Työn palkitseminen Joko teemme itsestämme onnettomia
tai teemme itsestämme vahvoja.
Työn määrä säilyy samana.

-Carlos Castaneda


Työ ei tekemällä lopu, sanotaan suomalaisessa sananlaskussa. Se on totta. Puuhakkaalle tuntuu riittävän loputtomasti tekemistä. Hyvästä/hyvintehdystä työstä pitäisi myös palkita järkevällä tavalla, jotta työntekijän motivaatio säilyisi.

Mikko Nurminen (2014) kirjoitti Mandatumin julkaisemassa LifeMagazinessa palkitsemisesta kesällä 2014. Juttuun oli haastetelu muutamia henkilöitä, joiden ajatuksia oli nostettu artikkelissa esiin. Samoin Net-lehdessä (Fujitsun lehti) on Tiia Lappalaisen (2015). Erilaisuus sallittu- artikkeli, jossa on ajatuksia johtamisesta.  Olen poiminut tähän postaukseen näitä ajatuksia. Tunnistat kummasta lehdestä ajatus on (LM= LifeMagazine) (N=Net).

Palkitsemisen tulee olla kilpailukykyistä, sen pitää mahdollistaa oikeat rekrytoinnit ja pitää nykyiset osaajat talossa. -Juha Rantanen (LM)

Yhdenmukaisen joukon johtaminen olisi johtajalle helpointa. Mutta silloin ei synny huippusuorituksia eikä innostusta. Kun rakennetaan huippujoukkueita, puhutaan ihan eri asioista kuin miehistä, naisista, syntyperästä tai uskonnoista. Puhutaan ihmisistä, joilla on huippuomianisuuksia, jotka yhdistyvät historian, kokemustaustaan ja oppimiskykyyn. - Henry Nieminen (N)

On helppoa toimmia samankaltaisten ihmisten kanssa. Se on inhimillistä. Jos kaikki ovat samanlaisia, heistä ei löydy toisiaan täydentäviä elementtejä. Saattaa syntyä valtava sielujen sympatia, mutta syntyykö mitään uutta ja innovatiivista. Pahimmassa tapauksessa syntyy harha. Taputellaan toisiamme ja ollaan tyytyväisiä, eletään kuplassa. - Terhi Pietari (N)

Johtajan pitää pystyä hyödyntämään omia henkilökohtaisia ominaisuuksiaan ja vahvuuksiaan eri johtamistilanteissa. Huipputulokseen voi päästä monella eri tavalla, ei ole yhtä oikeaa tapaa. En pysty mitenkään keksimään, mitä eroja sukupuolilla tai syntyperällä voisi olla tässä asiassa. - Henry Nieminen (N)

Nykyisin puhtaan paljon yritysten sosiaalisesta arvomaailmasta. Meillä on yhtiön dna:ssa se, että yhteistä hyvää jaetaan. - Johanna Ikäheimo (LM)

Yksi johtamisen haaste on, miten johtaa niin, että joukkue, joka tulee aamulla töihin, lähtisi päivän päätteeksi yhtä virkeänä ja energisenä pois. Pitää johtaa niin että kaikki pääsevät ajoissa kotiin. -  Henry Nieminen (N)

Ei palkankorotuksilla saada ihmisiä pysymään yrityksissä. Palkka on tietenkin edelleen tärkeä, mutta yhtä tärkeämpiä ovat satsaukset työhyvinvointiin ja mahdollisuudet kehittyä työssä. - Minna Helle (LM)

Yksi johtajuuden merkki on, että uskaltaa palkata ihmisiä, jotka ovat parempia kuin johtaja itse. Se vaatii  itsetuntoa ja sitä, että on myös itse valmis kehittymään ja haastamaan itsensä. - Henry Nieminen (N)

Pätevyyden määritelmä on liian tiukka, jopa pelottavalla tavalla. Sellaisessa johtoryhmässä, joka on täynnä toistensa klooneja, toimitusjohtaja ei luultavasti ole sinut itsensä kanssa. - Tuija Keronen (N)

Kun joukkueessa on erilaisia ihmisiä ja vahvuuksia yli muiden, myös johtajan tehtävä on vaativampi. - Henry Nieminen (N)

Johtajan pitäisi kannsutaa ratkaisujen luomiseen-siihen, että on oikeus tehdä päätöksiä ja niihin luotetaan. - Terhi Pietari (N)


On kurjaa, ettei tosi kovista suorituksista voi nyt oikein palkita. - Johanna Ikäheimo (LM)

Muutos käynnistyy, kun alamme katsoa henkilöiden tehtävään soveltuvia ominaisuuksia ja oppimiskykyä erilaisten kategorioiden sijaan. - Henry Nieminen (N)

Menestys syntyy erilaisia vahvuuksia yhdistelemällä. - Tuija Keronen (N)

Jäykkä kustannusrakenne ei varmuudella ole suomalaisten työntekijöiden etu. - Eero Heliövaara (LM)


Vanhempien vastuulla on  se, ettei lapsilta ja nuorilta suljeta pois mahdollisuuksia ja luoda valmiita stereotypioita. Esimerkiksi tyttöjä olisi hyvä kannustaa opiskelemaan matemaattisia aineita. Tasa-arvo lähtee liikkeelle kotoa. - Henry Nieminen (N)


Palkkio on myös arvostuksen mittari. - Eero Heliövaara (LM)

Kansainväliset yritykset pyrkivät yhä useammin kierrättämään avainhenkilöitään maasta toiseen. Tämä johtaa palkitsemisen harmonisointiin. - Juha Rantanen (LM)


Lähde

Lappalainen, Tiia. (2015). Erilaisuus sallittu. Net. Fujitsun lehti. 2(2015), 8-12.

Nurminen, Mikko. (2014). Anstaittu. Kannustava. Kohtuuton. Kadehdittu. Palkkio. LifeMAGAZINE Kevät-Kesä 2014, 12-19. Mandatum Life.

Comments