Sukupolvenvaihdos perheyrityksessä


 Kuva MM
On niitä, jotka jäävät ja toisia,
jotka lähtevät. Kukin saa valita itse,
mutta on valittava ajoissa,
eikä koskaan saa antaa periksi.

-Tove JanssonYritysten jatkuminen on ollut akateemisen urani alkupäässä tutkimuksellisen kiinnostukseni kohteena. Aihe nousi yrittäjyydessä suomalaisen tieteellisen keskustelun keskiöön joskus 1990-luvun loppupuolella ja 2000-luvun alkuvuosina, sillä huomattava määrä maassamme toimivista yrityksistä oli tullut siinä  kohtaa tilanteeseen, jossa piti ryhtyä miettimään, mitä liiketoiminnalle tehdään tai mitä sille pitäisi tehdä.

Tutkimuksen näkökulmasta olen itse liikkunut aiheepiirin ympärillä pohtien pitkäikäisyyttä ja hankkinut lisämausteita (erilaisia näkökulmia) sen ympärille. Nykyisin olen enemmän keskittynyt, työtilanteestani johtuen, käytännön tekemiseen ja yrittäjämäiseen oppimiseen.

Yrittäjämäinen oppiminen
Kasvatustieteiden parissa puhutaan elinikäisestä oppimisesta yrittäjyyteen sopii ajatus yrittäjämäisestä oppimisesta.  Yrittäjä, jos kuka, tarvitsee elinikäisen oppimisen asennetta elämässään. Jon Davis & Deepak Malhotra (2007) Five Steps to Better Family Negations. Muutoksen pysyvyys konkretisoituu yrityksissä ja yrittäjyydessä ehkä selkeämmin kuin missään muussa kontekstissa.

Sukupolvenvaihdos
Sukupolvenvaihdoksen tekniikkaan on saatava opastusta ja tietoa nykypäivänä huomattavan hyvin.
Usein kuulee sanottavan, että kyllä me tämä yritys muuten siirrettäisiin nuoremmill, mutta kun se verotus on niin haastavaa. Todellisuudessa  sukupolvenvaihdoksessa on kuitenkin enemmän kysymys  henkisestä prosessista kuin verotuksesta. On oltava valmis päästämään irti omasta elämäntyöstä ja luovuttamaan vastuu ja valta jatkajalle. Tällaiseen luopumisen prosessiin liittyvät tunteet  keskeisesti.  Ja koska on kysymys tunteista on niitä käsiteltävä ensin, jotta prosessissa päästään alkuun. Valitettavasti asia ei lykkäämällä sen aloitusajankohtaa helpotu.

Skupolvenvaihdos on omistajanvaihdos. Ja käytännössä omistajanvaihdos on aina yritykselle riski. Keskeinen riski on vallan vaihto. Sukupolvenvaihdoksessa se konkretisoituu mielestäni huomattavaneri tavalla kuin puhtaassa omistajanvaihdoksessa. Kun yritys siirtyy perheen ulkopuoliselle, se yleensä siirtyy sinne konkreettisesti, mutta kun on kysymys sukupolvenvaihdoksesta on vallasta luopuvalla suuri vaara jäädä roikkumaan yritykseen "auttamaan" nuorempaa polvea siirtymävaiheessa.

Sukupolevenvaihdoksen riskit-lomakkeessa on otettu esiin yksi ehkä tärkeimmistä asioista: onko todellinen valta yrityksessä siirretty jatkajalle.Tämä kysymys/asia nousee varsin usein  esiin kun keskustelee jatkajan kanssa. Asia tulee esiin mm. sellaisissa kommenteissa "täällä se pyörii joka päivä."  "- Ei se ole malttanut jättää näitä hommia." "- Sillä on edelleen omia asiakkaita." "- Tuntuu kun se ei luottaisi, että  minä selviän tästä." "Kyllähän tämä perheyritys on tietenkin antanut paljon. On ollut vakaa toimeentulo. Olen kuitenkin miettinyt, millainen minun elämäni olisi, jos olisin voinut ihan itse päättää, mitä minä teen." jne.

Vallan siirtymiseen, siis vallan aitoon siirtymiseen, kiinnitetään huomiota myös  Hénokiens -yritysten sivustolla, jossa on William Tim O’Haran laatima 51 kohdan lista, jossa otetaan kantaa asioihin, jotka pitäisi ottaa huomioon siirrettäessä valtaa jatkajalle.  Nimi Hénokiens (Heenkok engl. Enoch tulee Raamatusta, jossa Heenokin kerrotaan eläneen 365 vuotta. Hénokiens yhdistyksen jäseneksi pääsevältä yritykseltä edellytetään puolestaan vähintään 200 vuoden ikää ja sen lisäksi hyvää taloudellista kuntoa.)

Sukupolvenvaihdos on vaativa prosessi

Sukupolvenvaihdosprosessi tai yrityksestä luopumisen prosessi (voi) kestää pitkään. Sen takia sen suuntaviivoja kannattaisi piirtää jo hyvin aikaisessa vaiheessa. Harva tosin miettii yrityksestä luopumista silloin kun sitä käynnistää, mutta se olisi kuitenkin oivallinen paikka laittaa jotakin paperille aihepiiriin liittyen.

Keskustelut exiteistä ja niiden hahmottaminen ainakin yrittäjälle itselleen voi olla avuksi ajan kuluessa. Yrittäjyyteen nimittäin liittyvät aina nousut ja laskut.

Luonnollisesti numeropuoli on helpompi ottaa haltuun, vaikka se varsin usein esitetään esteeksi sille, että prosessia ei ole aloitettu. Numeropuoleen liitty huomattavan paljon helpommin osaamista ja opastusta. Esimerkiksi asianajotoimistot (Andoms, Simonen-Savolainen), alalla toimivat konsultit tai muuten kiinnostuneet ( Lehtonen, PK- riskienhallinta, ) yritysneuvontaa antavat tahot (Business Oulu,), vakuutusyhtiöt (VARMA, ) ja Verhohallinto ovat olleet yrityksen varojen siirtämiseen liittyvän aihepiirin ympärillä aktiivisia.

Lähteitä ja lukemistoa

Perheyritysten liitossa asiaa on pidetty esillä myös tunteiden näkökulmasta. 

Suomen yrittäjät ry.

Yrityskauppa-kirjoitus julkaistiin tässä blogissa marraskuussa 2014.

Comments