Akateeminen kirjoittaminen II Kuva Margit Mannila

Kirjoitin kesäkuussa 2009 postauksen otsikolla Tieteen kieli. Keräsin siihen ajatuksia tieteellisestä kirjoittamisesta ja jatkan kirjoitusta muutamalla lisälinkillä.

Advanced Rules of Academic Writing


McGoven Gerry 10 rules of writing for the web

Here are 10 rules for writing effective web content:
1) Know your reader
2) Take a publishing approach
3) Keep content short and simple
4) Write active content
5) Put content in context
6) Write for how people search
7) Write great headings
8) Write great summaries
9) Write great metadata
10) Edit. Edit. Edit. (Source: McGoven Gerry 10 rules of writing for the web)

Tibbetts, A. (1982) Ten Rules for Writing Readably. IEEE TRANSACTIONS ON PROFESSIONAL COMMUNICATION, VOL. PC-25, NO. 1, MARCH 1982.

Baratta Alex Creative Academic Writing (PDF)

Hall, H. (2000) Rules and conventions of academic writing.

Sten Jönsson (2006) On academic writing. European Business Review. Vol. 18 No. 6,
pp. 479-490. (Full Text)

Here, are some rules for success I have drawn from editorial experience and from interacting with those who know:

1. Make academic writing a habit.
2. Academic work is writing.
3. Choose problems that interest others as well as yourself.
4. Work on several manuscripts at a time.
5. Love your reviewers.
6. Work on your English.
7. Use references to indicate what ball park you are in.
8. Beginning – middle – end.
9. When submitting follow the instructions.
10. Check that your manuscript fits the profile of the journal.
11. Revision is the core of academic writing.
12. The editor has power, but it is limited.
13. Work – finish – publish. (Source: Sten Jönsson (2006) On academic writing.)


Hankin myös kaksi uutta kirjaa tieteelliseen kirjoittamiseen liittyen. Lisäsin linkit myös mainitsemaani aiempaan postaukseen, mutta mainitsen teokset vielä tässä. Niistä toinen on
Belcher, Wendy Laura (2009). Writing your journal article in 12 weeks. Aquide to academic publishing success. Sage. Ks. linkki tästä. (Amazonin kautta voit tilata tämän kirjan.)
Writing Your Journal Article in Twelve Weeks: A Guide to Academic Publishing Success by Wendy Laura Belcher


Tämä teos sopii erityisesti tavoitehakuisella projektimaisella tyylillä kirjoittavalle. Vastaavasti vähemmän tavoitteelliselle kirjoittajalle kirja toimii oppaana, kuinka kirjoittaa päämäärätietoisemmin. Se sisältää paljon vinkkejä siitä, kuinka aikaansa voi hallita ja jäsentää kirjoitusprojetkin aikana.


Toinen teos on Huff Anne Sigismund (2008.) Designing Research for Publication. Sage. (Amazon). Huffin kirja neuvoo kädestä pitäen oman paikan ottamista ja uran rakentamista akateemisessa kentässä Belcherin teos on enemmänkin itse kirjoitusprossiin keskittyvä.


Yhteistä teoksille on, että niissä kummassakin painotetaan suunnitelmallisuutta ja suhtautumista kaikkeen akateemiseen kirjoittamiseen päämäärätietoisena, huolellisesti suunniteltuna projektina. Molemmissa oppaissa neuvotaan kirjoittamaan päivittäin ja seuraamaan kirjoittamistaan. Lisäksi sekä Huff että Belcher painottavat pohjatyön tekemistä mind map-tekniikalla. Näkyväksi tekemisellä tavoite konkretisoituu.


Visualisoinnista on hyötyä. Ainakin itselleni mind map-tekniikka sopii. Kirjoitan yleensä muistiinpanot, työsuunnitelmat ja jäsennän kirjoitukseni hyödyntäen mind map -tekniikkaa. Sama pätee mielestäni kaikkeen muuhunkin kirjoittamiseen ja tekemiseen. Kirjoittamisessa kuten muussakin työnteossa on aika pitkälle kysymys siitä, että tekee asioita kurinalaisesti, uteliaalla ja oppimiseen avoimella asenteella.

Mind map- tekniikka sopii esimerkiksi projekteihin. Haastavan tehtävän kuvaaminen mind map -tekniikan avulla auttaa konkretisoimaan työn vaiheet.

Comments