PerhevapaatTyöntekijällä on oikeus perhevapaisiin. Työsopimuslain (TSL 55/2001) 4 luvun mukaan  työntekijällä on oikeus saada vapaaksi aika, jolta hän voi saada äitiys-, erityisäitiys-, isyys- tai vanhempainrahaa. 

Aikarajoja
Äitiysvapaa  alkaa viimeistään 30 arkipäivää (n. 5 viikkoa) ennen lapsen laskettua syntymäaikaa ja on kestoltaan 105 arkipäivää.

Isyysvapaa on enintään 54 arkipäivää eli noin 9 viikkoa. Arkipäiviä ovat päivät maanantaista lauantaihin pois lukien arkipyhät. Isä voi pitää isyysvapaastasi enintään 18 arkipäivää eli noin 3 viikkoa lapsen syntymän jälkeen samaan aikaan kuin äiti saa äitiys- tai vanhempainrahaa.  Loput isyysrahapäivät voidaan pitää vanhempainrahakauden jälkeen. Kaikki isyysrahapäivät voidaan haluttaessa pitää äitiys- ja vanhempainrahakauden jälkeen. 

Isän vapaita ei voi siirtää äidille.

Katso lisätietoja esim. seuraavilta sivuilta:


KELA Perhevapaat 

Sosiaali- ja terveysministeriö Perhevapaata vanhemmille lastenhoitoon 

Työ- ja elinkeinoministeriö Perhevapaa

Työnantajan ABC (Yrittäjät.fi-sivustolla), kohdassa perhevapaat 

Comments