Agile Leadership

Source Agile Leadership in a Nutshell – Free Poster. Written by Mia Kolmodin. (26.2.2018).

Aigle leadersihp käännetään suomeksi ketterä johtaminen.

Sisältö tieturin ketterän johtajuuden koulutuksessa 

Lyhyt yleiskatsaus ketterään johtajuuteen
 • Asiakaskeskeisyys
 • Systeemiajattelu
 • Organisaatiokulttuuri
 • Matala organisaatio
 • Taylorismi on aikansa lapsi
 • Tarjonnan maailmasta kysynnän maailmaan
 • Variaatio, koordinaatiokaaos
Ketterä johtajuus (Agile leadership)
 • Ilahduta asiakasta (delight the customer)
 • Sisäinen ja ulkoinen motivaatio
 • Itseohjautuvan tiimin kehittäminen
 • Minä ketteränä johtajana
 • Vastuullisuusprosessi (responsibility process)
 • Growth mindset, toimiva kehittymisen asenne
Arvojohtaminen ja ketterät arvot
 • Kokeileva toimintatavan rakentaminen
 • Luottamuksen rakentaminen, rohkeuden arvostaminen
 • Vastuun jakaminen
 • Läpinäkyvyys, avoimuus, rehellisyys
 • Onnellinen henkilöstö palvelee parhaiten 
Valmentava johtaminen
 • Päätöksen teko tiimien jäsenille
 • Aktiivinen kuunteleminen sitouttajana
 • Tehokkaat kysymykset tiimien jäsenten auttamiseen
Palvelijajohtaja
 • Palvelijajohtajuuden keskeiset elementit
 • Miten palvelen asiakasta ja henkilöstöä
Tiimityö ketterässä johtamisessa
 • Toimivan tiimin kehittäminen
 • Tiimiverkot isossa organisaatiossa
Kommunikaatio ja agile johtajuus
 • Raportoinnista vuorovaikutukseen
 • Uudet kommunikaatiotavat
 • Hajautettu työnteko
 • Kansallisten erojen merkitys agilessa johtamisessa
Muutoksen johtaminen ketterästi
 • Miten muutan toimintaympäristöä muutoksen aikaansaamiseksi?
 • Kuinka kehitän organisaatiokulttuuria.
Lähde  tieturi/koulutus.fi (23.10.2018)


Lähteitä ja lukemistoa

Aigle from the top. (23.10.2018).

Centre for Aigle Leadership. What is Aigle Leadership? (23.10.2018).

Culture and leadership. Nine Principles of Aigle Leadership. (23.10.2018). 

Forbes Coaches Council. What Does it Mean to Be An Aigle Leader? (23.10.2018).  

Ketterän kehittämisen johtaminen. (23.10.2018). 

Lean Aigle Leaders. (23.10.2018).
 

Comments