Mitä tarvitaan käytännön työelämässä?


Kuva Margit Mannila

Tänään saimme vieraita ABB:ltä liittyen opintokokonaisuuteen opinnot ja tiedonhankinta. ABB työllistää kansainvälisesti 140 000 työntekijää. Vierailijat olivat Heidi Saarinen, joka työskentelee henkilöstöjohtamisen tehtävissä ja johdon assistenttina toimiva Johanna Keturi. 

Heidi Saarinen kertoi aluksi hieman ABB:n historiaa. 

Oli taas vaihteeksi mukava kuulla, että työelämässä edelleenkin arvostetaan täsmällisyyttä, sitoutumista, hyvää kielitaitoa, reippautta, oma-aloitteellisuutta eli sanalla sanoen sisäistä yrittäjyyttä.

Näitä taitoja koulussakin kehitetään. On huomattava määrä ryhmätöitä, harjoitellaan esiintymään ja tehtävät vaativat omaa aktiivisuutta. Opettaja ei kerro kädestä pitäen ihan kaikkea, mitä asiaan liittyy, vaan omaa osaamista kehittää, tutustumalla itse aineistoon, joka on kursseilla osoitettu lähdemateriaaliksi. Näillä kaikilla on siis pointtinsa ns. elävää elämää varten.

Johdon assitentin näkökulmasta tarvitaan hyvän kielitaidon lisäksi kulttuurien tuntemusta.  Työkaverit ja asiakkaat ovat eri kultuureista. Tästä syystä, esimerkiksi tarjoilun järjestäminen yrityksen  tilaisuuksiin, vaatii paljon miettimistä. 

Sihteerin tehtävissä keskeistä ovat mm. seuraavat asiat:
  • viestintätaidot: tiedon suodattaja
  • toimistotyökalujen hallinta
  • ongelmanratkaisutaito: tiedon etsintä 
  • joustavuus: tilanteet muuttuvat, prioriteetti
  • luotettavuus: kaikkea ei tiedoteta
  • jämäkkyys: johdon linjauksen mukainen toiminta
  • hengen luoja: kuuntelee ja auttaa selviytymään

Työpaikkailmoitukset ovat hyvä kartta kun mietit, millaisiin työtehtäviin koulutuksellasi on mahdollista päätyä. Työpaikkailmoituksia löydät esimerkiksi täältä:


Oikotie.fi

Comments