Yrittäjäeläke (YEL)


 Kuva MM

Yrittäjäeläke

Suomessa sekä palkansaajat että yrittäjät voivat kuulua työttömyyskassaan. Työttömyyskassasta saadaan työttömyyden aikana ansiosidonnaista työttömyyspäivärahaa. Jos työttömäksi joutunut ei ole kassan jäsen, hän saa Kelan maksamaa peruspäivärahaa. (Vuonna 2012 KELA:n maksama peruspäiväraha oli 31,36 euroa.) (Yrittäjät.fi)

YEL-vakuutusmaksut sekä tuleva yrittäjäneläkkeesi lasketaan ns. YEL-työtulon perusteella. YEL-työtulo tarkoittaa rahallista arviota työpanoksestasi yrittäjänä ja se määritellään siten, että se vastaa vähintään sellaista palkkaa, joka olisi maksettava vastaavan ammattitaidon omaavalle henkilölle, mikäli hänet palkattaisiin työhösi. Siispä YEL-työtulo ei ole yrittäjän verotettava tulo tai yrityksen tuottama voitto. (Etera.fi)

 Yrittäjän työtulo (Eläketurvakeskus)

Työeläke.fi


YEL -laskuri (Tapiola)

Mistä yrittäjäeäeläke?

Eläke-Fennia

Etera

SYT-kassa

Tapiola


Veritas Ks. myös yrityksen perustajan muistilista

YEL


(Edit 11.12.2014)


Comments