Verovalituksen käsittely on maksullista

Kuva Margit Mannila

Verottajan sivustolla kerrotaan verovalituksen maksullisuudesta. 
Verovalitusasiat tulivat maksullisiksi hallinto-oikeuksissa 1.1.2016 voimaan tulleen lain myötä. 

Maksu on 250 euroa. Korkeimman hallinto-oikeuden maksu nousi 500 euroon aiemmasta 220 eurosta. Maksu määrätään vain, jos valitus hylätään kokonaan. Jos asiakkaan verovalitus hyväksytään osittainkaan, maksua ei määrätä lainkaan. Ennakkoratkaisuasioissa maksu määrätään lopputuloksesta riippumatta kuitenkin aina. Maksun määrää ja perii aina tuomioistuin.

Valitus, joka on tullut vireille hallinto-oikeudessa 1.1.2016 tai sen jälkeen, on maksullisuuden piirissä. Tämä koskee siis kaikkia vanhojakin verovuosia ja verokausia. Jos valitus on jätetty viimeistään 31.12.2015, maksut menevät vanhan sääntelyn mukaan eli hallinto-oikeudessa käsittely on maksutonta ja Korkeimmalle hallinto-oikeudelle viimeistään 31.12.2015 tehdyissä valituksissa maksu on 220 euroa. (Muutoksenhaku-henkilöasiakas.)

Lähteet

Hallinto-oikeudet. (28.1.2016).
 
Taloustaito. (2016). Verovalituksen käsittely on nyt maksullista. 2016(69), 15. (28.1.2016).

Vero. (?). Muutoksenhaku -henkilöasiakas. (28.1.2016).

Vero.(?) Verovalitus hallinto-oikeuteen. (28.1.2016).

Comments