Markkinointi ja mainonta: kuinka erottua massasta?

 
Mikään ei ole turhaan mistä jää muisto.
 
-Marianne Kutila

Kevään viimeisillä oppitunneilla pohdimme muutaman ryhmän kanssa markkinointia ja mainontaa.

Markkinointi on mielenkiintoinen ja usein paljon tunteita herättävä aihekokonaisuus. Mikä on hyvää tai toimivaa mainontaa ei ole yksiselitteistä. Katselemme nimittäin mainontaakin oman kokemusmaailmamme läpi, emmekä välttämättä kykene saamaan kiinni siitä, mitä mainonnan suunnitelleet ovat tarkoittaneet.

Mainoksien on tarkoitus jäädä ihmisten mieleen ja saada aikaan ostokäyttäytymistä, tästä syystä
mainokset koskettavat tavalla tai toisella tunteita. Keskeinen kysymys lienee aina se, että kuinka erottaudutaan massasta/muista alan toimijoista mieleenjäävällä tavalla. Siis välttämättä ei ole niinkään tärkeää pidetäänkö mainoksesta, vaan se on tärkeää, että mainos jää mieleen. (Eikä mainoksen kohderyhmän ulkopuolisten kai tarvitse siitä pitääkään, sillä ei mainonnalla tavoitella heitä.)Esim. VAMK on lähtenyt mainostamaan koulutuspalveluja tavanomaista räväkämmällä tavalla. Mainontaan on suhtauduttu kaksijakoisesti: siitä on tykätty ja sitä on inhottu. Eli tunteiden herättämisnäkökulmasta se on ollut erinomaisen onnistunut. Mainos voitti kuukauden parhaat sekunnit-palkinnon. Mainonnassa tärkeä on kohderyhmä, jolle markkinoidaan. Siis kenelle myydään.  Usein tuote: mitä myydään on usein mainonnassa vähän sivuseikka. Koulutuspalvelujen myynti nuorille on eri asia kuin koulutuspalvelujen myynti vähän vanhemmalle väelle.Tässä TNT:n mainoksessa on mielestäni erittäin hyvä käsikirjoitus. Siinäkään ei aivan heti pääse kärryille, että mitä siinä oikeasti mainostetaan, jos siis ei näe/tiedä, minkä yrityksen mainos se on ja mitä tuotetta siinä mainostetaan. 

Toinen vastaava mainos liittyy Sentraalin 0 100 100 -numeronhakupalveluun.

AXE:n mainontaa

Comments