanninen, T. (2011).  Hoivayrittäjän työn voimavaratekijät. Lahden ammattikorkeakoulu. (PDF) (12.1.2017)

Hoivayrittäjyys Ruotsissa - mahdollisuus suomalaisille yrityksille. TEM (2010) (PDF) (12.1.2017)

Laitinen Sari, (2008). TAPAUSTUTKIMUS HOIVAYRITTÄJISTÄ, YRITYSTEN TOIMINNAN ESTEISTÄJA KEHITTÄMISTARPEISTA SISÄ-SAVOSSA. ProGradu. Kauppatieteiden laitos
Informaatioteknologian ja kauppatieteiden tiedekunta Kuopion yliopisto. Toukokuu 2008. (PDF)

Latva, Riitta. Hoivayrittäjyyttä suunnittelevan aakkoset. Henkilöstökäsikirjamalli yrittäjän tueksi. Helsinki, kevät 2010, 62 s., 5 liitettä. Diakonia-ammattikorkeakoulu, Diak Etelä, Helsinki. Hoitotyön koulutusohjelma, Hoitotyön suuntautumisvaihtoehto, sairaanhoitaja (AMK).  (PDF) (12.1.2017)

Mannila, Margit. (2014) Kunta-alan rakennemuutos ja hoiva-alan yrittäjyys. (16.12.2015).

Mannila, Margit. (2015). Terveys ja johtaminen: Käsitteiden määrittelyä. (16.12.2015). Tästä löytyy lainsäädäntöä.

Mannila, Margit. (2012). Yksityinen terveydenhuolto lainsäädäntönäkökulmasta. (16.12.2015).

Peltomaa P. & Grönvall U. (toim.) 2007. Sairaanhoitaja yrittäjänä. Helsinki: Suomen Sairaanhoitajaliitto. 

Pöllänen, P. (2002). Hoivayrittäjyyden aika naisen elämänkulussa. Yhteiskuntapolitiikka 67(6), 558-564. (PDF) (12.1.2017).

Sankelo, Merja: Sairaanhoitajat ryhtyvät yhä useammin hoivayrittäjiksi. (Sairaanhoitajaliitto) (12.1.2017)


Sievänen, N. (2010). Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluseteli hoivayrittäjän nökökulmasta. Itä-Suomen yliopisto. Pro gradu. (PDF) (12.1.2017)

Sievänen, N. (2010)   Tuloksia hoivayritysten lopettamisen syistä. Itä-Suomen yliopisto (PDF) (12.1.2017)

TEM. Hoivayrittäjyys. (12.1.2017).

Åkerblad, L. (2009). Hoivayrittäjän arki: lämpöä, puhtautta ja johtamista. Janus 17(40), 313-328. (PDF). (12.1.2017)


ETENE (Valtakunnallinen sosiaali- ja terveysalan eettinen neuvottelukunta) (12.1.2017)Hoivayrittäjyys. PS-kustannus (teoksen sisällysluettelo) (12.1.2017)

Hoivayritykset paisuvat. Sairaanhoitajat. (12.1.2017).

Sairaanhoitajien eettiset ohjeet (Sairaanhoitajaliitto ry.) (12.1.2017)

Sosiaali- ja terveyspalvelut. YritysSuomi. (12.1.2017)


Terveydenhuolto.com  (12.1.2017)

Wellbeing Kainuu (blogi) (12.1.2017)

Yrittäjyys sosiaali- ja terveysalalla. Hyrrät. (12.1.2017)


Hoiva-alan yrittäjien tarioita ja yrityksiä

Kyrönmaan hoiva- ja kotipalvelu (12.1.2017)

(Edit 12.1.2017)

Comments