Oma osaaminen

Kuvat Margit Mannila


Liiketoimintasuunnitelmapohjassa, jota käytän yrittäjyyden kurssillani oppimistehtävän pohjana, on kohta, jossa tulevaa yrittäjää pyydetään tarkastelemaan omaa osaamistaan ja tekemään se näkyväksi.  Miksi liiketoimintasuunnitelmassa sitten tarkastellaan osaamista? Omasta mielestäni se on itsestään selvää. Kohdan tarkoituksena on auttaa tulevaa yrittäjää hahmottamaan mitä, yrityksen kannalta hyödyllistä, osaamista hänellä on ja mitä hänen kannattaa ehkä hankkia muualta ja ottaa kenties huomioon kun hän palkkaa ensimmäistä työntekijäänsä. Kohdan tarkoituksena on siis toisaalla vahvistaa ja toisaalta herätellä.

Tämä postaus on kooste tässä blogissa olevista teksteistä, jotka liittyvät tuohon kohtaan osaaminen.

Liiketoimintasuunnitelma.com -sivustolla osaamista pyydetään tarkastelemaan  esimerkiksi seuraavista näkökulmista: Koulutus - Työkokemus - Kielitaito - Tietotekninen osaaminen - Muu erikoisosaaminen - Harrastustoiminta
Henkilökohtainen osaamisesi (Vision Pyramid) antaa liiketoimintasuunnitelmallesi pohjan, sillä  käytännössä yrittäjänä toimiminen perustuu henkilökohtaiseen avainosaamiseesi, joka on tulosta koulutuksestasi ja käytännön harjoituksen perusteella syntyneestä ammattitaidostasi. On hyvä muistaa ja tiedostaa, että pelkästään muodollinen koulutus ei tee sinusta ammattilaista. Olet kokonaisuus ja opit jatkuvasti myös arjessasi. Harrastuksesi, roolisi perheessäsi tai joku muu taustassasi oleva asia voi antaa sinulle jotakin sellaista arvokasta, joka on hyödyksi yrittäjyydessä tai missä tahansa tehtävässä, jota teet. Sinulla voi olla huomattava määrä sellaista tietoa tai osaamista, joka ei näy tai jota et itsekään välttämättä hahmota. Aivan samoin kun yrittäjyydessä on usein sellaisia asioita, mitä sinä näet ulkoapäin, mutta paljon sellaisia asioita, joiden olemassaolosta et tiedä mitään tai et hahmota niitä  Yrittäjään usein liitettäviä henkilökohtaisia ominaisuuksina listataan mm. tuloshakuisuus, peräänantamattomuus ja itsenäisyys. (Osaaminen.)
Liiketoimintasuunnitelma.com sivustolla annetaan muutamia apukysymyksiä, joita voit hyödyntää, kun kuvailet osaamistasi ja vahvuuksiasi.

Käytä esimerkiksi seuraavia kysymyksiä pohdinnoissasi: 
 • Minkälainen työkokemus ja koulutus sinulla on tähän liiketoimintaan liityen?
 • Mitä yrittäjyyskokemusta tai koulutusta sinulla on?
 • Onko sinulla erityisiä taitoja, tietoja tai osaamista, joista on sinulle hyötyä yrittäjänä?
 • Kuinka aiot hyödyntää kokemusta, koulutusta ja osaamistasi yritystoiminnassasi?
 • Mitkä ovat vahvat puolesi?
 • Miten aiot hyödyntää vahvuuksiasi?
 • Mitkä ovat heikot puolesi, joita mielestäsi voisit kehittää?
 • Miten aiot kehittää tai korvata heikkouksiasi?
 • Mitä ominaisuuksia tarvitset lisää? Miten voisit niitä hankkia?
 • Mitä koulutusta tai osaamista tarvitset lisää voisit ajatella hankkivasi?
 • Mistä olet varautunut kysymään neuvoja tarvittaessa?
 • Onko kontaktiverkostossasi muita henkilöitä tai tahoja, joilta saat tiedät tarvittaessa saavasi neuvoja ja tukea? (Osaaminen.)


Tavoitteiden asettaminen on tärkeää, sanotaan monessa oppaassa. Tavoitteet tarvitaan, jotta on suunta, mitä kohden voi kulkea. Matkalla voi tapahtua kaikenlaista, ei aina niin toivottavaa, mutta kun niitä tapahtumia katselee sitten vuosien kuluttua, huomaa että juuri ilman niitä asioita ei todennäköisesti olisi päätynyt siihen, missä on juuri nyt.


Työnhaku on oikeastaan aika tavalla sama asia kuin tuotteen tai palvelun  myyminen asiakkaalle.  Asiakas haluaa saada riittävän hyvän ja kustannuksiltaan sopivan ratkaisun kulloiseenkin haasteeseen, joka hänellä on. Samalla tavalla työnantaja haluaa saada mahdollisimman hyvän työntekijän mahdollisimman kustannustehokkaasti tekemään (auttamaan ratkaisemaan) tietyt tehtävät tai tehtäväkokonaisuudet. 

CV
Tuotteissa ja palvelujen esittelyssä on aina jonkilainen tuoteseloste. Tätä osuutta työhaussa edustaa CV. Siinä kerrotaan tiivistetysti, miten juuri sinä auttaisit potentiaalista työnantajaasi ratkaisemaan hänen tarpeensa. Ja jos työnhaku on haastavaa työntekijälle, ei sopivan tekijän valinta kandidaattien joukosta ole sekään helppoa.

Koulussa usein neuvotaan tekemään urasuunnittelua ja pohtimaan opintoja siitä näkökulmasta. Samoin neuvotaan valitsemaan työ- ja harjoittelupaikkoja vähän oman kiinnostuksen mukaan.  CV:n kirjoittamisen pohjaksi on huomattava määrä erilaisi ohjeita ja mallipohjia. Niissä neuvotaan kuinka erottua muista ja kuinka pitää tehdä oma osaaminen näkyväksi juuri sitä haettua työtehtävää ajatellen.

CV:ssä olisi hyvä olla suosittelijoita. Heidät mainitaan yleensä CV:n lopussa. Ei ihme, että hakijan, etenkin nuoren hakijan, tuska nousee suureksi, sillä niin paljon, huomattavan ristiriitaisiakin, neuvoja aiheesta on tarjolla. 

Työnhaku on siirtymässä hurjaa vauhtia verkkoon. Suosituin palvelu on LinkedIn.

Hakukirje
Hakukirjeen rooli on toimia myyntipuheena hakijalle ja saada hakukirjeen vastaanottanut vilkaisemaan CV. Siinä ei saisi olla CV:n toistoa, vaan sen pitäisi noudattaa työpaikkailmoituksen käsikirjoitusta. Olen koonnut oheiseen postaukseen muutamia työpaikkailmoituksia, joissa on kysymys projektipäällikön tehtävistä.

Kun saat eteesi työpaikkahakemuksen, joka kiinnostaa sinua sen verran paljon, että teet siihen hakemuksen, kannttaa luultavasti tehdä jonkinasteinen tehtävä- ja tekijäanalyysi. On hyvä kysyä itseltään myös sitä, onko tehtävä sellainen, jossa viihdyn oikeasti?

Työpaikkahaastattelu
Työpaikkahaastattelussa työnantaja ottaa selkoa siitä, sopisitko sinä osaamisprofiilitasi yritykseen töihin ja minkälaista lisäarvoa juuri sinun palkkaamisesi toisi yritykselle. Sinä puolestaan yrität vakuutta työnantajaa siitä, että olet paras valinta ja juuri sinun osaamistasi tarvitaan yritysksessä.

Etenkin ensimmäistä työntekijää palkkaava yritys on kriittisessä kohdassa, aivan samalla tavalla kuin sinä, joka etsit itsellesi ensimmäistä vakituista työpaikkaa. Yrittäjällä on kokemusta vähän eikä välttämättä edes täysin käsitystä siitä, millainen työntekijä hänen pitäisi valita. Virherekrytoinnin riskiluokka on sitä merkityksellisempi, mitä  mitä pienempi yritys on kyseessä.

https://lh6.googleusercontent.com/xuNewaO1VKdb1BSAIYbV9NkeNLoUhL2LOKjaOi4ifeoHs9RfqCa4BCPotsos8GcU4VRDN0P_tlCbkXRzvmso8gWkIYQuOfYqgfMWkzdWdtuawj7hJP2prPgqTKW_RiVPj4w_nthF 
Kuvan alkuperäinen lähdeRiskimatriisi http://www.yrittajat.fi/fi-FI/ratkaisuja/tyon-vaarojen-selvittaminen/ (Yrittäjät.fi 2.12.2016) Kuva löytyy tästä linkistä:  http://tutkimu.blogspot.fi/2016/12/riskien-hallinta-projektissa.html  (3.11.2017).https://media.mnn.com/assets/images/2017/10/food_pyramid_visualize.jpg.653x0_q80_crop-smart.jpg

Kuvan lähde https://www.mnn.com/food/healthy-eating/blogs/what-food-pyramids-around-world (30.11.2017)

Lähteitä ja lukemistoa

Mannila, Margit. (2007). Akateeminen CV ja ja apurahahakemukset . Perheyrittäjyys. (3.11.2017).

Mannila, Margit. (2017). Aseta itsellesi tavoitteet. Perheyrittäjyys. (3.11.2017).

Mannila, Margit. (2012). Career planning. Perheyrittäjyys. (3.11.2017).

Mannila, Margit. (2016). CV ja työnhaku. (Perheyrittäjyys 3.11.2017).

Mannila, Margit. (2016). CV sujuvasti - Työkalu urasuunnitelman ja/tai työpaikkahakemuksen tekemiseen . Perheyrittäjyys. (3.11.2017).

Mannila, Margit. (2017). CV:ssä oleville suosittelijoille ei kannta soittaa. Perheyrittäjyys. (3.11.2017).

Mannila, Margit. (2017). Projektipäällikön tehtävänkuvauksia. Perheyrittäjyys. (3.11.2017).

Mannila, Margit. (2017). Riskienhallinta projektissa. Perheyrittäjyys. (3.11.2017).

Mannila, Margit. (2013). Urasuunnittelu ja CV. Perheyrittäjyys. (3.11.2017).

Mannila, Margit. (2016). Tehtävä- ja tekijäanalyysi. Perheyrittäjyys. (3.11.2017).

Mannila, Margit. (2017). The iceberg illusion. Perheryittäjyys. (3.11.2017).

Mannila, Margit. (2017). The iceberg perspective. Perheyrittäjyys. (3.11.2017).

Mannila, Margit. (2016). Työpaikkahaastattelu. Perheyrittäjyys. (3.11.3017).

Mannila, Margit. (2012). Työpaikkahaastattelu, työnhaku, job application, job interview . Perheyrittäjyys. (3.11.2017).

Mannila, Margit. (2013). Vision Pyramid. Perheyrittäjyys. (6.11.2017).


Mannila, Margit. (2017). Työntekijän palkkaaminen on haaste yrittäjälle. Perheyrittäjyys. (3.11.2017).

Mannila, Margit. (2014). Työtaitovalmennus. Perheyrittäjyys. (3.11.2017).

Mannila, Margit. (2015). Valmenna mieltäsi. Perheyrittäjyys. (5.11.2017). 

Mannila, Margit. (2013). Your plan & reality. Perheyrittäjyys. (3.11.2017).

Osaaminen. liiketoimintasuunnitelma.com. (3.11.2017).

Edit
30.11.2017
6.11.2017

Comments